Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour du lịch Hà Nội

Nơi quay phim Kong: Skull Island

Tour Miền Bắc 4N3D: Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình
Mã: TO499 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
3.890.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Hà Nội 4N4D : Sapa - Hạ Long - Yên Tử (HD)
Mã: TO823 4 Ngày 4 Đêm
Phương tiện:
  • tặng vé xe điện phố cổ
Khởi hành: 03-07-2019
7.999.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 3N2D: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO923 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
3.850.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 4N3D: Bái Đính - Tràng An - Hạ Long
Mã: TO924 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
4.750.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 5N4D: Sapa - Hạ Long
Mã: TO925 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
5.980.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
6.870.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
6.980.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 3N2D: Hà Nội - Sapa
Mã: TO928 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
3.590.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 2N1D: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO929 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
2.990.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Bắc 2N1D: Hà Nội - Cát Cát - Hàm Rồng
Mã: TO930 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
2.290.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
3.590.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
3.150.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
4.450.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 27-06-2019
4.450.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Hà Nội 1N: Hà Nội - Hạ Long
Mã: TO935 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
1.490.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N: City Tour Hà Nội
Mã: TO936 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
890.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N : Bái Đính - Tràng An (Mới)
Mã: TO937 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
950.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N : Bái Đính - Tràng An Cổ
Mã: TO938 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
950.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N: Hà Nội - Chùa Hương
Mã: TO939 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
890.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N: Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc
Mã: TO940 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
1.080.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Hà Nội 1N: Hoa Lư - Tràng An (Mới)
Mã: TO942 Trong Ngày
Phương tiện:
Khởi hành: 27-06-2019
1.250.000 VND/khách
*Áp dụng nhóm 1 khách