Napier

Thứ sáu 20-04 → Thứ bảy 21-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

20-04-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Napier
XEM BẢN ĐỒ

12 Browning Street
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_43197}} VND {{pricestrTa_43197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_43197}}
277 Marine Parade
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400306}} VND {{pricestrTa_400306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400306}}
82 Tait Drive
 • Gần Khu liên hợp Thể thao Park Island
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418457}} VND {{pricestrTa_418457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418457}}
50 Waghorne StreetAhuririNapier 4110
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222351}} VND {{pricestrTa_222351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222351}}
50 Meeanee Quay, Westshore
 • Ở Westshore
 • Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401190}} VND {{pricestrTa_401190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401190}}
314-330 Hastings St
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399627}} VND {{pricestrTa_399627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399627}}
56 Meeanee Quay, Westshore, Westshore
 • Ở Westshore
 • Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397111}} VND {{pricestrTa_397111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397111}}
50 Munroe Street
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399729}} VND {{pricestrTa_399729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399729}}
411 Hastings St
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399120}} VND {{pricestrTa_399120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399120}}
11 Storkey Street
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443522}} VND {{pricestrTa_443522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443522}}
10 West Quay, Ahuriri
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222349}} VND {{pricestrTa_222349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222349}}
311 MARINE PARADE
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338690}} VND {{pricestrTa_338690}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338690}}
176 Dickens Street
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185699}} VND {{pricestrTa_185699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185699}}
101 Marine Parade, (cnr of Emerson St)
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401213}} VND {{pricestrTa_401213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401213}}
321 Marine Parade
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401958}} VND {{pricestrTa_401958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401958}}
60 Nelson Quay
 • Gần Vọng đài Khu vực Đồi Bluff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418685}} VND {{pricestrTa_418685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418685}}
370 Hastings Street
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430500}} VND {{pricestrTa_430500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430500}}
27 Jervois Road
 • Gần Nhà máy rượu vang Church Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425870}} VND {{pricestrTa_425870}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425870}}
373 Marine Parade
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430891}} VND {{pricestrTa_430891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430891}}
Meeanee Quay
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174926}} VND {{pricestrTa_174926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174926}}
1 Breakwater Road, Ahuriri
 • Gần Vọng đài Khu vực Đồi Bluff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448493}} VND {{pricestrTa_448493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448493}}
377 Marine ParadeNapier SouthNapier 4110
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228189}} VND {{pricestrTa_228189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228189}}
10 Gill Road, Bayview
 • Ở Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399267}} VND {{pricestrTa_399267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399267}}
Cnr Bridge and Hardinge Street And Road
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_79856}} VND {{pricestrTa_79856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_79856}}
19 Meeanee Quay
 • Gần Cửa sông Ahuriri
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396471}} VND {{pricestrTa_396471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396471}}
4 Westminster Avenue
 • Gần Khu liên hợp Thể thao Park Island
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401360}} VND {{pricestrTa_401360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401360}}
27 Meeanee Quay, Westshore
 • Ở Westshore
 • Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399186}} VND {{pricestrTa_399186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399186}}
26 West QuayAhuririNapier 4144
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222350}} VND {{pricestrTa_222350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222350}}
308 Kennedy Rd
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445531}} VND {{pricestrTa_445531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445531}}
Corner Clive Square and Tennyson Streets
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511980}} VND {{pricestrTa_511980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511980}}
Corner Meeanee Quay And Tareha Streets
 • Ở Westshore
 • Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398461}} VND {{pricestrTa_398461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398461}}
198 Church Road
 • Gần Nhà máy rượu vang Mission Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411998}} VND {{pricestrTa_411998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411998}}
393 Gloucester St
 • Ở Taradale
 • Thành phố Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_162750}} VND {{pricestrTa_162750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_162750}}
50 Nelson Quay, Ahuriri
 • Gần Vọng đài Khu vực Đồi Bluff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457412}} VND {{pricestrTa_457412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457412}}
45 Marine Parade
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36765}} VND {{pricestrTa_36765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36765}}
164 Gloucester St
 • Ở Taradale
 • Thành phố Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_216559}} VND {{pricestrTa_216559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_216559}}
387 Marine Parade
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_160003}} VND {{pricestrTa_160003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_160003}}
14 HERSCHELL STREET
 • Gần Vọng đài Khu vực Đồi Bluff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537189}} VND {{pricestrTa_537189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537189}}
445 Marine Parade
 • Gần Thủy cung Quốc gia Niu Dilân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430453}} VND {{pricestrTa_430453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430453}}
2 Tennyson StreetNapier SouthNapier 4110
 • Gần Bãi biển Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337517}} VND {{pricestrTa_337517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337517}}
342 Hill Road, RD 2
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402119}} VND {{pricestrTa_402119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402119}}
11 Bracken StreetHospital HillNapier 4110
 • Gần Tòa nhà Công ty Thuốc lá Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193117}} VND {{pricestrTa_193117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193117}}
348 Kennedy Road
 • Gần Trung tâm Thể thao dưới nước Onekawa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402199}} VND {{pricestrTa_402199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402199}}
31 Georges Drive, Hawke's Bay
 • Gần Vườn bách thảo Napier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414138}} VND {{pricestrTa_414138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414138}}
44 khách sạn Napier

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ