Chiayi

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Chiayi
XEM BẢN ĐỒ

No.100, Yonghe St., East Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476378}} VND {{pricestrTa_476378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476378}}
No. 234, Xinrong Road
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468727}} VND {{pricestrTa_468727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468727}}
No.155, Linsen W. Rd., West Dist
 • Gần Thắng cảnh Sâm Lâm Chi Ca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503840}} VND {{pricestrTa_503840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503840}}
No.27, Zhongshun 1st St., West District
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415148}} VND {{pricestrTa_415148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415148}}
No.257 Wenhua Rd.Chiayi City 60044
 • Gần Mô hình Tháp Eiffel Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86838}} VND {{pricestrTa_86838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86838}}
No. 888, Section 1, Daya Rd, East District
 • Gần Tháp Bắn Mặt trời Công viên Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483919}} VND {{pricestrTa_483919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483919}}
No. 784-1, Xinmin Road, West District
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419357}} VND {{pricestrTa_419357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419357}}
No. 169 Wenhua Road, West District
 • Gần Đài phun nước Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501910}} VND {{pricestrTa_501910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501910}}
11F., No.617, Zhongshan Rd., West Dist
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470221}} VND {{pricestrTa_470221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470221}}
No.866, Chuiyang Rd.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410219}} VND {{pricestrTa_410219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410219}}
No. 516, Zhongxiao Road, East District,
 • Gần Bảo tàng Đồ gốm Koji Thành phố Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427378}} VND {{pricestrTa_427378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427378}}
No.467, Zhongxing Road, West District
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459077}} VND {{pricestrTa_459077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459077}}
No.460, Linsen West Rd
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469735}} VND {{pricestrTa_469735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469735}}
No.468 Ziyou Road,
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427365}} VND {{pricestrTa_427365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427365}}
No.250, Dahua Rd., West Dist.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439797}} VND {{pricestrTa_439797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439797}}
No.50, Dahua Rd., West Dist.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498851}} VND {{pricestrTa_498851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498851}}
No. 232, Siwei Road, West District
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549662}} VND {{pricestrTa_549662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549662}}
14F-1, No.465, Lanjing St., West Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458954}} VND {{pricestrTa_458954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458954}}
No.369, Singye W. Rd., West Dist.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458147}} VND {{pricestrTa_458147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458147}}
No.860, Chui-Yang Road
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451083}} VND {{pricestrTa_451083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451083}}
No. 185, Siwei Road, West District
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500280}} VND {{pricestrTa_500280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500280}}
No. 65 Gongming Road, East District
 • Gần Miếu Thành Hoàng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502715}} VND {{pricestrTa_502715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502715}}
5F. No.361, Renai Rd. West Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542577}} VND {{pricestrTa_542577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542577}}
No.559, Youzhong Rd.
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432217}} VND {{pricestrTa_432217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432217}}
No.65, Yushan Rd., West Dist.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458127}} VND {{pricestrTa_458127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458127}}
No.282, Linsen W. Rd., East District
 • Gần Thắng cảnh Sâm Lâm Chi Ca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510072}} VND {{pricestrTa_510072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510072}}
250, Yanping St., East Dist.
 • Gần Chợ Đêm Đường Wenhua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470328}} VND {{pricestrTa_470328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470328}}
No. 678, Guangcai St, West District,
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549825}} VND {{pricestrTa_549825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549825}}
No.345, Renai Rd., West Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471523}} VND {{pricestrTa_471523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471523}}
No. 389, Guangcai St. West District
 • Gần Chợ Đêm Đường Wenhua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519499}} VND {{pricestrTa_519499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519499}}
No.730, Zhongzheng Rd
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546723}} VND {{pricestrTa_546723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546723}}
No. 130 Minsheng North Road
 • Gần Chợ Đêm Đường Wenhua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501324}} VND {{pricestrTa_501324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501324}}
No. 77, Qingnian St, West District
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506664}} VND {{pricestrTa_506664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506664}}
No.361, Ren’ai Rd. West District
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458084}} VND {{pricestrTa_458084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458084}}
No.563, Guangcai Street, West District
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477043}} VND {{pricestrTa_477043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477043}}
No. 101, Ximen Street,
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547080}} VND {{pricestrTa_547080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547080}}
No. 621 Zhongshan Rd
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492071}} VND {{pricestrTa_492071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492071}}
No.501, Yushan Rd., West Dist.
 • Gần Chợ đêm Du lịch Jia-Le-Fu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458129}} VND {{pricestrTa_458129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458129}}
No.560, Renai Rd., West Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510342}} VND {{pricestrTa_510342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510342}}
No.7 Weixin Rd., East Dist.
 • Gần Miếu Thành Hoàng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441025}} VND {{pricestrTa_441025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441025}}
No.253, Chengren St., East Dist.
 • Gần Mô hình Tháp Eiffel Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557568}} VND {{pricestrTa_557568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557568}}
No.597,Zhongzheng Rd.,West Dist.
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532370}} VND {{pricestrTa_532370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532370}}
No. 169, ChungXin Road,
 • Gần Bảo tàng Hinoki Đài Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504044}} VND {{pricestrTa_504044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504044}}
No.622, Kuan Tsai Street, Weat District
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460375}} VND {{pricestrTa_460375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460375}}
No.347, Renai Rd. West District
 • Gần Di tích Nghệ thuật của Nhà kho Đường sắt Gia Nghĩa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505785}} VND {{pricestrTa_505785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505785}}
45 khách sạn Chiayi

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ