Estarreja

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

58 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Estarreja
XEM BẢN ĐỒ

Monte Da Senhora Da Confianca, Pedrogao Pequeno
 • Ở Pedrogao Pequeno
 • Serta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393583}} VND {{pricestrTa_393583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393583}}
Travessa da Horta, 2
 • Gần Fortaleza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487662}} VND {{pricestrTa_487662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487662}}
Rua Dr. António Baião, 13
 • Gần Nhà thờ Ferreira do Zezere San Miguel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492928}} VND {{pricestrTa_492928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492928}}
R. Antonio José de Oliveira Júnior 54, 3
 • Gần Bảo tàng Chapelaria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532444}} VND {{pricestrTa_532444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532444}}
Avenida dos Negréus, 70
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487092}} VND {{pricestrTa_487092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487092}}
Torna
 • Ở Oleiros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420082}} VND {{pricestrTa_420082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420082}}
Rua do Cais, 675, Oliveira do Douro
 • Ở Oliveira do Douro
 • Cinfaes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429246}} VND {{pricestrTa_429246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429246}}
Rua fundo do povo s/n, Sabugueiro
 • Ở Seia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507861}} VND {{pricestrTa_507861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507861}}
Lugar de Barreiros
 • Gần Tu viện Arouca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528222}} VND {{pricestrTa_528222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528222}}
Aldeamento Mira Villas, Praia de Mira
 • Ở Praia de Mira
 • Mira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393470}} VND {{pricestrTa_393470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393470}}
Parque Biológico Serra da Lousã
 • Gần Công viên Sinh học Serra da Lousa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467916}} VND {{pricestrTa_467916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467916}}
Rua de Santa Maria do Castelo
 • Gần Bãi biển Live
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407351}} VND {{pricestrTa_407351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407351}}
Quinta do Colmeal, Colmeal
 • Gần Nhà nguyện Marofa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470387}} VND {{pricestrTa_470387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470387}}
Rua Raul Brandao N17
 • Ở Praia de Mira
 • Mira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424348}} VND {{pricestrTa_424348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424348}}
Rua 25 de Abril 22, Ribeira Branca
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518666}} VND {{pricestrTa_518666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518666}}
Praça Dr. Carlos Figueiredo Nunes, Casal Vasco
 • Ở Fornos de Algodres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470700}} VND {{pricestrTa_470700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470700}}
Estrada da Arrifana, Vodra
 • Gần Bảo tàng Bánh mì
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526968}} VND {{pricestrTa_526968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526968}}
Rua Adelino Amaro da Costa, 573
 • Gần Bảo tàng Chapelaria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392688}} VND {{pricestrTa_392688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392688}}
Quinta do Sobral, Alvorge
 • Ở Alvorge
 • Ansiao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459817}} VND {{pricestrTa_459817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459817}}
Caldas de Arêgos
 • Ở Caldas de Aregos
 • Resende
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464964}} VND {{pricestrTa_464964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464964}}
Largo de S. José n 5
 • Ở Atouguia da Baleia
 • Peniche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553624}} VND {{pricestrTa_553624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553624}}
Lugar de Trebilhadouro, Rôge, Aveiro
 • Ở Vale de Cambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458402}} VND {{pricestrTa_458402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458402}}
Fornos De Algodres, Vila Ruiva
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410200}} VND {{pricestrTa_410200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410200}}
Oliveira do Douro
 • Ở Oliveira do Douro
 • Cinfaes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435215}} VND {{pricestrTa_435215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435215}}
Complexo Turistico do Botado, Praia Da Consolacao
 • Gần Bãi biển Consolation
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400755}} VND {{pricestrTa_400755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400755}}
Rua do Castelo No. 98
 • Ở Macao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556610}} VND {{pricestrTa_556610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556610}}
Serra da Esperança
 • Gần Bảo tàng Khám phá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393102}} VND {{pricestrTa_393102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393102}}
Rua Marquês de Pombal nº86
 • Gần Nhà Văn hóa Thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431292}} VND {{pricestrTa_431292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431292}}
Sítio da Fraga, Beijós
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458729}} VND {{pricestrTa_458729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458729}}
Rua Alexandre Herculano, 76
 • Gần Fortaleza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520387}} VND {{pricestrTa_520387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520387}}
Rua Prof Dr Costa Sacadura, Abrunhosa-a-Velha
 • Ở Abrunhosa-a-Velha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560133}} VND {{pricestrTa_560133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560133}}
Avenida Monsenhor Bastos
 • Gần Bãi biển Consolation
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400981}} VND {{pricestrTa_400981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400981}}
Largo do Marradoiro, 12
 • Ở Aricera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400808}} VND {{pricestrTa_400808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400808}}
Avenida Dr. Correia Pinto, Caldas de Aregos
 • Ở Caldas de Aregos
 • Resende
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435541}} VND {{pricestrTa_435541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435541}}
Rua Do Norte nº5 Lugar da Estrada, Praia da Consolação
 • Gần Bãi biển Consolation
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476413}} VND {{pricestrTa_476413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476413}}
Vilar da Mo
 • Ở Vilar da Mo
 • Gaviao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398158}} VND {{pricestrTa_398158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398158}}
Rua Arlindo de Almeida Esteves, Lote 8E
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423672}} VND {{pricestrTa_423672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423672}}
Largo Do Côro, Marialva
 • Ở Marialva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405480}} VND {{pricestrTa_405480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405480}}
Rua Do Comércio Nº 46
 • Ở Seia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470982}} VND {{pricestrTa_470982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470982}}
Moleiro da Costa Má, Silva Escura
 • Ở Sever do Vouga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536355}} VND {{pricestrTa_536355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536355}}
Av.Joaquim Morao s/n
 • Ở Idanha-a-Nova
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434187}} VND {{pricestrTa_434187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434187}}
Estrada Seia. S. Romão, EN231
 • Gần Bảo tàng Đồ chơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502816}} VND {{pricestrTa_502816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502816}}
Av. Mario Sacramento, 113
 • Ở Ilhavo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386584}} VND {{pricestrTa_386584}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386584}}
EN 324, km 123
 • Ở Sabugal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461019}} VND {{pricestrTa_461019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461019}}
Bico do Muranzel, Torreira
 • Gần Bãi biển Sao Jacinto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387273}} VND {{pricestrTa_387273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387273}}
58 khách sạn Estarreja

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ