Paralimni

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Paralimni
XEM BẢN ĐỒ

Vavara Gardens 9, Ayias Varvaras Street
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495041}} VND {{pricestrTa_495041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495041}}
9 Dionisiou Street, House 3, Cavo Greko Avenue
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495289}} VND {{pricestrTa_495289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495289}}
40 Leoforos Kapparis, Blue Water Complex
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485514}} VND {{pricestrTa_485514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485514}}
Ayias Varvaras
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513247}} VND {{pricestrTa_513247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513247}}
Agiou Mamantos
 • Gần Bãi biển Kalamies
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496118}} VND {{pricestrTa_496118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496118}}
Protaras Avenue, Kyklades Phase B, Block P, House 1
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495045}} VND {{pricestrTa_495045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495045}}
Giorki Papadopoulou
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495894}} VND {{pricestrTa_495894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495894}}
Tinou Street, Trident Apartments, Apt. No. 4
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495304}} VND {{pricestrTa_495304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495304}}
30 Posidonos Street, Anafi Project No. 6
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495941}} VND {{pricestrTa_495941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495941}}
Dramas 36
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518278}} VND {{pricestrTa_518278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518278}}
Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474530}} VND {{pricestrTa_474530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474530}}
38 Poseidon Villas, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496733}} VND {{pricestrTa_496733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496733}}
Kapparis
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476767}} VND {{pricestrTa_476767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476767}}
Xeropotamou 13, Marilena Complex, Villa No. 3
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517510}} VND {{pricestrTa_517510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517510}}
Posedonios 20E, Dafni Court, House 5
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498238}} VND {{pricestrTa_498238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498238}}
4 Presidential, Agia Triada
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551960}} VND {{pricestrTa_551960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551960}}
24 Menelaos Oceanview Villas, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497949}} VND {{pricestrTa_497949}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497949}}
Tinou 28, House 50, Ayia Triada
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510483}} VND {{pricestrTa_510483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510483}}
14 Dafni, Kapparis
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474919}} VND {{pricestrTa_474919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474919}}
Tinou 17, Ayia Triada Beach Garden, House 66
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498263}} VND {{pricestrTa_498263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498263}}
Giorki Papadopoulou 107, Yiasemi Court, 1 Block, 669A, Apt. 102
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517058}} VND {{pricestrTa_517058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517058}}
Lefkados 18, Poseidon Villas, 27A
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517444}} VND {{pricestrTa_517444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517444}}
9a Blue Water Bay, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474912}} VND {{pricestrTa_474912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474912}}
Kapparis Avenue, Villas D12, 19, 21, 37, 6.1 Miles From Famagusta, Protaras
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539086}} VND {{pricestrTa_539086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539086}}
Giorki Papadopoulou 105, Block 2
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517502}} VND {{pricestrTa_517502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517502}}
Kapp. Ave. 29, Akinita X Solomou B, 102
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517286}} VND {{pricestrTa_517286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517286}}
32a Blue Water Bay Village, Kapparis
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474923}} VND {{pricestrTa_474923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474923}}
Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474526}} VND {{pricestrTa_474526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474526}}
38 Blue Water, Kapparis
 • Gần Bãi biển Trinity
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477157}} VND {{pricestrTa_477157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477157}}
F3 Chromata Lagoon, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487462}} VND {{pricestrTa_487462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487462}}
12 Menelaos Complex
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498266}} VND {{pricestrTa_498266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498266}}
Bluewater Bay, House 16
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511705}} VND {{pricestrTa_511705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511705}}
Akefalou Road, Near Archangelos Gavriil Church
 • Gần Nhà thờ Profitis Elias
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467030}} VND {{pricestrTa_467030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467030}}
Kapparis Avenue No 5
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551966}} VND {{pricestrTa_551966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551966}}
Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477066}} VND {{pricestrTa_477066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477066}}
Chrysanthou Mylona 23
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467171}} VND {{pricestrTa_467171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467171}}
Dionysiou 130
 • Ở Paralimni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517972}} VND {{pricestrTa_517972}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517972}}
Kapparis 71
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420962}} VND {{pricestrTa_420962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420962}}
Lefkados 18, Poseidon Villas, 3B
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517288}} VND {{pricestrTa_517288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517288}}
House No.8E, Blue Water Bay Villas, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474602}} VND {{pricestrTa_474602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474602}}
Dramas 35, D22, Block 13, Thea Court
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517225}} VND {{pricestrTa_517225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517225}}
27D Blue Water, Kapparis, Protaras
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476754}} VND {{pricestrTa_476754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476754}}
10I Blue Water Bay Village, Kapparis
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496707}} VND {{pricestrTa_496707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496707}}
28c Blue Water Bay, Pernera
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474916}} VND {{pricestrTa_474916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474916}}
Apt. 1, Block B, Kapparis Ave. 31
 • Gần Thủy cung Protaras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517885}} VND {{pricestrTa_517885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517885}}
47 khách sạn Paralimni
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Paralimni
Tiện ích khách sạn Paralimni
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ