Cameroon

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

90 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cameroon
XEM BẢN ĐỒ

488 Rue De Verdun - Bonanjo
 • Gần Cảng Douala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397414}} VND {{pricestrTa_397414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397414}}
BP 3511 Yaounde
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204897}} VND {{pricestrTa_204897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204897}}
B.P 3626 Carrefour Etoa - Meki3626 Yaounde
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204890}} VND {{pricestrTa_204890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204890}}
Quartier Bastos
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371697}} VND {{pricestrTa_371697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371697}}
Quartier Zioh, Terre promise
 • Gần Ngọn hải đăng Kribi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500627}} VND {{pricestrTa_500627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500627}}
Quartier Ngoyi
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499457}} VND {{pricestrTa_499457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499457}}
BP 5440
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Yaounde
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204898}} VND {{pricestrTa_204898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204898}}
Rue Prince de Galles
 • Gần Chợ Eko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408700}} VND {{pricestrTa_408700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408700}}
375, Rue Kitchener
 • Gần Nhà thờ lớn Saints Peter and Paul
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465664}} VND {{pricestrTa_465664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465664}}
Ngen Junction
 • Gần Chợ Trung tâm Bamenda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507254}} VND {{pricestrTa_507254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507254}}
Route 3
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515323}} VND {{pricestrTa_515323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515323}}
Rue Pierre Loti Bp 12086
 • Gần Cảng Douala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120244}} VND {{pricestrTa_120244}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120244}}
Quaritier Omnisport
 • Gần Sân vận động Omnisports
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481121}} VND {{pricestrTa_481121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481121}}
Rue Onembele Nkou, Nlongkak
 • Gần Mvog-Betsi Zoo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403751}} VND {{pricestrTa_403751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403751}}
Elig-Essono, Facing Sanza Night Club, BP-764
 • Gần Mvog-Betsi Zoo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525211}} VND {{pricestrTa_525211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525211}}
Boulevard Urbain Est
 • Trên trục giao thông liên kết với sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410959}} VND {{pricestrTa_410959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410959}}
Boulevard de l'Aeroport, Terminus St. Michel
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410954}} VND {{pricestrTa_410954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410954}}
Les Collines De Mont Febe - Route P11 -
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187087}} VND {{pricestrTa_187087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187087}}
Mile 4 - Check Point
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500045}} VND {{pricestrTa_500045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500045}}
Carrefour Bastos
 • Gần Trung tâm Hội nghị Yaounde
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414005}} VND {{pricestrTa_414005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414005}}
Quartier Mahalet Sur route Edéa-Kribi
 • Gần Cảng Kribi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430936}} VND {{pricestrTa_430936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430936}}
85 Rue Dominique Savio Primaire, Bonapriso
 • Gần Cảng Douala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490165}} VND {{pricestrTa_490165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490165}}
Boulevard des Nations Unies Entre, college St Michel et Hysacam
 • Gần Sân vận động Thống nhất
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552249}} VND {{pricestrTa_552249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552249}}
Kribi-Centre
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419607}} VND {{pricestrTa_419607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419607}}
35 Avenue Des Cocotiers
 • Gần Chợ Eko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88776}} VND {{pricestrTa_88776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88776}}
Sis entre chapelle Mvog, Ada et Carrefour Pakita
 • Gần Mvog-Betsi Zoo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501335}} VND {{pricestrTa_501335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501335}}
Commune Kribi 1er
 • Gần Cảng Kribi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430934}} VND {{pricestrTa_430934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430934}}
Quartier Omnisport, Rue Foe BP 16540
 • Gần Sân vận động Omnisports
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524419}} VND {{pricestrTa_524419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524419}}
Rond Pint Maetur, Bonamoussadi
 • Ở Douala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448650}} VND {{pricestrTa_448650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448650}}
Avenue Marechal Foch
 • Gần Mvog-Betsi Zoo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454671}} VND {{pricestrTa_454671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454671}}
Boulevard de la Republique
 • Gần Chợ Eko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408720}} VND {{pricestrTa_408720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408720}}
101 Rue 1362, Avenue du Docteur Jamot Ngodi Akwa
 • Gần Chợ Eko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501143}} VND {{pricestrTa_501143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501143}}
Plage de Grand Batanga (Bongahele)
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511966}} VND {{pricestrTa_511966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511966}}
Rue Drouot Face Lycée d'Akwa
 • Gần Chợ Eko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416637}} VND {{pricestrTa_416637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416637}}
City Center, Sapa Road
 • Gần Vườn bách thảo Limbe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499008}} VND {{pricestrTa_499008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499008}}
Avenue Narvick 1
 • Gần Mvog-Betsi Zoo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452051}} VND {{pricestrTa_452051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452051}}
Bonapriso
 • Gần Nhà thờ lớn Saints Peter and Paul
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427303}} VND {{pricestrTa_427303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427303}}
Ancienne Route Bonaberi
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427374}} VND {{pricestrTa_427374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427374}}
Odza, Entrée Koweït
 • Ở Yaounde
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487678}} VND {{pricestrTa_487678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487678}}
2699, Boulevard de La Republique
 • Gần Sân vận động Thống nhất
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558730}} VND {{pricestrTa_558730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558730}}
BP 463
 • Gần Công viên Municipal Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517370}} VND {{pricestrTa_517370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517370}}
Youpwe
 • Trên đường ven sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465484}} VND {{pricestrTa_465484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465484}}
Ekoumdoum, Carrefour de l’amitié
 • Ở Yaounde
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487791}} VND {{pricestrTa_487791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487791}}
Fin Goudron Ndog-Bong
 • Ở Douala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502628}} VND {{pricestrTa_502628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502628}}
Aba'angoh
 • Ở Bafut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451272}} VND {{pricestrTa_451272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451272}}
90 khách sạn Cameroon
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cameroon
Tiện ích khách sạn Cameroon
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ