Tour du lịch Bình Ba

Tour Nha Trang 4N3D: Nha Trang - Bình Ba
Mã: TO39 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
3.350.000 VND
chi tiết
Tour Nha Trang 3N2D: Nha Trang - Bình Ba
Mã: TO38 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
2.850.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 2N2D : Khám phá đảo Tôm Hùm
Mã: TO290 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
  • Nhà nghỉ
  • Tôm Hùm
  • Cano
Giá 1 khách
1.290.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 3N2D : Khám phá đảo Tôm Hùm
Mã: TO292 3 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
  • Nhà dân máy quạt
Giá 1 khách
1.350.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba - Nha Trang 4N3Đ
Mã: TO300 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
1.690.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 1 ngày
Mã: TO372 Trong Ngày
Phương tiện:
  • Đón tại Nha Trang
Giá 1 khách
600.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 2N1D: Đón tại Nha Trang
Mã: TO373 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
1.290.000 VND
chi tiết
Giá 1 khách
1.590.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 2N2Đ: Rượu tiệc nổi - Bar trên biển - BBQ - Giường Nằm
Mã: TO539 2 Ngày 2 Đêm
Phương tiện:
  • Xe giường nằm
Giá 1 khách
1.200.000 VND
chi tiết
Tour Nha Trang 3N3Đ: Bình Hưng - Ngọc Sương - Bình Ba
Mã: TO661 3 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
Giá 1 khách
1.390.000 VND
chi tiết
Tour Bình Ba 2N3Đ : Binh Ba - Rượu tiệc nổi – Bar trên biển – BBQ tôm hùm
Mã: TO664 2 Ngày 3 Đêm
Phương tiện:
  • lặn ngắm san hô
  • giường nằm
  • ăn tôm hùm
Giá 1 khách
1.290.000 VND
chi tiết
Giá 1 khách
1.390.000 VND
chi tiết