Swakopmund

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Swakopmund
XEM BẢN ĐỒ

152 4th Street
 • Ở Bãi biển Long
 • Vịnh Walvis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44322}} VND {{pricestrTa_44322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44322}}
24 Plover Street, Vogelstrand
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408537}} VND {{pricestrTa_408537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408537}}
Lüderitz Street 19
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531024}} VND {{pricestrTa_531024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531024}}
Tobias Hainyeko Street Am Zoll, Plt 228c
 • Gần Đài tưởng niệm Marine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430028}} VND {{pricestrTa_430028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430028}}
Sam Nujoma Avenue
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434622}} VND {{pricestrTa_434622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434622}}
5371, Welwitchia Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466727}} VND {{pricestrTa_466727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466727}}
36 Bismarck Street, P.O.Box 2609
 • Gần Alte Kaserne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423347}} VND {{pricestrTa_423347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423347}}
Ludwig Koch Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527254}} VND {{pricestrTa_527254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527254}}
217 Tin Avenue, Tamariskia
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539964}} VND {{pricestrTa_539964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539964}}
ERF 1058 Nathaniel Maxuilili Str
 • Gần Alte Kaserne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475098}} VND {{pricestrTa_475098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475098}}
An der Mole
 • Gần Bảo tàng Swakopmund
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430473}} VND {{pricestrTa_430473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430473}}
100 Turmalin Street, Hage Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559462}} VND {{pricestrTa_559462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559462}}
Plot 120 Swakop River
 • Ở Douglas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414553}} VND {{pricestrTa_414553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414553}}
34 Daniel Tjongarero Street
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457658}} VND {{pricestrTa_457658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457658}}
16 Ludwig Koch Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221570}} VND {{pricestrTa_221570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221570}}
Rossmund Golf Estate
 • Liền kề trung tâm hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475332}} VND {{pricestrTa_475332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475332}}
C/O Libertina Amathila and Otavi Street.
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531119}} VND {{pricestrTa_531119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531119}}
4 Bernstein Street, Vogelstrand
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422542}} VND {{pricestrTa_422542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422542}}
Libertina Amathila Ave 42
 • Gần Hohenzollernhaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469068}} VND {{pricestrTa_469068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469068}}
89 Anton Lubowski Avenue, Kramersdorf
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458756}} VND {{pricestrTa_458756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458756}}
167 Anton Lubowski Street, PO Box 1388
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535833}} VND {{pricestrTa_535833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535833}}
3 Hendrik Witbooi Street
 • Gần Đài tưởng niệm Marine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450310}} VND {{pricestrTa_450310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450310}}
Corner of Leutwein Street, and Otavi Street
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488655}} VND {{pricestrTa_488655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488655}}
No. 9 Kraal Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483175}} VND {{pricestrTa_483175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483175}}
23 Windhoekerstr.
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221571}} VND {{pricestrTa_221571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221571}}
4 Woker Street,Vineta
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403163}} VND {{pricestrTa_403163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403163}}
Rhode Allee 66
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493947}} VND {{pricestrTa_493947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493947}}
Rhode Allee 29
 • Gần Hohenzollernhaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473880}} VND {{pricestrTa_473880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473880}}
Theo-Ben Gurirab Ave
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449796}} VND {{pricestrTa_449796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449796}}
4 Libertina Amathila Ave
 • Gần Alte Kaserne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544799}} VND {{pricestrTa_544799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544799}}
Strand Street South
 • Gần Viện Hải dương Thủy sinh Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527246}} VND {{pricestrTa_527246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527246}}
Turmarline street 48, Vineta Swakopmund
 • Ở Swakopmund
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476481}} VND {{pricestrTa_476481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476481}}
c/o Dunen Road & Moses Garoeb Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545730}} VND {{pricestrTa_545730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545730}}
1 Stint Street, Vogelstrand
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475113}} VND {{pricestrTa_475113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475113}}
2 Theo-Ben Gurirab StrSwakopmund
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33303}} VND {{pricestrTa_33303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33303}}
Tsavorite Street 33, Vogelstrand
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406048}} VND {{pricestrTa_406048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406048}}
16 Riverside Ave
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473969}} VND {{pricestrTa_473969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473969}}
Turmalin Street 84, Hage Heights
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421993}} VND {{pricestrTa_421993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421993}}
3 Riesle Street
 • Gần Kristall Galerie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531331}} VND {{pricestrTa_531331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531331}}
P.O. Box 194813 Lüderitz Str.Swakopmund
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48093}} VND {{pricestrTa_48093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48093}}
61 Anton Lubowski AvenuePO Box 57Swakopmund
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_238049}} VND {{pricestrTa_238049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_238049}}
40 Hendrik Witbooi StreetPO Box 447Swakopmund
 • Gần Hohenzollernhaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113028}} VND {{pricestrTa_113028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113028}}
River Side Avenue
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540436}} VND {{pricestrTa_540436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540436}}
Nelson Mandela Avenue
 • Gần Nhà thờ Tin lành Phúc Âm Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505526}} VND {{pricestrTa_505526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505526}}
South Strand Street
 • Gần Viện Hải dương Thủy sinh Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540391}} VND {{pricestrTa_540391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540391}}
50 khách sạn Swakopmund

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ