York

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

48 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn York
XEM BẢN ĐỒ

North Street
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47615}} VND {{pricestrTa_47615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47615}}
Shipton Road
 • Ở Skelton
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68257}} VND {{pricestrTa_68257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68257}}
Station Rise
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222749}} VND {{pricestrTa_222749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222749}}
1 Clifton
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125110}} VND {{pricestrTa_125110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125110}}
65 Bootham
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125470}} VND {{pricestrTa_125470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125470}}
46-48 GillygateYorkNorth Yorkshire YO31 7EQ
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222728}} VND {{pricestrTa_222728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222728}}
53
53 Piccadilly
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38223}} VND {{pricestrTa_38223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38223}}
Bishopthorpe Road
 • Gần Bảo tàng Lâu đài York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115093}} VND {{pricestrTa_115093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115093}}
The Green
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228322}} VND {{pricestrTa_228322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228322}}
Aldwark Manor
 • Ở Aldwark
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42375}} VND {{pricestrTa_42375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42375}}
77 Bootham
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222734}} VND {{pricestrTa_222734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222734}}
129 HOLGATE ROAD
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86155}} VND {{pricestrTa_86155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86155}}
145 Fulford RoadYork YO10 4HG
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222722}} VND {{pricestrTa_222722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222722}}
5 Nunthorpe Avenue
 • Gần Tháp Clifford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222729}} VND {{pricestrTa_222729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222729}}
1 Tower Street
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38222}} VND {{pricestrTa_38222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38222}}
23 Wigginton RoadYorkNorth Yorkshire YO31 8HJ
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125288}} VND {{pricestrTa_125288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125288}}
77 The Mount
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35444}} VND {{pricestrTa_35444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35444}}
Church Lane
 • Ở Thormanby
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228323}} VND {{pricestrTa_228323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228323}}
Westway
 • Ở Crayke
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222752}} VND {{pricestrTa_222752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222752}}
Hutton le HoleNorth Yorkshire YO62 6UA
 • Gần Bảo tàng Dân tộc Ryedale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222744}} VND {{pricestrTa_222744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222744}}
124 Holgate Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107719}} VND {{pricestrTa_107719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107719}}
Toft Green
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_298122}} VND {{pricestrTa_298122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_298122}}
Driffield Lane
 • Ở Shiptonthorpe
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222739}} VND {{pricestrTa_222739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222739}}
19 Lawrence Street
 • Gần Bảo tàng Lâu đài York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222724}} VND {{pricestrTa_222724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222724}}
68 MonkgateYork YO31 7PF
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222731}} VND {{pricestrTa_222731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222731}}
Tadcaster Road
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54403}} VND {{pricestrTa_54403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54403}}
55-57 Skeldergate
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88699}} VND {{pricestrTa_88699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88699}}
Town StreetBrandsbyYork YO61 4RN
 • Ở York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331833}} VND {{pricestrTa_331833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331833}}
Chesham Road
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126303}} VND {{pricestrTa_126303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126303}}
Tadcaster Road
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359940}} VND {{pricestrTa_359940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359940}}
22 Haxby Road
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170332}} VND {{pricestrTa_170332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170332}}
The Square
 • Gần Ngựa trắng Kilburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228321}} VND {{pricestrTa_228321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228321}}
Fishergate
 • Gần Bảo tàng Lâu đài York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68256}} VND {{pricestrTa_68256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68256}}
106/108 Holgate Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_166644}} VND {{pricestrTa_166644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_166644}}
Coxwold
 • Ở Coxwold
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222738}} VND {{pricestrTa_222738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222738}}
Raskelf Road
 • Ở York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222745}} VND {{pricestrTa_222745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222745}}
Malton Road
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87770}} VND {{pricestrTa_87770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87770}}
Hutton le Hole
 • Gần Bảo tàng Dân tộc Ryedale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222742}} VND {{pricestrTa_222742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222742}}
North EndRaskelf Nr. EasingwoldNorth Yorkshire YO61 3LF
 • Ở York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222743}} VND {{pricestrTa_222743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222743}}
89 The Village
 • Ở Stockton on the Forest
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222735}} VND {{pricestrTa_222735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222735}}
Station Road
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56257}} VND {{pricestrTa_56257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56257}}
Hill Top Hawnby
 • Ở Hawnby
 • York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222741}} VND {{pricestrTa_222741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222741}}
Thornton Hill
 • Ở York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222751}} VND {{pricestrTa_222751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222751}}
2 Vyner StreetHaxby RoadYork YO31 8HS
 • Gần Nhà thờ York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222726}} VND {{pricestrTa_222726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222726}}
112-114 Holgate Road
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia York
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368246}} VND {{pricestrTa_368246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368246}}
48 khách sạn York

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ