Rousset

Thứ sáu 20-04 → Thứ bảy 21-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

38 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

20-04-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Rousset
XEM BẢN ĐỒ

1075 Chemin Du Mont Robert, Les Milles
 • Gần Bảo tàng Les Milles Camp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467902}} VND {{pricestrTa_467902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467902}}
19 Chemin de Fina, Accès Chemin du Bœuf
 • Ở Fuveau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450992}} VND {{pricestrTa_450992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450992}}
31, avenue des Infirmeries
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385172}} VND {{pricestrTa_385172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385172}}
18 avenue de la Violette
 • Gần Thánh đường Saint-Sauveur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434800}} VND {{pricestrTa_434800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434800}}
ZAC de la Barque, Route Nationale 96
 • Ở Fuveau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492328}} VND {{pricestrTa_492328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492328}}
45, Cours Mirabeau
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507325}} VND {{pricestrTa_507325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507325}}
Rond point du Canet route, de la cote d Azur
 • Ở Meyreuil
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488914}} VND {{pricestrTa_488914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488914}}
911 Route de Pélissanne
 • Trên phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508663}} VND {{pricestrTa_508663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508663}}
1170 Petite Route Des Milles
 • Gần Alleys Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391750}} VND {{pricestrTa_391750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391750}}
Route de Cales Lieu Dit La Mere
 • Ở Cabries
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549889}} VND {{pricestrTa_549889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549889}}
318 avenue Fran?ois Perrin
 • Gần Sân gôn Sainte-Victoire
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72482}} VND {{pricestrTa_72482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72482}}
RN7
 • Ở Meyreuil
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479927}} VND {{pricestrTa_479927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479927}}
CD14C, route de Beaulieu
 • Gần Lâu đài La Coste
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513156}} VND {{pricestrTa_513156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513156}}
4000 Route de Roquefavour
 • Gần Di tích Khảo cổ Roquepertuse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547403}} VND {{pricestrTa_547403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547403}}
964 Chemin de Marseille
 • Gần Bảo tàng Tour
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511577}} VND {{pricestrTa_511577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511577}}
2250 ROUTE CEZANNE
 • Ở Le Tholonet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419781}} VND {{pricestrTa_419781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419781}}
CD10 Route de Berre
 • Gần Sân gôn Set
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421049}} VND {{pricestrTa_421049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421049}}
Avenue de l'Arc de Meyran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560509}} VND {{pricestrTa_560509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560509}}
40 Avenue Henri Malacrida
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420793}} VND {{pricestrTa_420793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420793}}
380 Chemin de la Quille, Puyricard
 • Ở Puyricard
 • Aix-en-Provence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438884}} VND {{pricestrTa_438884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438884}}
14-16 Rue Jules Horowitz, ZAC du Castellet
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407154}} VND {{pricestrTa_407154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407154}}
4 Boulevard de la Republique
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391751}} VND {{pricestrTa_391751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391751}}
315 route d'Avignon, Celony
 • Gần Alleys Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391749}} VND {{pricestrTa_391749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391749}}
19 Chemin de Fina, acces Chemin du Boeuf
 • Ở Fuveau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500791}} VND {{pricestrTa_500791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500791}}
Rue du Lac - Domaine du Lac Bleu
 • Ở Calas
 • Cabries
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393670}} VND {{pricestrTa_393670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393670}}
29 Bd du Roi René
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440255}} VND {{pricestrTa_440255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440255}}
10 Avenue Guillibert de la Lauziere, Pichaury II, BP 404
 • Ở La Duranne
 • Aix-en-Provence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381799}} VND {{pricestrTa_381799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381799}}
531, Avenue Paul Julien
 • Ở Le Tholonet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425145}} VND {{pricestrTa_425145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425145}}
25 Rue du 4 Septembre
 • Gần Cours Mirabeau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509201}} VND {{pricestrTa_509201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509201}}
531, Avenue Paul Julien, Nationale 7
 • Ở Le Tholonet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452726}} VND {{pricestrTa_452726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452726}}
Route de Saint-Canadet
 • Ở Le Puy-Sainte-Reparade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533196}} VND {{pricestrTa_533196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533196}}
1195 Chemin des Platrieres
 • Ở Aix-en-Provence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538617}} VND {{pricestrTa_538617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538617}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488922}} VND {{pricestrTa_488922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488922}}
1087 RN7 Celony
 • Gần Công viên Peintres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416237}} VND {{pricestrTa_416237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416237}}
1689 Chemin de Marin
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511083}} VND {{pricestrTa_511083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511083}}
D6 - Route de Saint-Maximin
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511657}} VND {{pricestrTa_511657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511657}}
111 route de Saint Savournin
 • Gần phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545825}} VND {{pricestrTa_545825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545825}}
Rond point Luc Vivien, 85 rue Paul Sabatier
 • Gần Hội Vasarely
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475040}} VND {{pricestrTa_475040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475040}}
38 khách sạn Rousset

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ