Svoronata

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

149 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Svoronata
XEM BẢN ĐỒ

Fanari Road - Lassi
 • Gần Bãi biển Fanari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405176}} VND {{pricestrTa_405176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405176}}
Poros
 • Ở Eleios-Pronnoi
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486446}} VND {{pricestrTa_486446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486446}}
Lourdas
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478752}} VND {{pricestrTa_478752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478752}}
Sarlata Village, Svoronata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483551}} VND {{pricestrTa_483551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483551}}
Travliata, Argostoli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543284}} VND {{pricestrTa_543284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543284}}
Kerameies
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542942}} VND {{pricestrTa_542942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542942}}
66 Lassi Str
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431459}} VND {{pricestrTa_431459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431459}}
Faros, Argostoli
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469358}} VND {{pricestrTa_469358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469358}}
Spartia, Argostoli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560527}} VND {{pricestrTa_560527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560527}}
Spartia, Argostoli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560538}} VND {{pricestrTa_560538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560538}}
Lourdas Beach, Lourdata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478866}} VND {{pricestrTa_478866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478866}}
Antipata, Fiskardo
 • Ở Antipata
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486636}} VND {{pricestrTa_486636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486636}}
7, Alexandrou Papagou, Poros
 • Ở Eleios-Pronnoi
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451139}} VND {{pricestrTa_451139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451139}}
Ai Helis, Svoronata
 • Gần Bãi biển Ai Helis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403051}} VND {{pricestrTa_403051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403051}}
Kounopetra, Matzavinata
 • Ở Lixouri
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490152}} VND {{pricestrTa_490152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490152}}
Paulou Mella 1, Poros
 • Ở Eleios-Pronnoi
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404703}} VND {{pricestrTa_404703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404703}}
Skinos Chavriata, Paliki, Ionian Islands
 • Ở Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527948}} VND {{pricestrTa_527948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527948}}
A. Tritsi 82, Argostoli
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475685}} VND {{pricestrTa_475685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475685}}
Minia
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516800}} VND {{pricestrTa_516800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516800}}
Spasmata Beach, Minies, Svoronata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535737}} VND {{pricestrTa_535737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535737}}
Spartia
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501316}} VND {{pricestrTa_501316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501316}}
Lakithra
 • Ở Lakithra
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441378}} VND {{pricestrTa_441378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441378}}
Agias Efpraxsias 4, Poros
 • Ở Eleios-Pronnoi
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482277}} VND {{pricestrTa_482277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482277}}
Skala
 • Ở Eleios-Pronnoi
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465659}} VND {{pricestrTa_465659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465659}}
Sarlata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518053}} VND {{pricestrTa_518053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518053}}
Kothreas, Fiscardo, Assos
 • Ở Assos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405317}} VND {{pricestrTa_405317}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405317}}
Loukata, Pylaros
 • Gần Bãi biển Myrtos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507161}} VND {{pricestrTa_507161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507161}}
Vlachata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548402}} VND {{pricestrTa_548402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548402}}
Layragka 3, Argostoli
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558634}} VND {{pricestrTa_558634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558634}}
Klimatsia Beach, Spartia, Leivathos
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388749}} VND {{pricestrTa_388749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388749}}
1 Kavadia Street, Fiskardo
 • Ở Fiskardo
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486510}} VND {{pricestrTa_486510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486510}}
Lourdas
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486313}} VND {{pricestrTa_486313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486313}}
Sparita
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486742}} VND {{pricestrTa_486742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486742}}
Ioannou Metaxa 36, Argostoli
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405167}} VND {{pricestrTa_405167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405167}}
Cave Drogarati
 • Ở Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478296}} VND {{pricestrTa_478296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478296}}
Agia Thekli, Paliki
 • Gần Bãi biển Petani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397524}} VND {{pricestrTa_397524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397524}}
Lassi
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544456}} VND {{pricestrTa_544456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544456}}
Svoronata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486730}} VND {{pricestrTa_486730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486730}}
Antipata, Fiskardo
 • Gần Bãi biển Foki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405490}} VND {{pricestrTa_405490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405490}}
Lourdas Beach
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446329}} VND {{pricestrTa_446329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446329}}
Ioannou Metaxa & Israel 2, Argostoli
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466612}} VND {{pricestrTa_466612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466612}}
Lassi
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518074}} VND {{pricestrTa_518074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518074}}
Agia Efimia
 • Ở Agia Efimia
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507156}} VND {{pricestrTa_507156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507156}}
Main Street, Lassi
 • Ở Argostoli
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405044}} VND {{pricestrTa_405044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405044}}
Svoronata
 • Ở Leivathos
 • Kefalonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486514}} VND {{pricestrTa_486514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486514}}
149 khách sạn Svoronata

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ