Plaka

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

80 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Plaka
XEM BẢN ĐỒ

Sisi Lasithiou
 • Ở Sissi
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383059}} VND {{pricestrTa_383059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383059}}
Pigadakia, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514407}} VND {{pricestrTa_514407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514407}}
3rd km, Agios Nikolaos to Elounda road, Havania Beach
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396356}} VND {{pricestrTa_396356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396356}}
Milatos
 • Ở Milatos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486016}} VND {{pricestrTa_486016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486016}}
Elounda, Lasithi Plateau
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464349}} VND {{pricestrTa_464349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464349}}
Elounda, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401214}} VND {{pricestrTa_401214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401214}}
Hortatson 29
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486001}} VND {{pricestrTa_486001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486001}}
Istron, Kalo Chorio
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477407}} VND {{pricestrTa_477407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477407}}
Lenika 67, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399344}} VND {{pricestrTa_399344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399344}}
Istron, Kalo Chorio
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464173}} VND {{pricestrTa_464173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464173}}
Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493671}} VND {{pricestrTa_493671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493671}}
Istron
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508882}} VND {{pricestrTa_508882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508882}}
Milatos
 • Ở Milatos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468663}} VND {{pricestrTa_468663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468663}}
Milatos Beach
 • Ở Milatos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433604}} VND {{pricestrTa_433604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433604}}
Istron
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416989}} VND {{pricestrTa_416989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416989}}
Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382904}} VND {{pricestrTa_382904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382904}}
Akti Styl. Koundourou 34
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483265}} VND {{pricestrTa_483265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483265}}
Akti Pangalou & Tselepi 18, Kitroplateia
 • Gần Hồ Voulismeni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402175}} VND {{pricestrTa_402175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402175}}
Sisi Mirabello
 • Ở Sissi
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406699}} VND {{pricestrTa_406699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406699}}
Various Addresses, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479281}} VND {{pricestrTa_479281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479281}}
Istron, Kalo Chorio Agios Nikolaos
 • Gần Bãi biển Voulisma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395256}} VND {{pricestrTa_395256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395256}}
Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435676}} VND {{pricestrTa_435676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435676}}
72 400 Sissi Lassithi, Crete
 • Gần Sân golf mini Sissi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398798}} VND {{pricestrTa_398798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398798}}
3 Koundourou
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401765}} VND {{pricestrTa_401765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401765}}
3, N. Pagalou str.
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426806}} VND {{pricestrTa_426806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426806}}
Plaka, Elounda
 • Gần Lâu đài Spinalonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405683}} VND {{pricestrTa_405683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405683}}
Elounda Village
 • Gần Lâu đài Spinalonga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429089}} VND {{pricestrTa_429089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429089}}
Almiros
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462406}} VND {{pricestrTa_462406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462406}}
Democracy Ave, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421080}} VND {{pricestrTa_421080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421080}}
Kyperi Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435012}} VND {{pricestrTa_435012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435012}}
Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449220}} VND {{pricestrTa_449220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449220}}
Mavrikiano, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397935}} VND {{pricestrTa_397935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397935}}
Nissi
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490898}} VND {{pricestrTa_490898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490898}}
Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449218}} VND {{pricestrTa_449218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449218}}
Istron, Lasithi
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399504}} VND {{pricestrTa_399504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399504}}
1, Akti Themistokleous
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464292}} VND {{pricestrTa_464292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464292}}
Naxou 2, Elounda
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523362}} VND {{pricestrTa_523362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523362}}
Katevati 1st, Elounda, Lassithi
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387034}} VND {{pricestrTa_387034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387034}}
Istron
 • Ở Istron
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486022}} VND {{pricestrTa_486022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486022}}
Sissi
 • Ở Sissi
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523354}} VND {{pricestrTa_523354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523354}}
4 Kapetanaki Street
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417520}} VND {{pricestrTa_417520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417520}}
Almiros River
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516719}} VND {{pricestrTa_516719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516719}}
Elounda, Crete Island
 • Ở Elounda
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527930}} VND {{pricestrTa_527930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527930}}
Agios Nikolaos
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395101}} VND {{pricestrTa_395101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395101}}
7, Idomeneos Street
 • Ở Thị trấn Agios Nikolaos
 • Agios Nikolaos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482492}} VND {{pricestrTa_482492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482492}}
80 khách sạn Plaka
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Plaka
Tiện ích khách sạn Plaka
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ