Cebu Island

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

74 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cebu Island
XEM BẢN ĐỒ

Seascapes Resort Town, Mactan Island, Cebu City
 • Gần Trung tâm Thương mại Mactan Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398959}} VND {{pricestrTa_398959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398959}}
M L Quezon Highway, Maribago
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395872}} VND {{pricestrTa_395872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395872}}
Punta Engaño Road, Mactan Island
 • Gần Đài tưởng niệm Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389986}} VND {{pricestrTa_389986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389986}}
Subabas-bas
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406040}} VND {{pricestrTa_406040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406040}}
Looc, Maribago, Mactan Island
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403515}} VND {{pricestrTa_403515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403515}}
Punta Engaño Road
 • Gần Đài tưởng niệm Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456092}} VND {{pricestrTa_456092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456092}}
Hadsan Cove, Agus
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459500}} VND {{pricestrTa_459500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459500}}
Bout Punta Engano
 • Gần Đài tưởng niệm Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483346}} VND {{pricestrTa_483346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483346}}
Dap-Dap, Mactan
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414571}} VND {{pricestrTa_414571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414571}}
Escario Street Cor Juana Osmena Ext
 • Gần Trung tâm Mua sắm Robinson Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_289932}} VND {{pricestrTa_289932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_289932}}
Ybañez Street, Pajo
 • Gần Nhà thờ Đức Bà Rule
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473614}} VND {{pricestrTa_473614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473614}}
M. Rizon Building, M.L Quezon HighWay, Ibapo
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476877}} VND {{pricestrTa_476877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476877}}
Buyong, Maribago
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478421}} VND {{pricestrTa_478421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478421}}
ML Quezon Hiway, Maribago
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494147}} VND {{pricestrTa_494147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494147}}
Kagudoy, Basak, Cebu
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504143}} VND {{pricestrTa_504143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504143}}
Punta Engaño, Mactan
 • Ở Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420808}} VND {{pricestrTa_420808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420808}}
ML Quezon Highway, Pusok
 • Gần Cầu Marcelo Fernan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400706}} VND {{pricestrTa_400706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400706}}
618 Sitio Lawis Subabasbas, Mactan Island
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416467}} VND {{pricestrTa_416467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416467}}
Punta Engaño, Mactan
 • Ở Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557815}} VND {{pricestrTa_557815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557815}}
Dap Dap Mactan
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394195}} VND {{pricestrTa_394195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394195}}
Soong 1 Road, Mahayahay
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442990}} VND {{pricestrTa_442990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442990}}
Buyong Beach, Maribago
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548226}} VND {{pricestrTa_548226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548226}}
M.L. Quezon Highway, Pajo
 • Gần Cầu Marcelo Fernan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442786}} VND {{pricestrTa_442786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442786}}
Amisa Private Residences, Punta Engano Rd
 • Ở Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465610}} VND {{pricestrTa_465610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465610}}
Matumbo Road, Pusok
 • Ở Khu chế xuất Mactan
 • Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432314}} VND {{pricestrTa_432314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432314}}
129 White Sands Villa, Maribago
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487395}} VND {{pricestrTa_487395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487395}}
S. Osmeña Street, Gun-ob
 • Gần Nhà thờ Đức Bà Rule
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534742}} VND {{pricestrTa_534742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534742}}
Ibabaw Basak, Mactan Island
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453668}} VND {{pricestrTa_453668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453668}}
Punta Engano
 • Ở Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446337}} VND {{pricestrTa_446337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446337}}
Flores
 • Gần Tòa thị chính Catmon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_252806}} VND {{pricestrTa_252806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_252806}}
Maribago
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397223}} VND {{pricestrTa_397223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397223}}
M.L Quezon National Hi-way, Maribago
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447352}} VND {{pricestrTa_447352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447352}}
Punta Engano Road
 • Gần Magellan Shrine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28706}} VND {{pricestrTa_28706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28706}}
Mactan Island
 • Gần Trung tâm Thương mại Mactan Marina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497028}} VND {{pricestrTa_497028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497028}}
1 Airport Road Mactan Island
 • Ở Đảo Mactan
 • Lapu Lapu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106503}} VND {{pricestrTa_106503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106503}}
8 Newtown Blvd. 5th Floor, Tower 1, Mactan
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539284}} VND {{pricestrTa_539284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539284}}
Basak Mactan Island
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410934}} VND {{pricestrTa_410934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410934}}
Serging Osmena Boulevard corner Juan Luna Avenue, 6000 Thành phố Cebu, Philippines
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_376946}} VND {{pricestrTa_376946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_376946}}
Saac II, Mactan
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493380}} VND {{pricestrTa_493380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493380}}
Hadsan Cove Resort, Brgy. Agus
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444872}} VND {{pricestrTa_444872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444872}}
Masiwa, Marigondon
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499304}} VND {{pricestrTa_499304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499304}}
One Hollywood Blvd. Bigfoot I.T. and Media Park
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467859}} VND {{pricestrTa_467859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467859}}
Basak, Mercado
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446433}} VND {{pricestrTa_446433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446433}}
One Hollywood Boulevard, Bigfoot IT and Media Park
 • Gần Đền Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424263}} VND {{pricestrTa_424263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424263}}
No. 8 Kadulang, Marigondon
 • Gần Trung tâm Thương mại Gaisano Grand Mactan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491374}} VND {{pricestrTa_491374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491374}}
74 khách sạn Cebu Island

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ