Cologne

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

96 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cologne
XEM BẢN ĐỒ

Magnusstraße 2050672 Köln
 • Gần Schildergasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27671}} VND {{pricestrTa_27671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27671}}
Stolkgasse/ An den Dominikanern 4a
 • Gần Hohe Strasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24828}} VND {{pricestrTa_24828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24828}}
Grüner Weg 2
 • Ở Ehrenfeld
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439569}} VND {{pricestrTa_439569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439569}}
Unter Käster 9
 • Gần Alter Markt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533353}} VND {{pricestrTa_533353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533353}}
Innere Kanalstr. 15
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23217}} VND {{pricestrTa_23217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23217}}
Messe Kreisel 3
 • Ở Deutz
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384721}} VND {{pricestrTa_384721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384721}}
Holzmarkt 4
 • Gần Bảo tàng Wallraf-Richartz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115386}} VND {{pricestrTa_115386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115386}}
Hauptstr. 369
 • Ở Porz
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_118445}} VND {{pricestrTa_118445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_118445}}
Hohe Str. 30
 • Gần Bảo tàng Wallraf-Richartz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28069}} VND {{pricestrTa_28069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28069}}
Rubensstrasse 33
 • Gần Schildergasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40502}} VND {{pricestrTa_40502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40502}}
Mathiasstraße 2150676 Cologne
 • Gần Schildergasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101224}} VND {{pricestrTa_101224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101224}}
An Den Dominikanern 3
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392058}} VND {{pricestrTa_392058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392058}}
Ursulaplatz 13-19
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393651}} VND {{pricestrTa_393651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393651}}
Johannisstraße 30-34
 • Gần Bảo tàng Romano-Germanic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449597}} VND {{pricestrTa_449597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449597}}
Kardinal-Frings-Str. 1-3
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520769}} VND {{pricestrTa_520769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520769}}
Adam-Stegerwald-Straße 9
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393960}} VND {{pricestrTa_393960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393960}}
Adam-Stegerwald-Straße 9
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394043}} VND {{pricestrTa_394043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394043}}
DEUTZ-KALKER-STRASSE 52
 • Ở Deutz
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179861}} VND {{pricestrTa_179861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179861}}
Sporergasse 1
 • Gần Bảo tàng Romano-Germanic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409426}} VND {{pricestrTa_409426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409426}}
Hohenzollernring 46
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409498}} VND {{pricestrTa_409498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409498}}
Pforte 19-21
 • Gần Bảo tàng Wallraf-Richartz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447871}} VND {{pricestrTa_447871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447871}}
Brandenburger Strasse 6
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_116216}} VND {{pricestrTa_116216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_116216}}
Hohenzollernring 95-97
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18373}} VND {{pricestrTa_18373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18373}}
Grosse Neugasse 36 - 38
 • Gần Hohe Strasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85431}} VND {{pricestrTa_85431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85431}}
Brüsseler Straße 40-42
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429510}} VND {{pricestrTa_429510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429510}}
Deutz-Mรผlheimer-Strasse 184
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75168}} VND {{pricestrTa_75168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75168}}
Roggendorfstr. 23-25
 • Ở Flittard
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338686}} VND {{pricestrTa_338686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338686}}
Gaussstr. 29-31
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425100}} VND {{pricestrTa_425100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425100}}
Deutz-Mülheimer Str. 184
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425439}} VND {{pricestrTa_425439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425439}}
Trankgasse / 1-5 Domplatz
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21749}} VND {{pricestrTa_21749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21749}}
Deutz-Muelheimer Str. 204
 • Ở Muelheim
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51606}} VND {{pricestrTa_51606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51606}}
Ursulaplatz 9 11 City Centre
 • Gần Hohe Strasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20636}} VND {{pricestrTa_20636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20636}}
Hansaring 96
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383296}} VND {{pricestrTa_383296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383296}}
Ursulaplatz 10
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464009}} VND {{pricestrTa_464009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464009}}
Mauritiuswall 64-66
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395836}} VND {{pricestrTa_395836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395836}}
Komodienstr 19-21
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411234}} VND {{pricestrTa_411234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411234}}
Hansaring 97
 • Gần Bảo tàng thành phố Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98964}} VND {{pricestrTa_98964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98964}}
Worringer Str. 23
 • Gần Cáp treo Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51608}} VND {{pricestrTa_51608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51608}}
Brรผgelmannstr 1
 • Ở Deutz
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77320}} VND {{pricestrTa_77320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77320}}
Engelbertstrasse 33-35
 • Gần Volkstheater Millowitsch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65992}} VND {{pricestrTa_65992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65992}}
Waldstr. 216
 • Ở Grengel
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360386}} VND {{pricestrTa_360386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360386}}
DAGOBERTSTR 22 26
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60695}} VND {{pricestrTa_60695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60695}}
Hohe Strasse 137
 • Gần Nhà thờ Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_69699}} VND {{pricestrTa_69699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_69699}}
Bennoplatz 2
 • Ở Hoehenberg
 • Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547074}} VND {{pricestrTa_547074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547074}}
Belfortstr. 9
 • Gần Cáp treo Cologne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23218}} VND {{pricestrTa_23218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23218}}
96 khách sạn Cologne

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ