Cagliari

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cagliari
XEM BẢN ĐỒ

Via XX Settembre 9
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442380}} VND {{pricestrTa_442380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442380}}
Via Lunigiana 50
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393039}} VND {{pricestrTa_393039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393039}}
Viale Regina Margherita 44
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390476}} VND {{pricestrTa_390476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390476}}
Viale Umberto Ticca, 23
 • Ở Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_79069}} VND {{pricestrTa_79069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_79069}}
Via Lungo Saline, 43
 • Ở Poetto
 • Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456853}} VND {{pricestrTa_456853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456853}}
Via Ozieri, 19
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492510}} VND {{pricestrTa_492510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492510}}
Vico I Sant Efisio 2
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475891}} VND {{pricestrTa_475891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475891}}
Via Pola 16
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478776}} VND {{pricestrTa_478776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478776}}
Calata Darsena, Via Roma
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484413}} VND {{pricestrTa_484413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484413}}
Via Sant'Ignazio da Laconi n. 26
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437965}} VND {{pricestrTa_437965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437965}}
Via Roma 237
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464167}} VND {{pricestrTa_464167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464167}}
via Peretti 1
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528517}} VND {{pricestrTa_528517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528517}}
Via Macomer 17
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496636}} VND {{pricestrTa_496636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496636}}
Via Alberto Lamarmora 116
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442141}} VND {{pricestrTa_442141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442141}}
Via Piceno 13
 • Gần Bảo tàng trong Thành cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505332}} VND {{pricestrTa_505332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505332}}
Via Savoia 2
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561285}} VND {{pricestrTa_561285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561285}}
Viale Armando Diaz 231
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392866}} VND {{pricestrTa_392866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392866}}
Via Torquato Tasso, 25
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510998}} VND {{pricestrTa_510998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510998}}
Via San Giovanni Bosco, 8
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489663}} VND {{pricestrTa_489663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489663}}
Viale Trento, 124
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483092}} VND {{pricestrTa_483092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483092}}
Via Barcellona 80, Check-in takes place in Via Roma 59
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433982}} VND {{pricestrTa_433982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433982}}
Via Azuni 100, Viale Trieste
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485644}} VND {{pricestrTa_485644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485644}}
Via Sassari 134
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479619}} VND {{pricestrTa_479619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479619}}
Via Dei Giudicati
 • Gần Museo Archeologico Nazionale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356320}} VND {{pricestrTa_356320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356320}}
Via Baylle, 79
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508082}} VND {{pricestrTa_508082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508082}}
Piazza dell'Annunziata, 9 (ex 13/A)
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461641}} VND {{pricestrTa_461641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461641}}
Via S. Efisio 59/61
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403483}} VND {{pricestrTa_403483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403483}}
Via Sassari 68
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528981}} VND {{pricestrTa_528981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528981}}
Vico III dei Genovesi 10
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423021}} VND {{pricestrTa_423021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423021}}
Via Giuseppe Garibaldi 105
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402192}} VND {{pricestrTa_402192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402192}}
Piazza San Sepolcro 1
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458501}} VND {{pricestrTa_458501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458501}}
Via Alberto Lamarmora 13
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387077}} VND {{pricestrTa_387077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387077}}
Via Domenico Alberto Azuni 100
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475689}} VND {{pricestrTa_475689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475689}}
Via Baylle 96
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479373}} VND {{pricestrTa_479373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479373}}
Vale Lungomare Poetto 248
 • Ở Poetto
 • Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523896}} VND {{pricestrTa_523896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523896}}
Viale Trieste, 56
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528431}} VND {{pricestrTa_528431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528431}}
Largo Carlo Felice 26
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393312}} VND {{pricestrTa_393312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393312}}
viale del Poetto 4
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485633}} VND {{pricestrTa_485633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485633}}
Largo Carlo Felice 26
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440090}} VND {{pricestrTa_440090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440090}}
Via Domenico Alberto Azuni, 100
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544287}} VND {{pricestrTa_544287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544287}}
via Sardegna, 4
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389695}} VND {{pricestrTa_389695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389695}}
Via san mauro 38
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481698}} VND {{pricestrTa_481698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481698}}
Via Sicilia 12
 • Gần Pháo đài Saint Remy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497141}} VND {{pricestrTa_497141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497141}}
Viale Trieste, 44
 • Gần Nhà hát vòng tròn La Mã Cagliari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548193}} VND {{pricestrTa_548193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548193}}
4 Via Giovanni Dexart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552875}} VND {{pricestrTa_552875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552875}}
98 khách sạn Cagliari
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cagliari
Tiện ích khách sạn Cagliari
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ