Maiori

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

112 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Maiori
XEM BẢN ĐỒ

Lungomare Capone 27
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422436}} VND {{pricestrTa_422436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422436}}
Via Smeraldo 35
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393297}} VND {{pricestrTa_393297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393297}}
Via Torricella 39
 • Gần Villa Rufolo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390792}} VND {{pricestrTa_390792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390792}}
Via Barche a Vela 11
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525301}} VND {{pricestrTa_525301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525301}}
Via Divina Costiera, 9
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393877}} VND {{pricestrTa_393877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393877}}
Via Diego Taiani 51
 • Gần Tu viện S. Maria De Olearia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448773}} VND {{pricestrTa_448773}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448773}}
Via Diego Taiani, SS 163 Amalfitana, km 42, Erchie
 • Gần Bãi biển Erchie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477984}} VND {{pricestrTa_477984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477984}}
Via Galli 29
 • Gần Đường mòn Sentiero degli Dei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486911}} VND {{pricestrTa_486911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486911}}
Via Roma 2
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406421}} VND {{pricestrTa_406421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406421}}
Via Amodeo, 4
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424674}} VND {{pricestrTa_424674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424674}}
Corso Regina 39
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553617}} VND {{pricestrTa_553617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553617}}
Via Nuova Chiunzi 182
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502330}} VND {{pricestrTa_502330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502330}}
Via Gennaro Capriglione, 138
 • Gần Marina di Praia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402708}} VND {{pricestrTa_402708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402708}}
Strada Nuova 20
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406385}} VND {{pricestrTa_406385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406385}}
Via Smeraldo 19
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390835}} VND {{pricestrTa_390835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390835}}
Via Diego Taiani 7
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_218306}} VND {{pricestrTa_218306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_218306}}
Via Mola 6
 • Ở Vịnh Furore
 • Furore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399241}} VND {{pricestrTa_399241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399241}}
Via Iovieno II, Traversa 2
 • Gần Đường mòn Sentiero degli Dei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504794}} VND {{pricestrTa_504794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504794}}
Via Francesco Russo, 36
 • Gần Marina di Praia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394913}} VND {{pricestrTa_394913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394913}}
Via Santa Lucia 26, ex Via Radicosa
 • Ở San Lazzaro
 • Agerola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473214}} VND {{pricestrTa_473214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473214}}
Piazza Risorgimento 1
 • Gần Tu viện La Trinita della Cava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394677}} VND {{pricestrTa_394677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394677}}
Via Tuscarano, 37
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488159}} VND {{pricestrTa_488159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488159}}
Via Campo,16
 • Gần Nhà thờ lớn Amalfi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398854}} VND {{pricestrTa_398854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398854}}
via Case Amatruda, 29
 • Gần Đường mòn Sentiero degli Dei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517837}} VND {{pricestrTa_517837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517837}}
via duomo, 5
 • Gần Marina di Praia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524527}} VND {{pricestrTa_524527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524527}}
Via Terramare 3
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387445}} VND {{pricestrTa_387445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387445}}
Via Vecchia Chiunzi, 177 Bis
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395040}} VND {{pricestrTa_395040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395040}}
Via Diego Taiani 45
 • Gần Tu viện S. Maria De Olearia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527357}} VND {{pricestrTa_527357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527357}}
Via S Lorenzo 1 Trav 8b
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408677}} VND {{pricestrTa_408677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408677}}
Via Marina 36
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424639}} VND {{pricestrTa_424639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424639}}
Via Pisacane
 • Ở Tramonti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514762}} VND {{pricestrTa_514762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514762}}
Via Diego Taiani, 4
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514265}} VND {{pricestrTa_514265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514265}}
Via Pendola 19
 • Gần Đường mòn Sentiero degli Dei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401559}} VND {{pricestrTa_401559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401559}}
Corso Reginna, n. 142
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488098}} VND {{pricestrTa_488098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488098}}
Various Addresses
 • Gần Đường mòn Sentiero degli Dei
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533215}} VND {{pricestrTa_533215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533215}}
Via Nuova Chiunzi 147
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344544}} VND {{pricestrTa_344544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344544}}
Via Municipio 3 - Piazza Polvica
 • Ở Tramonti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496518}} VND {{pricestrTa_496518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496518}}
via F. Cerasuoli 4
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418490}} VND {{pricestrTa_418490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418490}}
Via Santa Tecla, 2484010 Maiori Salerno
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_310706}} VND {{pricestrTa_310706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_310706}}
Via Diego Taiani 22b
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490896}} VND {{pricestrTa_490896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490896}}
Salita Belvedere 7
 • Ở Vịnh Furore
 • Furore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535738}} VND {{pricestrTa_535738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535738}}
C.so Vittorio Emanuele
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436249}} VND {{pricestrTa_436249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436249}}
Via Diego Taiani 3
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61260}} VND {{pricestrTa_61260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61260}}
Via Strada Nuova 44, Amalfi Coast
 • Gần Roman Villa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388067}} VND {{pricestrTa_388067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388067}}
Via Villani 17
 • Gần Động Emerald
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396236}} VND {{pricestrTa_396236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396236}}
112 khách sạn Maiori

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ