Cluj Napoca

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

40 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cluj Napoca
XEM BẢN ĐỒ

Str Ion Ghica NR 2
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362300}} VND {{pricestrTa_362300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362300}}
Str. Victor Babes nr. 35
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396115}} VND {{pricestrTa_396115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396115}}
Calea Turzii 48
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398443}} VND {{pricestrTa_398443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398443}}
Str. Neagra nr. 9
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396160}} VND {{pricestrTa_396160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396160}}
Str. Becas no 42
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506930}} VND {{pricestrTa_506930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506930}}
Strada Poiana Cerbului 1000, Baciu
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415257}} VND {{pricestrTa_415257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415257}}
Blv. Eroilor Nr. 1 Ap. 16
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547401}} VND {{pricestrTa_547401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547401}}
Strada Detunata nr 11 ap 70
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555391}} VND {{pricestrTa_555391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555391}}
Strada Cardinal Iuliu Hossu nr 20 A ap 2
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555262}} VND {{pricestrTa_555262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555262}}
Str Dunarii,nr.20B,blC
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540147}} VND {{pricestrTa_540147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540147}}
GRUIA STREET,2
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561113}} VND {{pricestrTa_561113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561113}}
Calea Dorobantilor 26
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400540}} VND {{pricestrTa_400540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400540}}
Strada Liviu Rebreanu, nr2, ap5
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555307}} VND {{pricestrTa_555307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555307}}
Str. Vasile Conta Nr.2
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233131}} VND {{pricestrTa_233131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233131}}
Blv.Eroilor nr.49 ap.5
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547397}} VND {{pricestrTa_547397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547397}}
Calea Turzii 43-49
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_349601}} VND {{pricestrTa_349601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_349601}}
Calea Turzii 186-187
 • Gần Vườn Bách thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555057}} VND {{pricestrTa_555057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555057}}
Strada Decebal no 22-24
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481681}} VND {{pricestrTa_481681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481681}}
10-12 General Mosoiu Street
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396229}} VND {{pricestrTa_396229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396229}}
39 Liviu Rebreanu Street
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458763}} VND {{pricestrTa_458763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458763}}
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.67
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233141}} VND {{pricestrTa_233141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233141}}
Strada Republicii nr 20 A, ap 4
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555373}} VND {{pricestrTa_555373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555373}}
Strada Intre Lacuri nr 3-5 ap 3
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555393}} VND {{pricestrTa_555393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555393}}
str Calea Turzii nr 176B
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459847}} VND {{pricestrTa_459847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459847}}
Str. Septimiu Albini 10
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396107}} VND {{pricestrTa_396107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396107}}
Str. Taberei nr 4 ap 17
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555192}} VND {{pricestrTa_555192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555192}}
129 Observatorului Street
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_346611}} VND {{pricestrTa_346611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_346611}}
Str. Sindicatelor 9-13
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396331}} VND {{pricestrTa_396331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396331}}
Strada Petru Maior nr 6-8 ap 19
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555289}} VND {{pricestrTa_555289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555289}}
str. Horea nr.64 ap.20
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547400}} VND {{pricestrTa_547400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547400}}
Str. Donath, Nr 100
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451699}} VND {{pricestrTa_451699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451699}}
Blv.Eroilor nr.1 ap.17
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547344}} VND {{pricestrTa_547344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547344}}
5 Gutinului street
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506454}} VND {{pricestrTa_506454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506454}}
str. Eroilor nr 3 ap 7
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555389}} VND {{pricestrTa_555389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555389}}
Str Galati nr 2 ap 412
 • Gần Quảng trường Avram Iancu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555297}} VND {{pricestrTa_555297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555297}}
Viilor, NR. 20
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510851}} VND {{pricestrTa_510851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510851}}
Calea Manastur 2-4
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555386}} VND {{pricestrTa_555386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555386}}
Str. Privelistii
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438588}} VND {{pricestrTa_438588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438588}}
Strada Plopilor nr 73, ap 15
 • Gần Quảng trường Unirii
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555208}} VND {{pricestrTa_555208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555208}}
33rd Crisan Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Transylvania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407487}} VND {{pricestrTa_407487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407487}}
40 khách sạn Cluj Napoca
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cluj Napoca
Tiện ích khách sạn Cluj Napoca
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ