Warsaw

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

250 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Warsaw
XEM BẢN ĐỒ

Panska 98
 • Gần Bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442602}} VND {{pricestrTa_442602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442602}}
Various Addresses
 • Gần Lâu đài Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442603}} VND {{pricestrTa_442603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442603}}
Various Addresses
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442604}} VND {{pricestrTa_442604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442604}}
Grzybowska 24
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384210}} VND {{pricestrTa_384210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384210}}
Plac Artura Zawiszy 102-025 Warszawa
 • Gần Công viên Lazienki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23782}} VND {{pricestrTa_23782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23782}}
Zgoda 6Warsaw
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_162013}} VND {{pricestrTa_162013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_162013}}
Bagno 5 lokal 240 (parter)
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428945}} VND {{pricestrTa_428945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428945}}
Boczna 18
 • Ở Radziejowice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440417}} VND {{pricestrTa_440417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440417}}
ul. Francuska 11A/10
 • Gần Sân vận động Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461165}} VND {{pricestrTa_461165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461165}}
Ul. Okopowa 65
 • Ở Wola
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463704}} VND {{pricestrTa_463704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463704}}
ul. Panska 67
 • Gần Bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468674}} VND {{pricestrTa_468674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468674}}
ul. Krakowskie Przedmiescie 87/89
 • Gần Lâu đài Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443200}} VND {{pricestrTa_443200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443200}}
ul Boudena 2
 • Ở Modlin
 • Nowy Dwor Mazowiecki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526860}} VND {{pricestrTa_526860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526860}}
ul. Belwederska 44C
 • Gần Công viên Lazienki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399837}} VND {{pricestrTa_399837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399837}}
Ul. Mangalia 3a02-758 Warschau
 • Ở Mokotow
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54498}} VND {{pricestrTa_54498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54498}}
Goscieradowska 7a, M21
 • Ở Targowek
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540945}} VND {{pricestrTa_540945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540945}}
Cicha 1 m 21, Sródmiescie
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467913}} VND {{pricestrTa_467913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467913}}
ul. Solec 50
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421957}} VND {{pricestrTa_421957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421957}}
ul. Krucza 17
 • Gần Công viên Lazienki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485306}} VND {{pricestrTa_485306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485306}}
8 Ulica Nowogrodzka
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509943}} VND {{pricestrTa_509943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509943}}
Filtrowa 67, M79
 • Ở Centrum
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548395}} VND {{pricestrTa_548395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548395}}
ul Górnoslaska 2
 • Ở Centrum
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484220}} VND {{pricestrTa_484220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484220}}
19B Nowolipki
 • Ở Wola
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522660}} VND {{pricestrTa_522660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522660}}
20 Ulica Lucka, M 29.6
 • Gần Bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530301}} VND {{pricestrTa_530301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530301}}
ul. Kolejowa 47a, lokal 46
 • Gần Bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407803}} VND {{pricestrTa_407803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407803}}
Al. Jana Pawla II 26
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547467}} VND {{pricestrTa_547467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547467}}
Pulawska 108/112, M83
 • Ở Mokotow
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516797}} VND {{pricestrTa_516797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516797}}
Kruczkowskiego 14, M18
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548454}} VND {{pricestrTa_548454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548454}}
1 Ulica Twarda, M32
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534370}} VND {{pricestrTa_534370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534370}}
2 Ulica Wynalazek, M70
 • Ở Mokotow
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529824}} VND {{pricestrTa_529824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529824}}
Zakroczymska 13
 • Gần Quảng trường Phố Cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548919}} VND {{pricestrTa_548919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548919}}
Zgoda 13 apt. 166
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560303}} VND {{pricestrTa_560303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560303}}
Marszalkowska 85
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475385}} VND {{pricestrTa_475385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475385}}
Krucza 46 m 130
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467182}} VND {{pricestrTa_467182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467182}}
ul. Kolejowa 47
 • Gần Bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449033}} VND {{pricestrTa_449033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449033}}
Ulica Hoza 40
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513787}} VND {{pricestrTa_513787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513787}}
Emilii Plater 49
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355904}} VND {{pricestrTa_355904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355904}}
Zurawia 16A
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547487}} VND {{pricestrTa_547487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547487}}
Smocza 27 (entrance on Niska Street)
 • Ở Wola
 • Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552827}} VND {{pricestrTa_552827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552827}}
Pl. Konstytucji 3 Polska
 • Gần Công viên Lazienki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547454}} VND {{pricestrTa_547454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547454}}
ul. Generala Thommee 15
 • Gần Tháp Michalowska
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495804}} VND {{pricestrTa_495804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495804}}
Boleslawa Prusa 2
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28720}} VND {{pricestrTa_28720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28720}}
Bagno 5
 • Gần Cung điện văn hóa và khoa học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550394}} VND {{pricestrTa_550394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550394}}
Nowy Swiat 29-3
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74338}} VND {{pricestrTa_74338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74338}}
ul. Chmielna 7/9
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514293}} VND {{pricestrTa_514293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514293}}
250 khách sạn Warsaw

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ