Belfast

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

88 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Belfast
XEM BẢN ĐỒ

4 Clarence Street West
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146252}} VND {{pricestrTa_146252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146252}}
The Gasworks 3 Cromac Place
 • Gần Hội trường Waterfront
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52477}} VND {{pricestrTa_52477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52477}}
138 Lisburn Road, St Thomas Hall
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526027}} VND {{pricestrTa_526027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526027}}
60 Eglantine Avenue
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72617}} VND {{pricestrTa_72617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72617}}
Elms Village, 78 Malone Road
 • Gần Bảo tàng Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387765}} VND {{pricestrTa_387765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387765}}
96 Tennent St
 • Gần Nhà thờ St. Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552966}} VND {{pricestrTa_552966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552966}}
42 Ben Eden Green
 • Gần Lâu đài Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513703}} VND {{pricestrTa_513703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513703}}
60 Shaftesbury Avenue, County Antrim
 • Gần Vườn Bách thảo Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533145}} VND {{pricestrTa_533145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533145}}
44 Runnymede Parade
 • Ở Trung tâm Belfast
 • Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543514}} VND {{pricestrTa_543514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543514}}
102 Eglantine Avenue
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524090}} VND {{pricestrTa_524090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524090}}
46 Salisbury Court
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510570}} VND {{pricestrTa_510570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510570}}
20 Dunville St
 • Ở Trung tâm Belfast
 • Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552927}} VND {{pricestrTa_552927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552927}}
22 Ormeau Avenue
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35539}} VND {{pricestrTa_35539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35539}}
44 Ulsterville Avenue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560326}} VND {{pricestrTa_560326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560326}}
Queen's Road, Titanic Quarter
 • Gần Đài tưởng niệm Titanic Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548197}} VND {{pricestrTa_548197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548197}}
127 University St.
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513307}} VND {{pricestrTa_513307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513307}}
6 Belgravia Avenue
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523192}} VND {{pricestrTa_523192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523192}}
3 West Central park, Alfred Street
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462613}} VND {{pricestrTa_462613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462613}}
Belfast International AirportBelfast BT 29 4ZY
 • Trên trục giao thông liên kết với sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52162}} VND {{pricestrTa_52162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52162}}
181 Lisburn Road,
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560350}} VND {{pricestrTa_560350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560350}}
6E Stranmillis Court, Antrim
 • Gần Bảo tàng Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532229}} VND {{pricestrTa_532229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532229}}
4 Salisbury Street
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510563}} VND {{pricestrTa_510563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510563}}
41 Hillfoot St,
 • Gần Đài tưởng niệm Titanic Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552913}} VND {{pricestrTa_552913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552913}}
45 Andersonstown Road
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222827}} VND {{pricestrTa_222827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222827}}
71 Dublin Road
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513874}} VND {{pricestrTa_513874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513874}}
40a Church Lane
 • Gần Nhà thờ St. Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519330}} VND {{pricestrTa_519330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519330}}
106 University Street
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50528}} VND {{pricestrTa_50528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50528}}
110 Cromwell Road
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495225}} VND {{pricestrTa_495225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495225}}
126 Upper Knockbreda Road, Castlereagh
 • Ở Castlereagh
 • Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553322}} VND {{pricestrTa_553322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553322}}
62 Donegal Quay
 • Gần Đấu trường Odyssey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513876}} VND {{pricestrTa_513876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513876}}
34-38 Victoria Street
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Metropolitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383330}} VND {{pricestrTa_383330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383330}}
18 Citygate, 2 Sussex Place
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502105}} VND {{pricestrTa_502105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502105}}
145 Whitewell Rd,
 • Gần Lâu đài Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552969}} VND {{pricestrTa_552969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552969}}
Fisherwick Place
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Lớn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_37607}} VND {{pricestrTa_37607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_37607}}
7 Cromwell Road
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416871}} VND {{pricestrTa_416871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416871}}
Apartment 6, 27 Wellington Park, County Antrim
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488144}} VND {{pricestrTa_488144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488144}}
31 Wellesley Avenue
 • Gần Đại học Nữ Hoàng Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522271}} VND {{pricestrTa_522271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522271}}
27 Pottingers Quay, Apartmemt 4C
 • Gần Hội trường Waterfront
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552754}} VND {{pricestrTa_552754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552754}}
31 Salisbury Court
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509944}} VND {{pricestrTa_509944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509944}}
147 Templemore avenue
 • Gần Hội trường Waterfront
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512609}} VND {{pricestrTa_512609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512609}}
Barrett House, 20 Maldon Court
 • Ở Trung tâm Belfast
 • Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548515}} VND {{pricestrTa_548515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548515}}
7 Inverary Wood
 • Gần Đài tưởng niệm Titanic Belfast
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557093}} VND {{pricestrTa_557093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557093}}
59 Woodvale Street,
 • Gần Nhà thờ St. Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553014}} VND {{pricestrTa_553014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553014}}
13 Kent Street, Flat 8C, Antrim
 • Gần Nhà thờ St. Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540994}} VND {{pricestrTa_540994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540994}}
2 Sussex Place
 • Gần Hội trường Ulster
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519411}} VND {{pricestrTa_519411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519411}}
88 khách sạn Belfast

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ