Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour du lịch Hạ Long

Nơi quay phim Kong: Skull Island

Tour Miền Bắc 4N3D: Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình
Mã: TO499 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
3.890.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 3N2D: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO923 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
3.850.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 4N3D: Bái Đính - Tràng An - Hạ Long
Mã: TO924 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
4.750.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 5N4D: Sapa - Hạ Long
Mã: TO925 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
5.980.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
6.870.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
6.980.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 2N1D: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO929 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
2.990.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Hà Nội 1N: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO935 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
1.490.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách