Assisi

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

76 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Assisi
XEM BẢN ĐỒ

Via Santa Tecla, 42
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396054}} VND {{pricestrTa_396054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396054}}
Via Tescio, 6
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495999}} VND {{pricestrTa_495999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495999}}
Via Cantico Delle Creature 5
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475381}} VND {{pricestrTa_475381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475381}}
Via Fontebella 41
 • Gần Đền La Mã Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57800}} VND {{pricestrTa_57800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57800}}
Viale Marconi 1
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390562}} VND {{pricestrTa_390562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390562}}
Via Frate Elia, 2
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390239}} VND {{pricestrTa_390239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390239}}
Via Metastasio 24
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465464}} VND {{pricestrTa_465464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465464}}
via San Bernardino da Siena 116, Santa Maria degli Angeli
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457934}} VND {{pricestrTa_457934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457934}}
Via Giacomo Matteotti 47
 • Ở Petrignano
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411999}} VND {{pricestrTa_411999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411999}}
Via San Giacomo 6
 • Gần Công viên Bosco di San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402583}} VND {{pricestrTa_402583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402583}}
25 Via Fontebella
 • Gần Đền La Mã Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_46997}} VND {{pricestrTa_46997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_46997}}
49 Via Mezzo Miglio
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550118}} VND {{pricestrTa_550118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550118}}
Via San Potente, 6
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390731}} VND {{pricestrTa_390731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390731}}
Localita Assisi Via Santa Maria Di, Lignano 104
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393251}} VND {{pricestrTa_393251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393251}}
Rocca San Angelo, 42/43
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439362}} VND {{pricestrTa_439362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439362}}
Via A. Diaz, 6, S. M. degli Angeli
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396696}} VND {{pricestrTa_396696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396696}}
Via di Valecchie, 61, Santa Maria degli Angeli
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414942}} VND {{pricestrTa_414942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414942}}
Via San Paolo 30E
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465550}} VND {{pricestrTa_465550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465550}}
Via San Bernardino da Siena 23
 • Gần St. Mary of the Angels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105786}} VND {{pricestrTa_105786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105786}}
via Santa Tecla, 42
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473016}} VND {{pricestrTa_473016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473016}}
Via Fratelli Aleandro e, Mario Canonichetti, 1
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390561}} VND {{pricestrTa_390561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390561}}
Via Giosuè Borsi sncSanta Maria degli Angeli06081 Assisi
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_293270}} VND {{pricestrTa_293270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_293270}}
Viale Umberto I, 21
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387655}} VND {{pricestrTa_387655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387655}}
via San Giovanni in Campiglione 110
 • Gần Via San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105787}} VND {{pricestrTa_105787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105787}}
Frazione Mora 28
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510405}} VND {{pricestrTa_510405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510405}}
Via Degli Acquedotti 3
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479082}} VND {{pricestrTa_479082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479082}}
Via Becchetti, 2, Santa Maria degli Angeli
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386448}} VND {{pricestrTa_386448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386448}}
via Campiglione 20
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449382}} VND {{pricestrTa_449382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449382}}
Via della Madonnina, 3, Santa Maria degli Angeli
 • Ở Castelnuovo
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535030}} VND {{pricestrTa_535030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535030}}
Loc. Villamena di Assis
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436106}} VND {{pricestrTa_436106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436106}}
Via Francesca, 28
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555071}} VND {{pricestrTa_555071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555071}}
Via B. P. Ludovico da Casoria, 154
 • Gần Đền thờ La Mã thờ nữ thần Minerva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393195}} VND {{pricestrTa_393195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393195}}
Loc. Armenzano di Assisi, 89
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396005}} VND {{pricestrTa_396005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396005}}
Via Eremo Delle Carceri 1a
 • Gần Nhà thờ San Rufino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213633}} VND {{pricestrTa_213633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213633}}
Localita Basaletto SNC
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503407}} VND {{pricestrTa_503407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503407}}
Viale Giovanni XXIII 1
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552423}} VND {{pricestrTa_552423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552423}}
Via Los Angeles 195
 • Gần St. Mary of the Angels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356359}} VND {{pricestrTa_356359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356359}}
Via Frate Fuoco 3
 • Gần Nhà thờ Santa Chiara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412728}} VND {{pricestrTa_412728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412728}}
Via Villamena 8
 • Gần Nhà thờ lớn San Rufino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509308}} VND {{pricestrTa_509308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509308}}
Viale Patrono D Italia 70
 • Ở Santa Maria degli Angeli
 • Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110006}} VND {{pricestrTa_110006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110006}}
Localita Paradiso 41
 • Ở Assisi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427351}} VND {{pricestrTa_427351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427351}}
Via del Paduletto, 24, Rivotorto
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470588}} VND {{pricestrTa_470588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470588}}
Via E Berlinguer
 • Gần St. Mary of the Angels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100263}} VND {{pricestrTa_100263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100263}}
Via Pieve di Sant'Apollinare 32
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406634}} VND {{pricestrTa_406634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406634}}
Vocabolo Colle Pune basso frazione Mora
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506985}} VND {{pricestrTa_506985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506985}}
76 khách sạn Assisi

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ