Seychelles

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

126 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Seychelles
XEM BẢN ĐỒ

P.O. Box 72VictoriaMahé
 • Gần Bãi biển Takamaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355336}} VND {{pricestrTa_355336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355336}}
Bel Ombre Road
 • Gần Bãi biển Beau Vallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458728}} VND {{pricestrTa_458728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458728}}
PO Box 372GlacisMahé
 • Ở Bang Victoria
 • Đảo Mahe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336426}} VND {{pricestrTa_336426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336426}}
Cote D'Or
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30689}} VND {{pricestrTa_30689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30689}}
Anse Reunion
 • Gần Bãi biển Source D'Argent
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355230}} VND {{pricestrTa_355230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355230}}
1-3 George Street
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415208}} VND {{pricestrTa_415208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415208}}
Insel Praslin
 • Gần Bãi biển Grand Anse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196780}} VND {{pricestrTa_196780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196780}}
Sorento, Glacis
 • Gần Bãi biển Beau Vallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408476}} VND {{pricestrTa_408476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408476}}
Beau Vallon Bay
 • Gần Bãi biển Beau Vallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14470}} VND {{pricestrTa_14470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14470}}
Cote d'Or
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525138}} VND {{pricestrTa_525138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525138}}
Roche Caiman
 • Gần Stade Linite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389134}} VND {{pricestrTa_389134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389134}}
Anse Possession
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146637}} VND {{pricestrTa_146637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146637}}
Anse Intedance
 • Gần Bãi biển Takamaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32545}} VND {{pricestrTa_32545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32545}}
Anse Takamaka
 • Gần Bãi biển Anse Lazio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184173}} VND {{pricestrTa_184173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184173}}
La Passe
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473696}} VND {{pricestrTa_473696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473696}}
Anse aux Pins
 • Gần Bãi biển Anse Aux Pins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107484}} VND {{pricestrTa_107484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107484}}
Amitie
 • Gần Bãi biển Grand Anse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446481}} VND {{pricestrTa_446481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446481}}
Grand Anse, Praslin
 • Gần Bãi biển Grand Anse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440106}} VND {{pricestrTa_440106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440106}}
Dame Le Roi Road, Bougainville, Anse Royale
 • Gần Bãi biển Takamaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461155}} VND {{pricestrTa_461155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461155}}
Anse Severe
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56698}} VND {{pricestrTa_56698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56698}}
P.O. Box 910, Cerf Island
 • Gần Bãi biển Sainte Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400010}} VND {{pricestrTa_400010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400010}}
De Quincy Village
 • Ở Anse Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482812}} VND {{pricestrTa_482812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482812}}
Denis Private Island
 • Ở Đảo Denis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479697}} VND {{pricestrTa_479697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479697}}
Au Cap
 • Gần Câu lạc bộ golf Seychelles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430206}} VND {{pricestrTa_430206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430206}}
La passe
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424011}} VND {{pricestrTa_424011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424011}}
La Passe
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514117}} VND {{pricestrTa_514117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514117}}
La Passe
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525409}} VND {{pricestrTa_525409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525409}}
Anse Volbert North, Cote D'Or
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358877}} VND {{pricestrTa_358877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358877}}
Bel Ombre, Fisherman's Cove Estate
 • Gần Bãi biển Beau Vallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445945}} VND {{pricestrTa_445945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445945}}
Grand Anse Beach
 • Ở Grande Anse
 • Grand'Anse Praslin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387222}} VND {{pricestrTa_387222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387222}}
Anse Louis, Victoria, PO Box 722
 • Gần Bãi biển La Mouche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388507}} VND {{pricestrTa_388507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388507}}
Anse Petite Cour
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14475}} VND {{pricestrTa_14475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14475}}
Baie Ste Anne
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439348}} VND {{pricestrTa_439348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439348}}
Sans Souci
 • Gần Stade Linite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547802}} VND {{pricestrTa_547802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547802}}
L'Union
 • Gần Bãi biển Source D'Argent
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525527}} VND {{pricestrTa_525527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525527}}
P.O BOX 1071
 • Gần Bãi biển Sainte Anne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42642}} VND {{pricestrTa_42642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42642}}
Mount Simpson, Belombre
 • Ở Làng Bel Ombre
 • Đảo Mahe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473788}} VND {{pricestrTa_473788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473788}}
Anse Volbert Cote d'Or
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389131}} VND {{pricestrTa_389131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389131}}
Mt Simpson, Bel Ombre
 • Ở Làng Bel Ombre
 • Đảo Mahe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409273}} VND {{pricestrTa_409273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409273}}
Anse Possession
 • Gần Anse Takamaka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427100}} VND {{pricestrTa_427100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427100}}
Cote d'Or
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Vallee de Mai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386913}} VND {{pricestrTa_386913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386913}}
La Digue IslandSeychelles
 • Gần Bãi biển Anse Severe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14465}} VND {{pricestrTa_14465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14465}}
Port Launay
 • Ở Đảo Mahe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145548}} VND {{pricestrTa_145548}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145548}}
2307 State Highway 2 (Takapau Road)
 • Gần Central Hawkes Bay College
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419001}} VND {{pricestrTa_419001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419001}}
btwn Victoria and Seychelles Airport
 • Gần Stade Linite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434041}} VND {{pricestrTa_434041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434041}}
126 khách sạn Seychelles

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ