Wanaka

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Wanaka
XEM BẢN ĐỒ

56 Halliday Road
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106441}} VND {{pricestrTa_106441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106441}}
Level 1, 73 Brown Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367819}} VND {{pricestrTa_367819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367819}}
68 Lismore Street
 • Gần Phòng triển lãm Thirty Three
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443651}} VND {{pricestrTa_443651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443651}}
44 Golf Course Road
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445573}} VND {{pricestrTa_445573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445573}}
22 Tenby Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556059}} VND {{pricestrTa_556059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556059}}
Dublin Bay
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512940}} VND {{pricestrTa_512940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512940}}
42 Halliday Road
 • Gần Đài quan sát Núi Iron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413705}} VND {{pricestrTa_413705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413705}}
217 Wanaka-Mt Aspiring Road
 • Gần Vườn nho Rippon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445295}} VND {{pricestrTa_445295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445295}}
Corner Cardrona Valley And Stud
 • Gần Trung tâm Leo núi Cắm trại Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68960}} VND {{pricestrTa_68960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68960}}
207/29 Warren St
 • Gần Phòng triển lãm Thirty Three
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492205}} VND {{pricestrTa_492205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492205}}
79 Riverbank Road
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556461}} VND {{pricestrTa_556461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556461}}
24 Tenby Street East
 • Gần Phòng triển lãm Thirty Three
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215391}} VND {{pricestrTa_215391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215391}}
51 Manuka Crescent
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431682}} VND {{pricestrTa_431682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431682}}
72 Helwick Street, corner Upton Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397451}} VND {{pricestrTa_397451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397451}}
71 Ardmore StreetWanaka 9305
 • Gần Phòng triển lãm Thirty Three
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_295230}} VND {{pricestrTa_295230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_295230}}
15B Jessies Crescent
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520412}} VND {{pricestrTa_520412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520412}}
150-154 Anderson Rd
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190886}} VND {{pricestrTa_190886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190886}}
2/114 Albert Town-Lake Hawea Rd
 • Gần Đài quan sát Núi Iron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417275}} VND {{pricestrTa_417275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417275}}
9 Mount Barker Road
 • Gần Bãi tập bắn Have a Shot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514486}} VND {{pricestrTa_514486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514486}}
121 Wanaka Mount Aspiring Road
 • Gần Vườn nho Rippon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413919}} VND {{pricestrTa_413919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413919}}
44 Cardrona Valley Road
 • Gần Trung tâm Leo núi Cắm trại Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488299}} VND {{pricestrTa_488299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488299}}
16 Dungarvon Street
 • Gần Công viên Pembroke
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443451}} VND {{pricestrTa_443451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443451}}
31 Matheson Crescent, Albert Town
 • Gần Đài quan sát Núi Iron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492431}} VND {{pricestrTa_492431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492431}}
4 Lansdown Street
 • Gần Công viên Pembroke
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542027}} VND {{pricestrTa_542027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542027}}
141A Lakeside Road
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541992}} VND {{pricestrTa_541992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541992}}
21 Warren Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108796}} VND {{pricestrTa_108796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108796}}
7 Ardmore Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429079}} VND {{pricestrTa_429079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429079}}
1 Kahu Close, Kirimoko
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551378}} VND {{pricestrTa_551378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551378}}
137 Anderson Road
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413726}} VND {{pricestrTa_413726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413726}}
109 Mt Aspiring RoadLake WanakaOtago 9305
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360256}} VND {{pricestrTa_360256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360256}}
1 Hidden Hills Drive
 • Gần Đài quan sát Núi Iron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428827}} VND {{pricestrTa_428827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428827}}
57 Hedditch Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428356}} VND {{pricestrTa_428356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428356}}
36 Hunter Crescent
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405045}} VND {{pricestrTa_405045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405045}}
2 Kapuka Lane
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542023}} VND {{pricestrTa_542023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542023}}
66B Golf Course Rd
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490351}} VND {{pricestrTa_490351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490351}}
1 Homestead Close
 • Gần Hồ Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436399}} VND {{pricestrTa_436399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436399}}
64 Hedditch Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443856}} VND {{pricestrTa_443856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443856}}
672 Ballantyne Road
 • Gần Bảo tàng Đồ chơi và Vận tải Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443346}} VND {{pricestrTa_443346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443346}}
2 Dunmore Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_182660}} VND {{pricestrTa_182660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_182660}}
2 MacPherson Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399868}} VND {{pricestrTa_399868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399868}}
Sargood Drive
 • Gần Puzzling World
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32888}} VND {{pricestrTa_32888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32888}}
2A Lansdown Street
 • Gần Công viên Pembroke
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417349}} VND {{pricestrTa_417349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417349}}
35 Brownston Street
 • Gần Phòng triển lãm Thirty Three
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194955}} VND {{pricestrTa_194955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194955}}
964 Lake Hawea-Albert Town Rd
 • Ở Thị trấn Wanaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506245}} VND {{pricestrTa_506245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506245}}
44 khách sạn Wanaka
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ