San Sebastian

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

110 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn San Sebastian
XEM BẢN ĐỒ

Plaza Pio XII, 7
 • Ở San Sebastian Centro
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381018}} VND {{pricestrTa_381018}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381018}}
Plaza de Zaragoza, 4
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383351}} VND {{pricestrTa_383351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383351}}
Calle Bergara, 16 - 1B
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546774}} VND {{pricestrTa_546774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546774}}
Paseo J. Mig Barandiaran 18, Gros
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546847}} VND {{pricestrTa_546847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546847}}
San Martin, 52
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384048}} VND {{pricestrTa_384048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384048}}
Paseo Federico Garcia Lorca 10-4
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496526}} VND {{pricestrTa_496526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496526}}
Zubieta Kalea, 7, 1B
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547441}} VND {{pricestrTa_547441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547441}}
Loiola Kalea, 10
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547152}} VND {{pricestrTa_547152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547152}}
Zabaleta Kalea, 34, Gros
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547422}} VND {{pricestrTa_547422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547422}}
calle txurruka
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552646}} VND {{pricestrTa_552646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552646}}
Arrasate, 48,
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545210}} VND {{pricestrTa_545210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545210}}
Plaza De Alfonso XIII , Antiguo,
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547219}} VND {{pricestrTa_547219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547219}}
calle Legazpi, 12
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496531}} VND {{pricestrTa_496531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496531}}
Peñaflorida, 5, 20005
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546895}} VND {{pricestrTa_546895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546895}}
ZEMORIA Kalea 25
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552714}} VND {{pricestrTa_552714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552714}}
Sancho el Sabio, 28 - 3G ,
 • Ở San Sebastian Centro
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547469}} VND {{pricestrTa_547469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547469}}
San Bartolome, 27
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477568}} VND {{pricestrTa_477568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477568}}
Grupo Nuestra Señora de Aránzazu, 43
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545234}} VND {{pricestrTa_545234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545234}}
Calle Bermingham, 7, Gros
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546818}} VND {{pricestrTa_546818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546818}}
Calle mari 21
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553626}} VND {{pricestrTa_553626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553626}}
Calle Zubieta, 1, Entresuelo Izquierda - Izquierda
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547421}} VND {{pricestrTa_547421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547421}}
Avenida Alcalde Jose Elosegi 21
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424914}} VND {{pricestrTa_424914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424914}}
Calle Colon, 17, Gros
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546842}} VND {{pricestrTa_546842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546842}}
Avenida de Ategorrieta, 61
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385525}} VND {{pricestrTa_385525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385525}}
Calle Peña y Goñi, 3 Bajo,
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546879}} VND {{pricestrTa_546879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546879}}
Euskal Herria Kalea, 12, 5B.
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545579}} VND {{pricestrTa_545579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545579}}
Aldamar Kalea, 16
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547142}} VND {{pricestrTa_547142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547142}}
Bermingham Kalea, 5, Gros
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547230}} VND {{pricestrTa_547230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547230}}
Urdaneta Kalea, 22, 6 A
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545321}} VND {{pricestrTa_545321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545321}}
De Francia Ibilbidea, 5, Entresuelo A
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545516}} VND {{pricestrTa_545516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545516}}
Sagrada Familia 1
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366761}} VND {{pricestrTa_366761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366761}}
Paseo Republica Argentina, 4
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382330}} VND {{pricestrTa_382330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382330}}
Hernani Kalea, 1, 1 A
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547191}} VND {{pricestrTa_547191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547191}}
Padre Orcolaga, 56
 • Ở Igueldo
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524231}} VND {{pricestrTa_524231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524231}}
CALLE IPARRAGUIRRE 15
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552702}} VND {{pricestrTa_552702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552702}}
Calle Bergara, 20
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546795}} VND {{pricestrTa_546795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546795}}
Paseo de Salamanca, 2, 4 A
 • Gần Monte Urgull
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547452}} VND {{pricestrTa_547452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547452}}
Paseo de Miramon, 162
 • Gần Eureka! Bảo tàng Khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536444}} VND {{pricestrTa_536444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536444}}
Sancho el Sabio, 2 - 2 A
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545216}} VND {{pricestrTa_545216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545216}}
PLAZA GABRIEL LAFFITTE 4
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552676}} VND {{pricestrTa_552676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552676}}
Avenida de la Libertad, 6, 1 B,
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547419}} VND {{pricestrTa_547419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547419}}
Ramón y Cajal, 3, 2C
 • Ở Gros
 • San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545169}} VND {{pricestrTa_545169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545169}}
Calle Peñaflorida, 5
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546930}} VND {{pricestrTa_546930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546930}}
Avenida de la Libertad, 6, 1 A
 • Gần Bãi biển Concha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545309}} VND {{pricestrTa_545309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545309}}
Pº Oriamendi, 94, Aiete · Miramón
 • Gần Trung tâm Ẩm thực xứ Basque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433544}} VND {{pricestrTa_433544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433544}}
110 khách sạn San Sebastian
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn San Sebastian
Tiện ích khách sạn San Sebastian
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ