Kota Bharu

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

47 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kota Bharu
XEM BẢN ĐỒ

Aras 3, Wisma MGU, Jalan Pintu Pong
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519550}} VND {{pricestrTa_519550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519550}}
124, Jalan Che Su
 • Gần Temenggor Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525495}} VND {{pricestrTa_525495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525495}}
PT 968, Jalan Kuala Krai, Wakaf Che Yeh
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417105}} VND {{pricestrTa_417105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417105}}
Jalan Mahmood
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446815}} VND {{pricestrTa_446815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446815}}
KBCC, Jalan Hamzah
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403923}} VND {{pricestrTa_403923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403923}}
4s-41 Jalan Hilir Pasar, Kota Bharu City Point,
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530451}} VND {{pricestrTa_530451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530451}}
PT1116, Kg. Padang Luas, Jalan Baru, Jalan PCB
 • Gần Bãi biển Cahaya Bulan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552911}} VND {{pricestrTa_552911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552911}}
2865-D & E Jalan Sultanah Zainab
 • Gần Bảo tàng Bang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_258813}} VND {{pricestrTa_258813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_258813}}
Lot 3761, Jalan Temenggung
 • Gần Temenggor Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511902}} VND {{pricestrTa_511902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511902}}
No. A-01-05, Pelangi Mall, Jalan Post Office Lama
 • Gần Temenggor Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510807}} VND {{pricestrTa_510807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510807}}
Lot 1211, Kampung Jaya Setia, Badang Jalan Pantai Cahaya Bulan
 • Gần Bãi biển Cahaya Bulan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524681}} VND {{pricestrTa_524681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524681}}
Lot 316-324 Jalan Sri Cermerlang
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517475}} VND {{pricestrTa_517475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517475}}
Jalan Post Office Lama
 • Gần Temenggor Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446841}} VND {{pricestrTa_446841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446841}}
1918, Jalan Masjid Baung Bayam
 • Gần Bệnh viện Universiti Sains Malaysia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508799}} VND {{pricestrTa_508799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508799}}
PT 1536 - B&C, Kubang Kerian, Bandar Persiaran 6 Kenali
 • Gần Bệnh viện Universiti Sains Malaysia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553662}} VND {{pricestrTa_553662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553662}}
Lot 209 seksyen 11
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515033}} VND {{pricestrTa_515033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515033}}
PT 760, Blok H, Pasar Wakaf Che Yeh
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513227}} VND {{pricestrTa_513227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513227}}
Lot 283, Jalan Dusun Muda, Section 26, Bandar Kota Bharu
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545676}} VND {{pricestrTa_545676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545676}}
PT 762 Block H, Wakaf Che Yeh
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493479}} VND {{pricestrTa_493479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493479}}
Lot 2992, Viana Court Service Apartment, Jalan Kuala Krai, Wakaf Che Yeh
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483579}} VND {{pricestrTa_483579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483579}}
Lot-2525 Jalan Pengkalan Chepa, Baung
 • Ở Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531838}} VND {{pricestrTa_531838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531838}}
Lot A-01-07, Lot A-01-09, Jalan Pasar Lama, Seksyen
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446843}} VND {{pricestrTa_446843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446843}}
Pt 204, Seksyen 14, Jalan Sultan Yahya Petra
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446825}} VND {{pricestrTa_446825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446825}}
Jalan Dusun Muda
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513117}} VND {{pricestrTa_513117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513117}}
Lot 440-443 & Lot 448-452, Jalan Hilir Kota
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476173}} VND {{pricestrTa_476173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476173}}
Kota Sri Mutiara, Jalan Sultan, Yahya Petra, 15150 Kota Bharu, Malaysia
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45235}} VND {{pricestrTa_45235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45235}}
Lot 752, Batu 5 3/4, Jalan Pantai Cahaya Bulan
 • Gần Bãi biển Cahaya Bulan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524674}} VND {{pricestrTa_524674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524674}}
15-AA-137, D'Perdana Condominium, Jalan Sri Cemerlang
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551335}} VND {{pricestrTa_551335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551335}}
Jalan Pantai Cahaya Bulan, PO Box 131
 • Gần Bãi biển Cahaya Bulan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446834}} VND {{pricestrTa_446834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446834}}
Shop No 1, Tingkat Atas Bazar Lot Niaga, Wakaf Che Yeh, Jalan Kuala Krai
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446821}} VND {{pricestrTa_446821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446821}}
Lot 384, Kg Pantai Senok, Bachok
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536889}} VND {{pricestrTa_536889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536889}}
177 - 181, Jalan Padang Garong
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410610}} VND {{pricestrTa_410610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410610}}
No 1, Hiliran Istam Negeri, Jalan Pasir Putih, Kubang Kerian
 • Gần Bệnh viện Universiti Sains Malaysia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446838}} VND {{pricestrTa_446838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446838}}
2618, Jalan Kuala Krai, Wakaf Che Yeh
 • Ở Wakaf Che Yeh
 • Kota Bharu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410620}} VND {{pricestrTa_410620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410620}}
Jalan Padang Garong, Bandar KOTA BHARU
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517783}} VND {{pricestrTa_517783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517783}}
Kota Sri Mutiara, Penthouse (30th Floor), Jalan Sultan Yahya
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551039}} VND {{pricestrTa_551039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551039}}
2S11, Bangunan Kota Bharu City Point, Jalan Hilir Pasar
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476182}} VND {{pricestrTa_476182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476182}}
Anjung Vista Services Apartment, Kubang Kerian
 • Gần Bệnh viện Universiti Sains Malaysia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449121}} VND {{pricestrTa_449121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449121}}
Lot 1530 jalan 5/48 taman Tanjung Chat
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523929}} VND {{pricestrTa_523929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523929}}
Lot 202, Jalan Kebun Sultan
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543028}} VND {{pricestrTa_543028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543028}}
Wisma Al Quds No. 650, Jalan Sultan Yahya Petra
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513118}} VND {{pricestrTa_513118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513118}}
Lot 1086-1089, Seksyen 27, Lorong Sri Cemerlang
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508139}} VND {{pricestrTa_508139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508139}}
PT 67, Jalan Pintu Pong
 • Gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433896}} VND {{pricestrTa_433896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433896}}
Lot 1159 & 1162, Seksyen 11, Jalan Maju
 • Gần Bảo tàng Bang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410613}} VND {{pricestrTa_410613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410613}}
996 Jalan Bayam, Kampung Bayam
 • Gần Sân vận động Sultan Mohammad IV
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517209}} VND {{pricestrTa_517209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517209}}
47 khách sạn Kota Bharu
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Kota Bharu
Tiện ích khách sạn Kota Bharu
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ