East Kilbride

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

115 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn East Kilbride
XEM BẢN ĐỒ

411 North Woodside Road, North West
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407895}} VND {{pricestrTa_407895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407895}}
301 Argyle Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384189}} VND {{pricestrTa_384189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384189}}
3, Bank Street
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429694}} VND {{pricestrTa_429694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429694}}
Castlecary Road, Castlecary
 • Ở Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400094}} VND {{pricestrTa_400094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400094}}
26/27 Buckingham Terrace
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398675}} VND {{pricestrTa_398675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398675}}
15 Belhaven Terrace
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408774}} VND {{pricestrTa_408774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408774}}
Strathaven Road
 • Ở Đông Kilbride
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50982}} VND {{pricestrTa_50982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50982}}
401 North Woodside Road
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443177}} VND {{pricestrTa_443177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443177}}
2/6 289 Bath Street
 • Ở City Centre Glasgow
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549896}} VND {{pricestrTa_549896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549896}}
29 Buckingham Terrace, Great Western Road, Kelvinside
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398251}} VND {{pricestrTa_398251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398251}}
6 Barony Grove
 • Gần Lâu đài Bothwell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504836}} VND {{pricestrTa_504836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504836}}
278 West George St
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381286}} VND {{pricestrTa_381286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381286}}
1 Alfred Terrace
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487880}} VND {{pricestrTa_487880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487880}}
Dunroamin, Balfron Station, Drymen
 • Ở Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551944}} VND {{pricestrTa_551944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551944}}
3-1 447 Sauchiehall Street
 • Ở City Centre Glasgow
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543518}} VND {{pricestrTa_543518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543518}}
17 Victoria Road
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516651}} VND {{pricestrTa_516651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516651}}
59 Gilmour Street, Eaglesham
 • Ở Eaglesham
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467969}} VND {{pricestrTa_467969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467969}}
50-54 Cleveland Street
 • Gần Nhà thi đấu The SSE Hydro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550409}} VND {{pricestrTa_550409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550409}}
25 Milton Road, Lennoxtown
 • Ở Lennoxtown
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397382}} VND {{pricestrTa_397382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397382}}
1/2, 110 Burnswick Street
 • Gần Quảng trường George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550123}} VND {{pricestrTa_550123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550123}}
59 Union Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467899}} VND {{pricestrTa_467899}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467899}}
11/3, 160 Bothwell Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550200}} VND {{pricestrTa_550200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550200}}
11 Castlebank Place
 • Ở Partick
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530637}} VND {{pricestrTa_530637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530637}}
22 Dixon Avenue, Flat 0/2
 • Gần Bộ sưu tập Burrell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503546}} VND {{pricestrTa_503546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503546}}
Sauchiehall Street
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Kelvingrove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429311}} VND {{pricestrTa_429311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429311}}
38 Renshaw Drive
 • Ở Cardonald
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533822}} VND {{pricestrTa_533822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533822}}
52 Virginia Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385785}} VND {{pricestrTa_385785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385785}}
35 Cornwall Street, East Kilbride
 • Ở Đông Kilbride
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459755}} VND {{pricestrTa_459755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459755}}
Balfron Station
 • Ở Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551963}} VND {{pricestrTa_551963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551963}}
517 Paisley Road West
 • Gần Trung tâm Khoa học Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382098}} VND {{pricestrTa_382098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382098}}
101 Maxwell Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395283}} VND {{pricestrTa_395283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395283}}
2/2 30 Derby Street
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Kelvingrove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560017}} VND {{pricestrTa_560017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560017}}
135 Main Street
 • Ở Đông Kilbride
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440307}} VND {{pricestrTa_440307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440307}}
39 Main Street, The Village, Cumbernauld
 • Ở Cumbernauld
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473449}} VND {{pricestrTa_473449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473449}}
96 Minard Road
 • Gần Bộ sưu tập Burrell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458241}} VND {{pricestrTa_458241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458241}}
27 Eastwoodmains Road, Giffnock
 • Ở Giffnock
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406851}} VND {{pricestrTa_406851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406851}}
242 West George Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429636}} VND {{pricestrTa_429636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429636}}
Crossbasket Estate, Stoneymeadow Road, High Blantyre
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482004}} VND {{pricestrTa_482004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482004}}
179 Garrioch Road, Flat 1/1
 • Gần Vườn Bách Thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486833}} VND {{pricestrTa_486833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486833}}
Loaninghead House, Balfron Station, Balfron
 • Ở Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550324}} VND {{pricestrTa_550324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550324}}
72 St Vincent Cresent
 • Gần Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Scotland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525800}} VND {{pricestrTa_525800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525800}}
28-32 Cathedral Square
 • Gần Nhà thờ Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415623}} VND {{pricestrTa_415623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415623}}
140 West Campbell Street
 • Gần Quảng trường George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476041}} VND {{pricestrTa_476041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476041}}
38 Carmunnock Road
 • Gần Bộ sưu tập Burrell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521669}} VND {{pricestrTa_521669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521669}}
1 Devonshire Gardens
 • Ở Dowanhill
 • Glasgow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382046}} VND {{pricestrTa_382046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382046}}
115 khách sạn East Kilbride

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ