Verona

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

218 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Verona
XEM BẢN ĐỒ

Via dei Mutilati 7 - primo piano, Città Antica
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450167}} VND {{pricestrTa_450167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450167}}
Via Jacopo Foroni 8
 • Ở Cittadella
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393505}} VND {{pricestrTa_393505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393505}}
Via Francesco Rismondo 1
 • Gần Khu lăng mộ Scaliger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434141}} VND {{pricestrTa_434141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434141}}
Via Verona 92
 • Ở Basso Veronese
 • Vigasio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101304}} VND {{pricestrTa_101304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101304}}
Via Col Bricon n.1
 • Ở Borgo Trento
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495031}} VND {{pricestrTa_495031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495031}}
Via Mazzanti 3/a
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470106}} VND {{pricestrTa_470106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470106}}
Via Ponte Rofiolo 2/A
 • Gần Giardino Giusti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419924}} VND {{pricestrTa_419924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419924}}
Via Belviglieri, 42
 • Ở Borgo Venezia
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382139}} VND {{pricestrTa_382139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382139}}
Piazzetta Portichetti 3
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430172}} VND {{pricestrTa_430172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430172}}
Vicolo Pallone, 2A, Citta Antica
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466747}} VND {{pricestrTa_466747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466747}}
Vicolo San Matteo 2
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439077}} VND {{pricestrTa_439077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439077}}
2 Via Delle Coste
 • Ở Cittadella
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354366}} VND {{pricestrTa_354366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354366}}
Corso Porta Borsari 36
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526233}} VND {{pricestrTa_526233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526233}}
Corso Porta Nuova 39
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513935}} VND {{pricestrTa_513935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513935}}
Via Legnago, 135
 • Ở Borgo Roma
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408121}} VND {{pricestrTa_408121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408121}}
Via Luigi Galvani 19
 • Gần Nhà thờ San Zeno Maggiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38238}} VND {{pricestrTa_38238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38238}}
Via Giacomo Leopardi 16
 • Gần Nhà thờ San Zeno Maggiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24714}} VND {{pricestrTa_24714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24714}}
Via Ciro Ferrari 8
 • Ở Caselle
 • Sommacampagna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22791}} VND {{pricestrTa_22791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22791}}
CORSO DI PORTA NUOVA 105
 • Gần Teatro Ristori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22599}} VND {{pricestrTa_22599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22599}}
Vicolo Calcirelli 5
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543782}} VND {{pricestrTa_543782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543782}}
Vicolo Tre Marchetti, 11
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389198}} VND {{pricestrTa_389198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389198}}
Piazzetta XIV Novembre, 2 (Piazza Erbe)
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430356}} VND {{pricestrTa_430356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430356}}
Via Amatore Sciesa 9
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393662}} VND {{pricestrTa_393662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393662}}
Via Catullo,12
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533706}} VND {{pricestrTa_533706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533706}}
Via Sottoriva
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548509}} VND {{pricestrTa_548509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548509}}
various addresses
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528365}} VND {{pricestrTa_528365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528365}}
Vicolo Castelrotto 2
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485005}} VND {{pricestrTa_485005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485005}}
Via Guglielmo Marconi 15
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520735}} VND {{pricestrTa_520735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520735}}
Via Nassar 62
 • Ở Valpolicella
 • Pescantina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476735}} VND {{pricestrTa_476735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476735}}
C.so Porta nuova, 36
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451908}} VND {{pricestrTa_451908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451908}}
Lungadige Attiraglio, 45
 • Gần Nhà thờ San Zeno Maggiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528616}} VND {{pricestrTa_528616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528616}}
Corso Porta Nuova 16
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337256}} VND {{pricestrTa_337256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337256}}
Via Tonale 3/a
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544640}} VND {{pricestrTa_544640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544640}}
Via Adriano Cristofoli 13, Scala C interno 7
 • Gần Stadio Marcantonio Bentegodi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517379}} VND {{pricestrTa_517379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517379}}
4 Via Ponte Rofiolo
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541171}} VND {{pricestrTa_541171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541171}}
Via Adua 8
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30374}} VND {{pricestrTa_30374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30374}}
Vicolo San Matteo 2
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475382}} VND {{pricestrTa_475382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475382}}
Piazzetta Capretto 3
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492156}} VND {{pricestrTa_492156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492156}}
Via Ponte Verde 18
 • Gần Lâu đài Montorio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512595}} VND {{pricestrTa_512595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512595}}
Via Samaritana da Polenta 4
 • Ở Borgo Roma
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542416}} VND {{pricestrTa_542416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542416}}
Via Mazzanti 6
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464643}} VND {{pricestrTa_464643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464643}}
Viale A. Palladio 29
 • Gần Stadio Marcantonio Bentegodi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512494}} VND {{pricestrTa_512494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512494}}
via San Paolo 24
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514810}} VND {{pricestrTa_514810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514810}}
3 Via Antonio Zanella
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555770}} VND {{pricestrTa_555770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555770}}
Via Amanti 15
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459599}} VND {{pricestrTa_459599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459599}}
218 khách sạn Verona

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ