Bristol

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bristol
XEM BẢN ĐỒ

Alveston
 • Ở Alveston
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391473}} VND {{pricestrTa_391473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391473}}
Broad Quay
 • Gần Nhà hát Bristol Hippodrome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146254}} VND {{pricestrTa_146254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146254}}
Exchange Ave, off St Nicholas Street
 • Gần Nhà hát Hoàng gia Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401857}} VND {{pricestrTa_401857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401857}}
Gloucester Road, Almondsbury
 • Ở Almondsbury
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442685}} VND {{pricestrTa_442685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442685}}
Central Quay South
 • Gần Nhà hát Bristol Hippodrome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465054}} VND {{pricestrTa_465054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465054}}
Narrow Lewins Mead
 • Gần Nhà thờ St. Peters
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420790}} VND {{pricestrTa_420790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420790}}
Bristol Road, Hambrook
 • Ở Hambrook
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442839}} VND {{pricestrTa_442839}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442839}}
St Pauls Road
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Thành phố Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91149}} VND {{pricestrTa_91149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91149}}
4 Rodney Place
 • Gần Cầu Treo Clifton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90199}} VND {{pricestrTa_90199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90199}}
40 - 44 St Pauls Road, Clifton
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Thành phố Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408176}} VND {{pricestrTa_408176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408176}}
Felton Ln
 • Ở Lulsgate Bottom
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469027}} VND {{pricestrTa_469027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469027}}
Queens Road 68, Clifton
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Thành phố Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440277}} VND {{pricestrTa_440277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440277}}
Aztec West, Almondbury
 • Ở Patchway
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427843}} VND {{pricestrTa_427843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427843}}
New Road Bristol Parkway Business
 • Ở North Bristol
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50537}} VND {{pricestrTa_50537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50537}}
High Street
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368748}} VND {{pricestrTa_368748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368748}}
Firtree Farm, Ashford Road, Redhill
 • Ở Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460459}} VND {{pricestrTa_460459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460459}}
5-7 Welsh Back
 • Gần Nhà hát Hoàng gia Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362895}} VND {{pricestrTa_362895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362895}}
Rickford
 • Ở Blagdon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488143}} VND {{pricestrTa_488143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488143}}
A38 Bridgewater Road Cowslip
 • Ở Wrington
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85160}} VND {{pricestrTa_85160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85160}}
Victoria Street
 • Gần Nhà thờ Redcliffe St. Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48545}} VND {{pricestrTa_48545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48545}}
Sion Hill, Clifton
 • Gần Cầu Treo Clifton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382511}} VND {{pricestrTa_382511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382511}}
Temple Way
 • Gần Nhà thờ Redcliffe St. Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52423}} VND {{pricestrTa_52423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52423}}
Main Street, Farrington Gurney
 • Ở Farrington Gurney
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456066}} VND {{pricestrTa_456066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456066}}
66 Felix Road
 • Gần Trung tâm Mua sắm Cabot Circus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490813}} VND {{pricestrTa_490813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490813}}
22 Nelson Street
 • Gần Nhà thờ St. Peters
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409070}} VND {{pricestrTa_409070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409070}}
Frost Hill
 • Ở Yatton
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72615}} VND {{pricestrTa_72615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72615}}
Sandy Lane
 • Gần Vòng tròn đá Stanton Drew
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228295}} VND {{pricestrTa_228295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228295}}
Wellington Terrace
 • Gần Tòa án Clevedon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470183}} VND {{pricestrTa_470183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470183}}
Berwick Drive
 • Gần Lâu đài Blaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508336}} VND {{pricestrTa_508336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508336}}
College Green
 • Gần Nhà thờ Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54769}} VND {{pricestrTa_54769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54769}}
Bath Road
 • Ở Wick
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397672}} VND {{pricestrTa_397672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397672}}
Bristol Airport
 • Ở Lulsgate Bottom
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511258}} VND {{pricestrTa_511258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511258}}
37 Stoke Hill, Sneyd Park
 • Ở North Bristol
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222591}} VND {{pricestrTa_222591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222591}}
Old Gloucester Road
 • Ở North Bristol
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45036}} VND {{pricestrTa_45036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45036}}
Bond Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Cabot Circus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453021}} VND {{pricestrTa_453021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453021}}
Invictus, Flat 2, Millennium Promenade
 • Gần SS Great Britain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536981}} VND {{pricestrTa_536981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536981}}
The Shallows, Saltford
 • Ở Saltford
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472238}} VND {{pricestrTa_472238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472238}}
1 Rathbone Close, Coalpit Heath
 • Ở Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549305}} VND {{pricestrTa_549305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549305}}
Bond Street South
 • Gần Trung tâm Mua sắm Cabot Circus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165738}} VND {{pricestrTa_165738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165738}}
Redcliffe Way
 • Gần Nhà thờ Redcliffe St. Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35411}} VND {{pricestrTa_35411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35411}}
Anchor Road, A4
 • Gần At-Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497604}} VND {{pricestrTa_497604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497604}}
8 Albert Park, Montpelier
 • Gần Trung tâm Mua sắm Cabot Circus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500946}} VND {{pricestrTa_500946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500946}}
Lower Castle Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Cabot Circus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54568}} VND {{pricestrTa_54568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54568}}
Filton Road
 • Ở North Bristol
 • Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50535}} VND {{pricestrTa_50535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50535}}
2-4 Welsh Back
 • Gần Nhà hát Hoàng gia Bristol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464765}} VND {{pricestrTa_464765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464765}}
83 khách sạn Bristol

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ