Olbia

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

78 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Olbia
XEM BẢN ĐỒ

Via Mar Adriatico, 34
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394452}} VND {{pricestrTa_394452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394452}}
Viale Aldo Moro 333
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90239}} VND {{pricestrTa_90239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90239}}
Corso Umberto I 85
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_163871}} VND {{pricestrTa_163871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_163871}}
Via dei Fiori, Murta Maria
 • Ở Murta Maria
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479369}} VND {{pricestrTa_479369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479369}}
Via Santatorre di Santa Rosa, 59
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531116}} VND {{pricestrTa_531116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531116}}
Via Isarco 5 7
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179471}} VND {{pricestrTa_179471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179471}}
Via dei Pesci 219, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464221}} VND {{pricestrTa_464221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464221}}
Via Giuanne Secche, Pittulongu
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458400}} VND {{pricestrTa_458400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458400}}
Via Mar Ionio, Pittulongu
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519284}} VND {{pricestrTa_519284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519284}}
Corso Umberto I, 151
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464311}} VND {{pricestrTa_464311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464311}}
Località Pittulongu strada provinciale, 82 - 6 Km
 • Gần Pittulongu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392263}} VND {{pricestrTa_392263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392263}}
Via Zara 39, San Pantaleo
 • Ở San Pantaleo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449204}} VND {{pricestrTa_449204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449204}}
Via dei Pesci 9, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464364}} VND {{pricestrTa_464364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464364}}
Via Clelia Donà Dalle Rose 16, C.P. 326, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386586}} VND {{pricestrTa_386586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386586}}
Via la Caletta 3, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482591}} VND {{pricestrTa_482591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482591}}
Via Ungaretti 8
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458434}} VND {{pricestrTa_458434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458434}}
Via delle Terme 8
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483034}} VND {{pricestrTa_483034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483034}}
Via del Corallo, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498599}} VND {{pricestrTa_498599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498599}}
Via Mare Adriatico 20
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397035}} VND {{pricestrTa_397035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397035}}
Località Golfo della Marinella, 52, Porto Rotondo
 • Gần Bãi biển La Marinella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383947}} VND {{pricestrTa_383947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383947}}
Cugnana Verde
 • Gần Bến du thuyền Portisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486612}} VND {{pricestrTa_486612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486612}}
Via Porto Rotondo, 24
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403261}} VND {{pricestrTa_403261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403261}}
Via Acquedotto Romano, 9
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394203}} VND {{pricestrTa_394203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394203}}
Via Toscana 5
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534375}} VND {{pricestrTa_534375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534375}}
Via Montello, 7
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385588}} VND {{pricestrTa_385588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385588}}
STR. PAN COSTA SMERALDA, KM 0,100
 • Ở Portisco
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459777}} VND {{pricestrTa_459777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459777}}
via Libeccio, 25
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542345}} VND {{pricestrTa_542345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542345}}
Strada di Buddeo snc, San Pantaleo
 • Gần Xưởng rượu vang Vigne Surrau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393292}} VND {{pricestrTa_393292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393292}}
Via Zara 36/44
 • Ở San Pantaleo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394854}} VND {{pricestrTa_394854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394854}}
Via Giardinos 32
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419628}} VND {{pricestrTa_419628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419628}}
Via del Lauro 6, Località Murta Mari
 • Ở Murta Maria
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392738}} VND {{pricestrTa_392738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392738}}
Via dei Villaggi
 • Ở Porto Istana
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458394}} VND {{pricestrTa_458394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458394}}
Via Marinella 23/25, Porto Rotondo
 • Ở Porto Rotondo
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418875}} VND {{pricestrTa_418875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418875}}
Viale Multa Maria, 33
 • Ở Murta Maria
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387935}} VND {{pricestrTa_387935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387935}}
Via dei Villaggi, Porto Istana
 • Ở Porto Istana
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464430}} VND {{pricestrTa_464430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464430}}
Loc Costa Corallina
 • Gần Bãi biển Marina Maria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34844}} VND {{pricestrTa_34844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34844}}
Strada Provinciale 94 km 1480, Portisco
 • Gần Bến du thuyền Portisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413051}} VND {{pricestrTa_413051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413051}}
Via della Conchiglia 7
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486868}} VND {{pricestrTa_486868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486868}}
Via Cavour SNC
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487320}} VND {{pricestrTa_487320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487320}}
Via Mar Glaciale Artico
 • Ở Pittulongu
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519148}} VND {{pricestrTa_519148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519148}}
Via S Abba Lughente, Porto Istana
 • Ở Murta Maria
 • Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519270}} VND {{pricestrTa_519270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519270}}
Corso Vittorio Veneto 51
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464249}} VND {{pricestrTa_464249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464249}}
Strada Panoramica Costa Smeralda Km 6
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49493}} VND {{pricestrTa_49493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49493}}
Via Amsicora 8
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Olbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487317}} VND {{pricestrTa_487317}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487317}}
Via Campidano 29
 • Gần Nhà thờ San Simplicio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487101}} VND {{pricestrTa_487101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487101}}
78 khách sạn Olbia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ