Frankfurt am Main

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

168 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Frankfurt am Main
XEM BẢN ĐỒ

Lärchenstr. 54 A
 • Ở Griesheim
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476473}} VND {{pricestrTa_476473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476473}}
Bolongarostr. 100
 • Ở Hoechst
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42541}} VND {{pricestrTa_42541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42541}}
Walther-von-Cronberg-Platz 1
 • Gần Nhà thờ Frankfurt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42538}} VND {{pricestrTa_42538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42538}}
Otto-Fleck-Schneise 8
 • Gần Đấu trường Commerzbank
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187204}} VND {{pricestrTa_187204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187204}}
Leonardo-da-vinci-allee 2
 • Ở Bockenheim
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184331}} VND {{pricestrTa_184331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184331}}
Lärchenstr. 54
 • Ở Griesheim
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425704}} VND {{pricestrTa_425704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425704}}
Amelia Mary Earhart Str 10
 • Gần The Squaire
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187144}} VND {{pricestrTa_187144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187144}}
Friedrich Ebert Anlage 40
 • Gần Messeturm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_53185}} VND {{pricestrTa_53185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_53185}}
Mainzer Landstrasse 73
 • Gần Kaiserstrasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_118140}} VND {{pricestrTa_118140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_118140}}
Franklinstr. 65
 • Ở Bockenheim
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386618}} VND {{pricestrTa_386618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386618}}
Savignystr. 14-16
 • Gần Kaiserstrasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51407}} VND {{pricestrTa_51407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51407}}
Grosse Rittergasse 19-21
 • Gần Nhà thờ Frankfurt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411952}} VND {{pricestrTa_411952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411952}}
Baseler Str. 56
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Frankfurt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50425}} VND {{pricestrTa_50425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50425}}
Am Luftbrรผckendenkmal 1
 • Ở Thành phố Cargo
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338277}} VND {{pricestrTa_338277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338277}}
Niddastraße 45-47
 • Gần Maintower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432016}} VND {{pricestrTa_432016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432016}}
Sophienstrasse 40
 • Gần Palmengarten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86139}} VND {{pricestrTa_86139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86139}}
Triftstr. 33
 • Ở Niederrad
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73911}} VND {{pricestrTa_73911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73911}}
Hoelderlinstrasse 25
 • Ở Old Town
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85310}} VND {{pricestrTa_85310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85310}}
Moselstr. 44
 • Gần Maintower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433298}} VND {{pricestrTa_433298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433298}}
Niddastrasse 86
 • Gần Messeturm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364350}} VND {{pricestrTa_364350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364350}}
Kaiserstr. 63
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Frankfurt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202472}} VND {{pricestrTa_202472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202472}}
Roentgenstr. 5
 • Ở Bergen Enkheim
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40493}} VND {{pricestrTa_40493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40493}}
Schmidtstr. 55
 • Ở Gallus
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418906}} VND {{pricestrTa_418906}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418906}}
Waldschmidtstraße 59
 • Ở Innenstadt
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384429}} VND {{pricestrTa_384429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384429}}
Baseler Str. 50
 • Gần Kaiserstrasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44042}} VND {{pricestrTa_44042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44042}}
Wilhelm-Leuschner-Str. 6
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Frankfurt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145853}} VND {{pricestrTa_145853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145853}}
Schmid Str. 53
 • Ở Gallus
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_158430}} VND {{pricestrTa_158430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_158430}}
Oeserstrasse 180
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50427}} VND {{pricestrTa_50427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50427}}
Muenchener Str. 15
 • Gần Zeilgalerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25631}} VND {{pricestrTa_25631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25631}}
Niddastrasse 58
 • Gần Maintower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115232}} VND {{pricestrTa_115232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115232}}
Beethovenstr. 30
 • Gần Messeturm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392435}} VND {{pricestrTa_392435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392435}}
Stuttgarter Str. 31
 • Gần Bảo tàng Staedel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392436}} VND {{pricestrTa_392436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392436}}
Baseler Str. 52
 • Gần Bảo tàng Staedel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_116322}} VND {{pricestrTa_116322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_116322}}
Hanauer Landstr. 127
 • Ở Old Town
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68486}} VND {{pricestrTa_68486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68486}}
Gerbermรผhlstrasse 105
 • Ở Sachsenhausen
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115798}} VND {{pricestrTa_115798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115798}}
Idsteiner Str. 15
 • Ở Gallus
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454723}} VND {{pricestrTa_454723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454723}}
Osloer Strasse 3
 • Gần Messeturm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504347}} VND {{pricestrTa_504347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504347}}
Hebelstraße 1
 • Ở Innenstadt
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469780}} VND {{pricestrTa_469780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469780}}
Schmidtstr. 57
 • Ở Gallus
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450798}} VND {{pricestrTa_450798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450798}}
Schoenstrasse 6
 • Ở Gutleutviertel
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77653}} VND {{pricestrTa_77653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77653}}
Mainzer Landstrasse 226-230
 • Ở Quận Tài chính
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411222}} VND {{pricestrTa_411222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411222}}
Mainberg 365929 Frankfurt
 • Ở Hoechst
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_116790}} VND {{pricestrTa_116790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_116790}}
Baselerstraße 21
 • Gần Bảo tàng Staedel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398132}} VND {{pricestrTa_398132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398132}}
Niddastr. 88
 • Gần Messeturm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100002}} VND {{pricestrTa_100002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100002}}
Mercatorstrasse 38
 • Ở Old Town
 • Frankfurt am Main
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75104}} VND {{pricestrTa_75104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75104}}
168 khách sạn Frankfurt am Main
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ