Florenz

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

756 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Florenz
XEM BẢN ĐỒ

Via Ricasoli 30
 • Gần Nhà thờ Santa Maria del Fiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340252}} VND {{pricestrTa_340252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340252}}
Via Nazionale 31
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389005}} VND {{pricestrTa_389005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389005}}
Via Gherardo Silvani, 149
 • Ở Galluzzo
 • Florence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524238}} VND {{pricestrTa_524238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524238}}
Via Martelli 6
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508903}} VND {{pricestrTa_508903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508903}}
Via dei Servi, 9
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479741}} VND {{pricestrTa_479741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479741}}
Via Dei Guicciardini 22
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391355}} VND {{pricestrTa_391355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391355}}
Via Dei Magazzini 2
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391695}} VND {{pricestrTa_391695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391695}}
Via Bolognese 83
 • Ở Careggi Rifredi
 • Florence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391894}} VND {{pricestrTa_391894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391894}}
Via Alighieri Dante 14
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391999}} VND {{pricestrTa_391999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391999}}
Piazza Del Duomo 1
 • Gần Nhà thờ Santa Maria del Fiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165046}} VND {{pricestrTa_165046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165046}}
Viale G. Milton 71
 • Gần Fortezza da Basso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479848}} VND {{pricestrTa_479848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479848}}
Via Ripoli 169
 • Ở Oltrarno
 • Florence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34942}} VND {{pricestrTa_34942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34942}}
Via Delle Mantellate 2
 • Gần Phòng triển lãm Học viện
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48294}} VND {{pricestrTa_48294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48294}}
via di Camporeggi 3
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452989}} VND {{pricestrTa_452989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452989}}
Viale Cardinal Leopoldo 62
 • Gần Công viên Boboli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392490}} VND {{pricestrTa_392490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392490}}
Piazza San Giovanni 6
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401814}} VND {{pricestrTa_401814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401814}}
Piazza del Duomo 1/7
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394791}} VND {{pricestrTa_394791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394791}}
Via Porta Rossa 19
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27040}} VND {{pricestrTa_27040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27040}}
Via dei Servi, 9
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416873}} VND {{pricestrTa_416873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416873}}
Via dei Servi 9, Florence Historic Center
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437708}} VND {{pricestrTa_437708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437708}}
Via Di Santa Caterina D Alessandria 7
 • Gần Nhà thờ Santa Maria del Fiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331605}} VND {{pricestrTa_331605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331605}}
Via XX Settembre, 80
 • Gần Fortezza da Basso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384576}} VND {{pricestrTa_384576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384576}}
Via della Pergola, 48
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435125}} VND {{pricestrTa_435125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435125}}
Lungarno Acciaiuoli 14
 • Gần Pitti Vintage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361373}} VND {{pricestrTa_361373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361373}}
Viale Fratelli Rosselli, 2
 • Gần Nhà thờ Santa Maria Novella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381332}} VND {{pricestrTa_381332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381332}}
Via Cerretani, 54r
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382687}} VND {{pricestrTa_382687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382687}}
Borgo S.Jacopo, 3/r
 • Gần Pitti Vintage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30821}} VND {{pricestrTa_30821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30821}}
Via G Pascoli 10
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385240}} VND {{pricestrTa_385240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385240}}
VIA DI MEZZO 20
 • Gần Nhà thờ Santa Maria del Fiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_102678}} VND {{pricestrTa_102678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_102678}}
Via dei Brunelleschi, 1
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430421}} VND {{pricestrTa_430421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430421}}
Via Borgo San Frediano n. 8
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434522}} VND {{pricestrTa_434522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434522}}
Via dei Servi 38/A
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434739}} VND {{pricestrTa_434739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434739}}
Lungarno Archibusieri 4
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41113}} VND {{pricestrTa_41113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41113}}
via del crocefisso del Lume 18
 • Gần Vườn bách thảo Giardino degli Iris
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386942}} VND {{pricestrTa_386942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386942}}
Via Maso Finiguerra 9
 • Gần Chợ San Lorenzo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361378}} VND {{pricestrTa_361378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361378}}
Lungarno del Tempio, 44
 • Gần Casa Buonarroti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25463}} VND {{pricestrTa_25463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25463}}
Piazza San Firenze 3
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422039}} VND {{pricestrTa_422039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422039}}
Via Gabriele D Annunzio 141a B
 • Gần Stadio Artemio Franchi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48616}} VND {{pricestrTa_48616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48616}}
Via del Moro,15
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418751}} VND {{pricestrTa_418751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418751}}
Via Lorenzo Il Magnifico 25
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Accademia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490036}} VND {{pricestrTa_490036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490036}}
Via Lorenzo Il Magnifico n. 26
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Accademia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481677}} VND {{pricestrTa_481677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481677}}
Via di Villamagna 119
 • Gần Biệt thự Gamberaia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180641}} VND {{pricestrTa_180641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180641}}
Piazza strozzi n 1
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_166089}} VND {{pricestrTa_166089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_166089}}
Via delle Cinque Giornate 12
 • Gần Fortezza da Basso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455528}} VND {{pricestrTa_455528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455528}}
Various addresses
 • Gần Ponte Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457160}} VND {{pricestrTa_457160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457160}}
756 khách sạn Florenz
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Florenz
Tiện ích khách sạn Florenz
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ