Hermanus

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

75 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hermanus
XEM BẢN ĐỒ

75 Tobago Bay, Whale Rock Estate, Whale Close, Westcliff
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472111}} VND {{pricestrTa_472111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472111}}
151, 11th Street, Voelklip
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417403}} VND {{pricestrTa_417403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417403}}
Marine Drive
 • Gần vịnh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29740}} VND {{pricestrTa_29740}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29740}}
1 Marine Drive
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487068}} VND {{pricestrTa_487068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487068}}
c/o Lord Roberts & Royal Roads
 • Ở Hermanus City-Centre
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409982}} VND {{pricestrTa_409982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409982}}
11 Westcliff Road
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433654}} VND {{pricestrTa_433654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433654}}
3 Sandals 11th Street, Voelklip
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473875}} VND {{pricestrTa_473875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473875}}
18 Musson Street, Eastcliff
 • Ở Eastcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492916}} VND {{pricestrTa_492916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492916}}
323 Main Rd
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Fernkloof
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500079}} VND {{pricestrTa_500079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500079}}
19 Flower Street, Westcliff
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484497}} VND {{pricestrTa_484497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484497}}
20 Main Road, Sandbaai
 • Ở Sandbaai
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490266}} VND {{pricestrTa_490266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490266}}
8 Main Road
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498718}} VND {{pricestrTa_498718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498718}}
5 Disa Street, Onrus River Beach
 • Gần Nhà máy rượu vang Whalehaven
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492119}} VND {{pricestrTa_492119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492119}}
9 Rochester Road, Westcliff
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473871}} VND {{pricestrTa_473871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473871}}
24 Long Street
 • Ở Hermanus City-Centre
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472128}} VND {{pricestrTa_472128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472128}}
UNIT 18, 45 MARINE DRIVE
 • Ở Hermanus City-Centre
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540420}} VND {{pricestrTa_540420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540420}}
306 Main Road
 • Ở Fernkloof
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458238}} VND {{pricestrTa_458238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458238}}
49 Marine Drive,
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33225}} VND {{pricestrTa_33225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33225}}
138 Kus Road, Sandbaai
 • Ở Sandbaai
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396291}} VND {{pricestrTa_396291}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396291}}
36 Pelican Crescent
 • Ở Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537959}} VND {{pricestrTa_537959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537959}}
152-154 7th Street, Voëlklip
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397527}} VND {{pricestrTa_397527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397527}}
42 Westcliff rd
 • Ở Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170071}} VND {{pricestrTa_170071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170071}}
6 Stemmet Street
 • Ở Eastcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518593}} VND {{pricestrTa_518593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518593}}
53 Main Road, Hermanus Heights
 • Gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Fernkloof
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398128}} VND {{pricestrTa_398128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398128}}
Unit 9 45 Marine Drive, Hermanus
 • Ở Hermanus City-Centre
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523615}} VND {{pricestrTa_523615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523615}}
28 Albertyn Street, Northcliff
 • Ở Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454411}} VND {{pricestrTa_454411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454411}}
9 Marine Drive
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463183}} VND {{pricestrTa_463183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463183}}
157 6th Street
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538352}} VND {{pricestrTa_538352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538352}}
44 Marine DriveSandbaaiHermanus 7200
 • Ở Sandbaai
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63331}} VND {{pricestrTa_63331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63331}}
127 11th Street, Voelklip
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511586}} VND {{pricestrTa_511586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511586}}
1 Barnacle ave, Vermont
 • Ở Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513844}} VND {{pricestrTa_513844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513844}}
184 10th Street - Voelklip Beach
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397097}} VND {{pricestrTa_397097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397097}}
234 8th street, Voelkip
 • Ở Voelklip
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510860}} VND {{pricestrTa_510860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510860}}
Whale Close, Tobago Bay, Whale Rock Estate
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454417}} VND {{pricestrTa_454417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454417}}
47 Tobago, Whale Rock Estate
 • Ở Sandbaai
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497326}} VND {{pricestrTa_497326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497326}}
21 Marine Drive
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392628}} VND {{pricestrTa_392628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392628}}
308 Piet Retief Crescent, Sandbaai
 • Ở Sandbaai
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502864}} VND {{pricestrTa_502864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502864}}
37 Raed na Gael, Hermanus Heights
 • Ở Hermanus Heights
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476494}} VND {{pricestrTa_476494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476494}}
No. 1 Dempers Street, Onrus
 • Gần Nhà máy rượu vang Whalehaven
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499798}} VND {{pricestrTa_499798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499798}}
23 Main Rd
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492907}} VND {{pricestrTa_492907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492907}}
22 Harbour Road
 • Ở Hermanus City-Centre
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461454}} VND {{pricestrTa_461454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461454}}
18 Harbour Road
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75635}} VND {{pricestrTa_75635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75635}}
15 Alikreukel Street, Vermont
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505542}} VND {{pricestrTa_505542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505542}}
11 Francolin Close
 • Ở Hermanus Heights
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484545}} VND {{pricestrTa_484545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484545}}
110 Westcliff Road, Westcliff
 • Ở Westcliff
 • Thị trấn Hermanus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481225}} VND {{pricestrTa_481225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481225}}
75 khách sạn Hermanus
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ