Algeria

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

84 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Algeria
XEM BẢN ĐỒ

1 Bd. du 11 decembre1960 El Biar
 • Gần Bảo tàng đồ cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_210513}} VND {{pricestrTa_210513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_210513}}
Lotissement 173, Makam El Chahid
 • Gần Sân vận động 24 tháng 2
 • 1956
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421000}} VND {{pricestrTa_421000}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421000}}
01 Rue Adel Noureddine Rouiba
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186520}} VND {{pricestrTa_186520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186520}}
26, Rue Frères Mokrani, Lido Bordj El Kiffan
 • Gần Triển lãm Palais des Expositions
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407682}} VND {{pricestrTa_407682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407682}}
11 Boulevard du 1er Novembre 1954
 • Gần Thị trấn Le Cours
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408757}} VND {{pricestrTa_408757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408757}}
Route du cap de gardeplage Refes ZahouaneAnnaba
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187990}} VND {{pricestrTa_187990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187990}}
P.O. Box 201ZeraldaAlger 16320
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187708}} VND {{pricestrTa_187708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187708}}
24 Avenue Souidani BoudjemaâAlgiers
 • Gần Bảo tàng Bardo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224170}} VND {{pricestrTa_224170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224170}}
Quartier des Orangers, Hamiz
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511358}} VND {{pricestrTa_511358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511358}}
Rue Mouloud Feraoun, Dar El Beida BP 172
 • Ở Algiers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448676}} VND {{pricestrTa_448676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448676}}
Route Nationale n°5 Bab Ezzouar
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448678}} VND {{pricestrTa_448678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448678}}
04, Rue Mikideche Mouloud, Alger Centre
 • Gần Cung điện Chính phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470151}} VND {{pricestrTa_470151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470151}}
3 Rue Saidi Ahmed, Bordj El-Kiffan
 • Gần Triển lãm Palais des Expositions
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408753}} VND {{pricestrTa_408753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408753}}
7 Boulevard Ahmed Zabana
 • Ở Sidi Bel Abbes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421022}} VND {{pricestrTa_421022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421022}}
Boulevard Med Boudhiaf
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Kawthar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420842}} VND {{pricestrTa_420842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420842}}
Route Nationale de l'Aéroport
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420954}} VND {{pricestrTa_420954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420954}}
32 rue Mouloud Belhouchet, Hussein Dey
 • Gần Vườn Bách thảo Hamma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420966}} VND {{pricestrTa_420966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420966}}
15 Bd De L'Independence, Angle Bd I'Industrie
 • Gần Đại giáo đường Do Thái Oran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422169}} VND {{pricestrTa_422169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422169}}
Rond Point de L'Aéroport Es Sénia
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187705}} VND {{pricestrTa_187705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187705}}
Rue Khaled Bey 01 Sidi-Yakoub
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Kawthar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448674}} VND {{pricestrTa_448674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448674}}
Bd. Ben Youcef Benkhedda (ex: Sidi Yahia)Bp.16 Bis Said Hamdine Hydra16045 Algiers
 • Gần Công viên giải trí Ben Aknoun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198515}} VND {{pricestrTa_198515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198515}}
75, Cité Japonaise, Ouled Yaich
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491551}} VND {{pricestrTa_491551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491551}}
74 Rue Didouche Mourad
 • Gần Bảo tàng đồ cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187697}} VND {{pricestrTa_187697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187697}}
05, Rue Des Freres Bouchakour Ibn-Sina
 • Gần Bảo tàng Demaeght
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407678}} VND {{pricestrTa_407678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407678}}
24, Rue Nezzar Kebaili AissaAlger
 • Gần Bảo tàng đồ cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206876}} VND {{pricestrTa_206876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206876}}
25 Rue de Tlemcen31000 Oran
 • Gần Đại giáo đường Do Thái Oran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186282}} VND {{pricestrTa_186282}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186282}}
44 Rue Larbi Ben M'HidiOran
 • Gần Cathedrale de Sacre Coeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225246}} VND {{pricestrTa_225246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225246}}
18, Rue Abdelkader Remini Ex Dujonchay
 • Gần Bảo tàng đồ cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423498}} VND {{pricestrTa_423498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423498}}
48 Boulevard des MartyresAlgier
 • Gần Monument des Martyrs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224171}} VND {{pricestrTa_224171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224171}}
Sud Centre Ville
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422061}} VND {{pricestrTa_422061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422061}}
Boulevard Sidi AchourAnnaba
 • Gần Sân vận động 19 tháng 5
 • 1956
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337061}} VND {{pricestrTa_337061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337061}}
Palm Beach N 9
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408751}} VND {{pricestrTa_408751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408751}}
Cité Boushaki D, N°158 Bab Ezzouar, (Route d'El Alia)
 • Gần Triển lãm Palais des Expositions
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448472}} VND {{pricestrTa_448472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448472}}
Rue de la Gare Dar el Beida, 18
 • Ở Algiers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448600}} VND {{pricestrTa_448600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448600}}
Route nationale n°11, Grand Rocher, cap caxine Aïn Benian
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448601}} VND {{pricestrTa_448601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448601}}
3 , Rue Hammoumene Boussad, Hussein Dey
 • Gần Trường đua ngựa Caroubier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471202}} VND {{pricestrTa_471202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471202}}
Zone Des Siges Usto
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476833}} VND {{pricestrTa_476833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476833}}
Zet Larbi Ben M Hidi
 • Ở Skikda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478058}} VND {{pricestrTa_478058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478058}}
12, rue Mouloud Belhouchet, Hussein Dey
 • Gần Trường đua ngựa Caroubier
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466918}} VND {{pricestrTa_466918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466918}}
6, rue Lt. Boulhart
 • Gần Musée National du Moudjahid
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470039}} VND {{pricestrTa_470039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470039}}
14 Bd Zabana, Ville Nouvelle
 • Gần Bảo tàng Demaeght
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405957}} VND {{pricestrTa_405957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405957}}
Route du Cap de Garde23000 Annaba
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187698}} VND {{pricestrTa_187698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187698}}
ROUTE DE SIDI AHMED,
 • Gần Công viên Quốc gia Gouraya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496228}} VND {{pricestrTa_496228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496228}}
01 Rue Yahia Ferradi Alger Centre
 • Gần Thư viện Quốc gia Algeria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505031}} VND {{pricestrTa_505031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505031}}
24, Rue Nassredine Dinet
 • Gần Bảo tàng Nasreddine Dinet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480401}} VND {{pricestrTa_480401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480401}}
84 khách sạn Algeria
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Algeria
Tiện ích khách sạn Algeria
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ