Saint Malo

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Saint Malo
XEM BẢN ĐỒ

7, boulevard Hébert
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388397}} VND {{pricestrTa_388397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388397}}
10/11 Rue Saint Thomas
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74906}} VND {{pricestrTa_74906}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74906}}
Place Vauban - BP 77
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420472}} VND {{pricestrTa_420472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420472}}
76 Avenue du Général de Gaulle, Proche centre commercial intermarch
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452718}} VND {{pricestrTa_452718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452718}}
15 rue Guillaume Onfroy
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502879}} VND {{pricestrTa_502879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502879}}
2 Rue Des Marins
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44509}} VND {{pricestrTa_44509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44509}}
76 Chaussee Du Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25399}} VND {{pricestrTa_25399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25399}}
10 Rue de la Corne de Cerf
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462287}} VND {{pricestrTa_462287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462287}}
40 Boulevard Gambetta
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485816}} VND {{pricestrTa_485816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485816}}
Avenue Du General De Gaulle
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44510}} VND {{pricestrTa_44510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44510}}
64, Chaussée du Sillon
 • Gần Bảo tàng Lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407019}} VND {{pricestrTa_407019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407019}}
Rue De La Saulaie
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_163322}} VND {{pricestrTa_163322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_163322}}
1 rue de l'Etang
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394602}} VND {{pricestrTa_394602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394602}}
Rue Guillaume Onfroy
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526073}} VND {{pricestrTa_526073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526073}}
Lieu dit Le Domaine des Mauriers
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420721}} VND {{pricestrTa_420721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420721}}
36 Rue Chausse Du Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47667}} VND {{pricestrTa_47667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47667}}
12 rue de la Haute Ville au Roux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561455}} VND {{pricestrTa_561455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561455}}
8, Boulevard Hébert
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450400}} VND {{pricestrTa_450400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450400}}
1, rue Sainte Anne
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480529}} VND {{pricestrTa_480529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480529}}
Lieu dit Le Colombier
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_365700}} VND {{pricestrTa_365700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_365700}}
33, rue Georges V
 • Ở Saint-Servan
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385197}} VND {{pricestrTa_385197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385197}}
53 - 55, Chaussée du Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451642}} VND {{pricestrTa_451642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451642}}
58 Chaussee Du Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_69151}} VND {{pricestrTa_69151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_69151}}
44 Boulevard de la République
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473089}} VND {{pricestrTa_473089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473089}}
Zone Activit?s de la Chesnais
 • Gần Viện hải dương học Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_171373}} VND {{pricestrTa_171373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_171373}}
4 rue du Fil d'Ariane
 • Gần Bảo tàng Jacques Cartier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551539}} VND {{pricestrTa_551539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551539}}
67, Avenue Kennedy
 • Gần Bảo tàng Jacques Cartier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429725}} VND {{pricestrTa_429725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429725}}
35 Rue Du Chapitre
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88736}} VND {{pricestrTa_88736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88736}}
11 Chaussée du Sillon, Le Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452661}} VND {{pricestrTa_452661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452661}}
24 Rue Theodore Monod
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193799}} VND {{pricestrTa_193799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193799}}
6, Grand Rue, Intra Muros
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384451}} VND {{pricestrTa_384451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384451}}
1 boulevard Châteaubriand
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479161}} VND {{pricestrTa_479161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479161}}
3 rue des Poulieurs
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415490}} VND {{pricestrTa_415490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415490}}
25 Chaussee Du Sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370515}} VND {{pricestrTa_370515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370515}}
4, Rue de la Guymauvière
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421026}} VND {{pricestrTa_421026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421026}}
8 Place Duguesclin
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_342952}} VND {{pricestrTa_342952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_342952}}
12 Place Chateaubriand
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420547}} VND {{pricestrTa_420547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420547}}
69 Boulevard Hรฉbert
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_166163}} VND {{pricestrTa_166163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_166163}}
15 rue de la Crosse
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546877}} VND {{pricestrTa_546877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546877}}
17 Avenue Reverend Pere Umbricht
 • Ở Parame
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202592}} VND {{pricestrTa_202592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202592}}
13, rue Saint Vincent
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387890}} VND {{pricestrTa_387890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387890}}
4 Place Du Poids Du Roi
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202594}} VND {{pricestrTa_202594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202594}}
Chaussรฉe du sillon
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_39804}} VND {{pricestrTa_39804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_39804}}
6-8 Quai du Val
 • Ở Saint-Servan
 • Saint-Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431315}} VND {{pricestrTa_431315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431315}}
49 CHAUSSEE DU SILLON
 • Gần Thành St. Malo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332463}} VND {{pricestrTa_332463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332463}}
51 khách sạn Saint Malo
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Saint Malo
Tiện ích khách sạn Saint Malo
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ