Kuwait

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

48 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kuwait
XEM BẢN ĐỒ

Symphony Style Mall, Arabian Gulf Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Olympia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395862}} VND {{pricestrTa_395862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395862}}
Al Bida Road, Al Ta'awn Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Arabella Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387509}} VND {{pricestrTa_387509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387509}}
Building 17, Street 1 , Block 5, 1st Street Po Box 78
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Fanar Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387805}} VND {{pricestrTa_387805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387805}}
PO Box 713 Safat 13008
 • Gần Tổ hợp y tế Al Sabah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100327}} VND {{pricestrTa_100327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100327}}
Arabian Gulf Road, Salmiya, P.O. Box 23194
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401350}} VND {{pricestrTa_401350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401350}}
Salem Mubarak Street, Blk 2, Bldg 32, Behind American University
 • Gần Trung tâm Thương mại Olympia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522192}} VND {{pricestrTa_522192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522192}}
Safat, Fahad Al Salem Street, PO 4450
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Kuwait
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501066}} VND {{pricestrTa_501066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501066}}
Sea Side Street, Ajran Al Ajran
 • Gần Trung tâm mua sắm Kuwait Magic Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434870}} VND {{pricestrTa_434870}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434870}}
Al Bida Al Tawoon Street Area No-1
 • Gần Trung tâm Khoa học Kuwait
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400623}} VND {{pricestrTa_400623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400623}}
4th Ring Road, Abou Thar Al Ghafari St
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455383}} VND {{pricestrTa_455383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455383}}
Al Aqueela Beach, Coastal Road 209, Block 1
 • Gần Trung tâm Thương mại Gate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398912}} VND {{pricestrTa_398912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398912}}
Cross of Ghanim Alduwais St. with Makka St.
 • Gần Công viên Fahaheel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418790}} VND {{pricestrTa_418790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418790}}
Safat 13060 / Fahd Al-Salem Street, P.O. Box 5902
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Kuwait
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382334}} VND {{pricestrTa_382334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382334}}
Safat 13058 Fahd Al Salem Street
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Cô-oét
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66311}} VND {{pricestrTa_66311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66311}}
Al Shuhada Street
 • Gần Tháp Cô-oét
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104222}} VND {{pricestrTa_104222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104222}}
Jaber Al Mubarak Street
 • Gần Chợ Souk Al Mubarakiya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215408}} VND {{pricestrTa_215408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215408}}
Al Blajat St.
 • Gần Trung tâm Thương mại Olympia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486696}} VND {{pricestrTa_486696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486696}}
Block 9, Building 14, Sayed Yaseen Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499770}} VND {{pricestrTa_499770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499770}}
Al Domna Street, Avenue 9, behind Al Fanar Complex
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Fanar Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428756}} VND {{pricestrTa_428756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428756}}
Al Shuhada Street Po Box 26302
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Cô-oét
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65255}} VND {{pricestrTa_65255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65255}}
HAMAD MUBARAK ST. BLDG 140
 • Gần Bãi biển Vịnh Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78491}} VND {{pricestrTa_78491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78491}}
Avenue 5, Block 9, Helal Almutairi, Street, Behind Old Salmyia Souq
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499540}} VND {{pricestrTa_499540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499540}}
Block 9, Sayed Yaseen Street, Bld 37
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475418}} VND {{pricestrTa_475418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475418}}
Area 75, Jadha 2, Building 29, Gulf St.
 • Gần Trung tâm Khoa học Kuwait
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397355}} VND {{pricestrTa_397355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397355}}
Ahmad Al-Jaber Street, PO Box 26855, Safat
 • Gần Chợ Souk Al Mubarakiya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394255}} VND {{pricestrTa_394255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394255}}
Amr Ibn Al-Ass Rd, Al Mataem St, next to Al Khansaa Roundabout
 • Gần Trung tâm Thương mại Olympia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408274}} VND {{pricestrTa_408274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408274}}
Murqab Area - Gulf RoseTower, Masjid Al Shamlan Round-about
 • Gần Tháp Giải phóng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415872}} VND {{pricestrTa_415872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415872}}
Fahad Al Salem Street, 27
 • Gần Chợ Souk Al Mubarakiya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389063}} VND {{pricestrTa_389063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389063}}
Al Taawun Street
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371953}} VND {{pricestrTa_371953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371953}}
Block 4 street 142 building 20 sharq
 • Gần Trung tâm mua sắm Souq Sharq
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430766}} VND {{pricestrTa_430766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430766}}
Al Shuhada Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Lớn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81986}} VND {{pricestrTa_81986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81986}}
Farwaniya Block 3 - Street 103
 • Gần Trung tâm Thương mại 360
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474228}} VND {{pricestrTa_474228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474228}}
Al Khairan Road 278, Zone 3
 • Ở Al Khiran
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539054}} VND {{pricestrTa_539054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539054}}
Abdullah Saleh Almulla Street, Sharq  
 • Gần Trung tâm mua sắm Souq Sharq
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433916}} VND {{pricestrTa_433916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433916}}
Salmiah 7306
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221811}} VND {{pricestrTa_221811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221811}}
Block 18 - Bnaid Al Qar - Opposite, Fridays, Behind Al Manar Complex
 • Gần Tháp Kuwait
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388504}} VND {{pricestrTa_388504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388504}}
Al-Salmiya Qatar Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104229}} VND {{pricestrTa_104229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104229}}
Arabian Gulf Road
 • Gần Tháp Cô-oét
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221809}} VND {{pricestrTa_221809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221809}}
Block 3 Fahad Al Hamnan 322 St, Bldg 62, Al Mangaf
 • Gần Công viên Fahaheel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549680}} VND {{pricestrTa_549680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549680}}
Airport Road 55 Farwaniya Po B
 • Ở Farwaniya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78490}} VND {{pricestrTa_78490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78490}}
Ad Dabbous Street
 • Gần Công viên Fahaheel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_79009}} VND {{pricestrTa_79009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_79009}}
Slayil 625
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126438}} VND {{pricestrTa_126438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126438}}
Salmiya Area 71 Block 8
 • Gần Trung tâm Thương mại Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110190}} VND {{pricestrTa_110190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110190}}
Po Box 7887
 • Gần Trung tâm mua sắm Kuwait Magic Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40940}} VND {{pricestrTa_40940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40940}}
Highway 30 Exit 211, Red Tower Building, Street 129, Block 1
 • Gần Trung tâm mua sắm Kuwait Magic Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394355}} VND {{pricestrTa_394355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394355}}
48 khách sạn Kuwait
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Kuwait
Tiện ích khách sạn Kuwait
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ