Vientiane

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Vientiane
XEM BẢN ĐỒ

06 Ban Piawat, Rue Fa Ngum, Sisattanak District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388295}} VND {{pricestrTa_388295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388295}}
Thatkhao Village, Sisattanak District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473616}} VND {{pricestrTa_473616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473616}}
Bourichane Road, Phonsinouan, Sisattanak
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491483}} VND {{pricestrTa_491483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491483}}
Sailom Road, Hatsady Neua Village, Chanthabouly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498566}} VND {{pricestrTa_498566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498566}}
248 Khouvieng Road, Nongchanch
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399314}} VND {{pricestrTa_399314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399314}}
Ban Nongduang Neua, Sikhottabong District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451089}} VND {{pricestrTa_451089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451089}}
Unit 8, Pangkham Road, Xiengnyuen Village
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467608}} VND {{pricestrTa_467608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467608}}
Fa Ngum Road, Watchan Village, Box 5, Chanthabury District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490535}} VND {{pricestrTa_490535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490535}}
Chao Anou Road, Ban Anou, Vientiane City Center
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501176}} VND {{pricestrTa_501176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501176}}
97 Pangkham Road
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465974}} VND {{pricestrTa_465974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465974}}
Quai Fa Gnum, Ban Vat Chan Tha, Hom 5, Muang Chanthabury
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474110}} VND {{pricestrTa_474110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474110}}
Chao Anou Road
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522381}} VND {{pricestrTa_522381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522381}}
Ban Sithan Neua, Souphanouvong Road, P.O. Box 2161
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450586}} VND {{pricestrTa_450586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450586}}
Chao Anou Rd, 112, Wat Chan Village Chanthabouly Dist
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470326}} VND {{pricestrTa_470326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470326}}
27 Ban Hatsadi, Chanthabuly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398991}} VND {{pricestrTa_398991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398991}}
P.O. Box 2359Nam Phu SquareSetthathirath RoadBan Xieng Ngeun
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_240285}} VND {{pricestrTa_240285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_240285}}
72/6 Pangkham Road, near Namphu Fountain
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451219}} VND {{pricestrTa_451219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451219}}
Hengboun Noy Street, Ban Haysok, Chanthabouly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456134}} VND {{pricestrTa_456134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456134}}
Watchan Village
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535074}} VND {{pricestrTa_535074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535074}}
17/01 Manthaturath Road, Xieng Yeun Village
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453837}} VND {{pricestrTa_453837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453837}}
Fa Ngum Road (Riverside), Ban Sithan nuea
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460712}} VND {{pricestrTa_460712}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460712}}
Thaduea Road
 • Ở Vientiane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478256}} VND {{pricestrTa_478256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478256}}
6 Pangkham Street
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429274}} VND {{pricestrTa_429274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429274}}
6 Nokeokouman Road, Ban Mixai
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450745}} VND {{pricestrTa_450745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450745}}
160 Sisavath Market Road
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501207}} VND {{pricestrTa_501207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501207}}
Asian Road Sisavad Village, Chanthabuly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457016}} VND {{pricestrTa_457016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457016}}
Thongphathong, Sisattanak District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451248}} VND {{pricestrTa_451248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451248}}
083/1-2 Hengboun Rd, Ban Haysoke, Chanthabouly District City Center
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539702}} VND {{pricestrTa_539702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539702}}
Rue Hengboun, Anou Village, Chanthaburi District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472300}} VND {{pricestrTa_472300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472300}}
Souphanouvong Avenue, Sikottabong District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470110}} VND {{pricestrTa_470110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470110}}
Lane-xang Avenue, Hatsady Village, Chanthabouoly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410711}} VND {{pricestrTa_410711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410711}}
Ban Hatsady Neua, Saylom Road, Chanthabouly District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451104}} VND {{pricestrTa_451104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451104}}
056 Sihome Road, Ban Sihome
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450746}} VND {{pricestrTa_450746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450746}}
40 Dongnasok Road, Ban Nakham
 • Gần Tượng Chao Fa Ngum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460623}} VND {{pricestrTa_460623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460623}}
Fangum Road
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460866}} VND {{pricestrTa_460866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460866}}
188 Setthathirate Road, Mixay Village
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466833}} VND {{pricestrTa_466833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466833}}
Unit 21, Asean (T2) Road, Nakham Village, Sikhottabong District
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535338}} VND {{pricestrTa_535338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535338}}
Nakham Village (Sikhotabang), Asean Road T2
 • Gần Tượng Chao Fa Ngum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456222}} VND {{pricestrTa_456222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456222}}
63 Samsenthai Road
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526794}} VND {{pricestrTa_526794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526794}}
24-25 Fa-Ngum Road, Ban Wat Chanthabuly
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464492}} VND {{pricestrTa_464492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464492}}
Kaisone Phomvihane Rd, Chommani Tai, Xaysettha Dist
 • Gần Đền Pha That Luang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499106}} VND {{pricestrTa_499106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499106}}
394, Sibounhueng Road, Unit 25
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530005}} VND {{pricestrTa_530005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530005}}
Rue PangkhamVientiane
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364796}} VND {{pricestrTa_364796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364796}}
Manthatulath Road, XiengNgeun Village
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429333}} VND {{pricestrTa_429333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429333}}
57/4 Ban Xieng Gneun, Wat Xieng Gneun Rd
 • Gần Tượng đài Patuxay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443632}} VND {{pricestrTa_443632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443632}}
121 khách sạn Vientiane
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Vientiane
Tiện ích khách sạn Vientiane
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ