Wroclaw

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Wroclaw
XEM BẢN ĐỒ

10 Purkyniego Street
 • Gần Trung tâm SPA Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384101}} VND {{pricestrTa_384101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384101}}
Ul. Wlodkowica 6
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198387}} VND {{pricestrTa_198387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198387}}
Plac Staszica 3/4
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515010}} VND {{pricestrTa_515010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515010}}
ul. Boleslawa Drobnera 10/7a
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515013}} VND {{pricestrTa_515013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515013}}
Dlugosza 35-7
 • Gần Nhà thờ Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515265}} VND {{pricestrTa_515265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515265}}
ul. Dmowskiego 1a/26
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515332}} VND {{pricestrTa_515332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515332}}
Wybrzeze Wyspianskiego 34/9
 • Gần Vườn thú Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515347}} VND {{pricestrTa_515347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515347}}
Legnicka 46/29
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515726}} VND {{pricestrTa_515726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515726}}
ul. Stawowa 3/11
 • Ở Wroclaw City Center
 • Krzyki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515901}} VND {{pricestrTa_515901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515901}}
ul. Kielbasnicza 30/6
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515956}} VND {{pricestrTa_515956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515956}}
ul. Muchoborska 10
 • Gần Công viên công nghệ Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_164817}} VND {{pricestrTa_164817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_164817}}
ul. Trzemeska 10
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520803}} VND {{pricestrTa_520803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520803}}
ul. Gajowicka 130
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399780}} VND {{pricestrTa_399780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399780}}
Kromera 16
 • Gần Nhà thờ Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100459}} VND {{pricestrTa_100459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100459}}
26, Slezna53-302 Wroclaw
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207527}} VND {{pricestrTa_207527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207527}}
Pl. Dominikanski 1
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51698}} VND {{pricestrTa_51698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51698}}
Ul. Wita Stwosza 15/15 a lokal 1
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536732}} VND {{pricestrTa_536732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536732}}
Ul. Powstancรณw Slaskich 204
 • Gần Công viên Klecinski
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197045}} VND {{pricestrTa_197045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197045}}
ul. Krawiecka 6
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398070}} VND {{pricestrTa_398070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398070}}
Wyscigowa 35
 • Gần Trường đua ngựa Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51832}} VND {{pricestrTa_51832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51832}}
Ul Modrzejewskiej 2
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34178}} VND {{pricestrTa_34178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34178}}
ul. Kielbasnicza 16-19
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431019}} VND {{pricestrTa_431019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431019}}
Na Grobli 16A
 • Gần Nhà thờ Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515105}} VND {{pricestrTa_515105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515105}}
Drobnera 11-13
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51858}} VND {{pricestrTa_51858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51858}}
Ul. Podwale 84
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483877}} VND {{pricestrTa_483877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483877}}
Sw. Marii Magdaleny 2
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_80070}} VND {{pricestrTa_80070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_80070}}
Podwale 82
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515114}} VND {{pricestrTa_515114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515114}}
Powstancow Slaskich 7b
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477196}} VND {{pricestrTa_477196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477196}}
ul. Kwiska 1/3
 • Gần Most Milenijny
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418605}} VND {{pricestrTa_418605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418605}}
ul. Zaolzianska 2
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418327}} VND {{pricestrTa_418327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418327}}
Pl Konstytucji 3 Maja 3
 • Ở Wroclaw City Center
 • Krzyki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428481}} VND {{pricestrTa_428481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428481}}
ul. Krawiecka 6
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432829}} VND {{pricestrTa_432829}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432829}}
Pl. Wolnosci 10
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551254}} VND {{pricestrTa_551254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551254}}
Podwale 82, Stare Miasto
 • Gần Đại học Warsaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515122}} VND {{pricestrTa_515122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515122}}
Ul Jagielly 7
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38251}} VND {{pricestrTa_38251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38251}}
ulica Ślężna 2853-302 Wrocław
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235206}} VND {{pricestrTa_235206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235206}}
Marszalka Pilsudskiegost 49 57
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23121}} VND {{pricestrTa_23121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23121}}
Ow. Miko Aja 67
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36214}} VND {{pricestrTa_36214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36214}}
Powstancow Slaskich 7
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475940}} VND {{pricestrTa_475940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475940}}
ul. Hubska 54
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426696}} VND {{pricestrTa_426696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426696}}
ul. Wyspa Slodowa 10
 • Gần Nhà thờ Wroclaw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402872}} VND {{pricestrTa_402872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402872}}
ul.Wierzbowa 3
 • Gần Rynek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469069}} VND {{pricestrTa_469069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469069}}
Walonska 7/1
 • Gần Raclawice Panorama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515102}} VND {{pricestrTa_515102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515102}}
Ul Irysowa 1 3
 • Liền kề trung tâm hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215811}} VND {{pricestrTa_215811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215811}}
44 khách sạn Wroclaw
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ