Llandudno

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Llandudno
XEM BẢN ĐỒ

Clonmel Street, The Promenade
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517632}} VND {{pricestrTa_517632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517632}}
14 Charlton Street
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456070}} VND {{pricestrTa_456070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456070}}
21 N Parade
 • Gần Bảo tàng Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517621}} VND {{pricestrTa_517621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517621}}
St. George's Place At Promenade
 • Gần Bảo tàng Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107734}} VND {{pricestrTa_107734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107734}}
10 Abbey Road
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420861}} VND {{pricestrTa_420861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420861}}
75 Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220403}} VND {{pricestrTa_220403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220403}}
10 Deganwy Avenue
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426910}} VND {{pricestrTa_426910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426910}}
Colwyn Road, Craigside
 • Gần Khu nông trại Bodafon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465961}} VND {{pricestrTa_465961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465961}}
14 Craig-y-Don Parade
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421044}} VND {{pricestrTa_421044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421044}}
1 CHARLTON STREET
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544682}} VND {{pricestrTa_544682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544682}}
15 Abbey Road
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403804}} VND {{pricestrTa_403804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403804}}
Pentywyn Road
 • Gần Tòa nhà Bodysgallen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40309}} VND {{pricestrTa_40309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40309}}
10 Hill Terrace
 • Gần Bến tàu Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420957}} VND {{pricestrTa_420957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420957}}
37 Lloyd St,
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560828}} VND {{pricestrTa_560828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560828}}
16, Charlton Street
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464048}} VND {{pricestrTa_464048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464048}}
67 Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485764}} VND {{pricestrTa_485764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485764}}
1 Craig-y-don Parade
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502418}} VND {{pricestrTa_502418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502418}}
11 Clonmel Street
 • Gần Điểm dạo chơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211070}} VND {{pricestrTa_211070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211070}}
The PromenadeLlandudnoLL30 1AP
 • Gần Điểm dạo chơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86138}} VND {{pricestrTa_86138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86138}}
83 Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400354}} VND {{pricestrTa_400354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400354}}
8 Deganwy Avenue
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454778}} VND {{pricestrTa_454778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454778}}
2 - 4 Llewelyn Ave
 • Gần Bảo tàng Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337386}} VND {{pricestrTa_337386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337386}}
10 North Parade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560795}} VND {{pricestrTa_560795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560795}}
80 Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389908}} VND {{pricestrTa_389908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389908}}
West Parade
 • Gần Bãi biển West Shore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524362}} VND {{pricestrTa_524362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524362}}
15 Craig-Y-Don Parade
 • Gần Khu nông trại Bodafon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220400}} VND {{pricestrTa_220400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220400}}
Happy Valley Road
 • Gần Bến tàu Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81362}} VND {{pricestrTa_81362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81362}}
Mostyn Broadway
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395626}} VND {{pricestrTa_395626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395626}}
11 Deganwy Avenue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560212}} VND {{pricestrTa_560212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560212}}
4 Carmen Sylva RoadLlandudnoConwy LL30 1LZ
 • Gần Khu nông trại Bodafon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368717}} VND {{pricestrTa_368717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368717}}
82 Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220404}} VND {{pricestrTa_220404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220404}}
Nant-y-gamar Road
 • Gần Khu nông trại Bodafon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220405}} VND {{pricestrTa_220405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220405}}
9 Gloddaeth Street
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389189}} VND {{pricestrTa_389189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389189}}
10 St. Georges Crescent, Grand Promenade
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436556}} VND {{pricestrTa_436556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436556}}
East Parade
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451138}} VND {{pricestrTa_451138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451138}}
2 St. Seiriols Road
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478080}} VND {{pricestrTa_478080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478080}}
Saint George's Crescent
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560645}} VND {{pricestrTa_560645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560645}}
Central Promenande
 • Gần Văn phòng Thông tin Du lịch Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420170}} VND {{pricestrTa_420170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420170}}
Church Walks
 • Gần Đường xe điện Great Orme
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337387}} VND {{pricestrTa_337387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337387}}
77 Conway Road,
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547995}} VND {{pricestrTa_547995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547995}}
16 Craig-y-don Parade
 • Gần Trung tâm Bơi lội Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389887}} VND {{pricestrTa_389887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389887}}
32 St Davids Road
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459226}} VND {{pricestrTa_459226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459226}}
52 Abbey Road
 • Gần Bảo tàng Home Front
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465947}} VND {{pricestrTa_465947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465947}}
9 Mostyn Crescent
 • Gần Bãi biển Llandudno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_171436}} VND {{pricestrTa_171436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_171436}}
44 khách sạn Llandudno

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ