Mossel Bay

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Mossel Bay
XEM BẢN ĐỒ

53, 21st Avenue
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396119}} VND {{pricestrTa_396119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396119}}
Point Road, The Point
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386530}} VND {{pricestrTa_386530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386530}}
Beach Boulevard East
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511585}} VND {{pricestrTa_511585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511585}}
Alhof Drive, D'Almeida
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497944}} VND {{pricestrTa_497944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497944}}
DK20 Blesbok Road, Hartenbos
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460951}} VND {{pricestrTa_460951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460951}}
59 Lang Street
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510879}} VND {{pricestrTa_510879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510879}}
67 Karveel Crescent
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500112}} VND {{pricestrTa_500112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500112}}
8 Cornwall Street, Mossel Bay
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517603}} VND {{pricestrTa_517603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517603}}
10 Boland Way, Hartenbos
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488037}} VND {{pricestrTa_488037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488037}}
4 Upper Cross Street
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426598}} VND {{pricestrTa_426598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426598}}
1 Pinnacle Point Road
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499038}} VND {{pricestrTa_499038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499038}}
34 P Mellifera Street, Dana Bay
 • Ở Dana Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475104}} VND {{pricestrTa_475104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475104}}
7 Bob Bouwer Crescent, Bayview
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399040}} VND {{pricestrTa_399040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399040}}
Mossel Bay, In the heart of The Garden Route
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430581}} VND {{pricestrTa_430581}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430581}}
182 Aalwyn Way, Aalwyndal
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483143}} VND {{pricestrTa_483143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483143}}
94 Roger Street
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475330}} VND {{pricestrTa_475330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475330}}
Beach Boulevard East, Dias Strand
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493928}} VND {{pricestrTa_493928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493928}}
1 Pinnacle Point Road
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401636}} VND {{pricestrTa_401636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401636}}
153 Pardew Drive, Mossel Bay Golf Estate
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490721}} VND {{pricestrTa_490721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490721}}
6th Avenue no 5
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499246}} VND {{pricestrTa_499246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499246}}
4 Montagu Street
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538118}} VND {{pricestrTa_538118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538118}}
1 Pinnacle Point Road, Heiderand
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479250}} VND {{pricestrTa_479250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479250}}
Heuningkip Farm, R327
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401044}} VND {{pricestrTa_401044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401044}}
82 Rodger Street
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397642}} VND {{pricestrTa_397642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397642}}
10 Huckle Street
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538135}} VND {{pricestrTa_538135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538135}}
61 Bruns Road
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488055}} VND {{pricestrTa_488055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488055}}
7 Scabra Street, Danabay
 • Ở Dana Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473941}} VND {{pricestrTa_473941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473941}}
83 Nerina Road
 • Ở Dana Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400918}} VND {{pricestrTa_400918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400918}}
113 Marsh Street
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475099}} VND {{pricestrTa_475099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475099}}
Port Natal Road, Hartenbos, Garden Route
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457751}} VND {{pricestrTa_457751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457751}}
Bergsig Game Farm, Matjiesdrift Road, R328, Hartenbos
 • Ở Vịnh Mossel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472087}} VND {{pricestrTa_472087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472087}}
Corner Of Church And Market St
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Mossel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336627}} VND {{pricestrTa_336627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336627}}
Hannes Pienaar Street, 60 Bay view
 • Gần Trung tâm Thương mại Langeberg Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543698}} VND {{pricestrTa_543698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543698}}
Pinnacle Point Golf Estate
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479215}} VND {{pricestrTa_479215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479215}}
5 Point Road, Point Village
 • Gần Ngọn hải đăng ở Thị trấn St. Blaize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400042}} VND {{pricestrTa_400042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400042}}
Alhof Drive, D’Almeida
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456439}} VND {{pricestrTa_456439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456439}}
86 Montagu Street
 • Gần Bãi biển Santos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534446}} VND {{pricestrTa_534446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534446}}
1 Pinnacle Point Road, Villa 8 4
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503657}} VND {{pricestrTa_503657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503657}}
Lodge 119, Pinnacle Point Beach & Golf Estate
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483967}} VND {{pricestrTa_483967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483967}}
413 Flora Way, Dana Bay
 • Ở Dana Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483972}} VND {{pricestrTa_483972}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483972}}
1 Pinnacle Point Drive
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484543}} VND {{pricestrTa_484543}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484543}}
Pinnacle Point Road
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496012}} VND {{pricestrTa_496012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496012}}
387 Bushbuck Pinnacle, Point Golf Estate
 • Gần Khu Resort Sân Golf và Bãi biển Mũi Pinnacle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511928}} VND {{pricestrTa_511928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511928}}
Cooper Turnoff/Road, 30km West of Mossel Bay
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486142}} VND {{pricestrTa_486142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486142}}
44 khách sạn Mossel Bay
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ