Fukuoka

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

165 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fukuoka
XEM BẢN ĐỒ

2-6-60 Daimyo, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438827}} VND {{pricestrTa_438827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438827}}
5-14-5 Watanabedo-ri Chuo
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446791}} VND {{pricestrTa_446791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446791}}
2-4-14 Haruyoshi Chuo-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370903}} VND {{pricestrTa_370903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370903}}
1-1-23 Takasago, Chuo-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449468}} VND {{pricestrTa_449468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449468}}
3-23-32, Haruyoshi, Chuo-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512331}} VND {{pricestrTa_512331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512331}}
1-1-33 Terukuni, Chuo-Ku
 • Gần Công viên Ohori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413501}} VND {{pricestrTa_413501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413501}}
4-6-7 Nakasu
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104173}} VND {{pricestrTa_104173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104173}}
Hakataku Sumiyochi 4-4-24, Chelcare Sumiyoshi 101
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531643}} VND {{pricestrTa_531643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531643}}
1-12 Reisen-Cho Hakata-Ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222251}} VND {{pricestrTa_222251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222251}}
1-2-23 Hakata Ekimae, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483523}} VND {{pricestrTa_483523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483523}}
2 18 25 Hakataekimae
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89407}} VND {{pricestrTa_89407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89407}}
9-1, Gion-machi, Hakata
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413047}} VND {{pricestrTa_413047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413047}}
1-14-15 Kiyokawa, Chuo-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407671}} VND {{pricestrTa_407671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407671}}
2-2-43 Tenjin, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438825}} VND {{pricestrTa_438825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438825}}
2-8-12 Daimyo, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402376}} VND {{pricestrTa_402376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402376}}
5-10-4, Watanabe-dori, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543980}} VND {{pricestrTa_543980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543980}}
1-1-2 Watanabe-dori, Chuo-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382369}} VND {{pricestrTa_382369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382369}}
4-8-15 Tenjin, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399680}} VND {{pricestrTa_399680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399680}}
147 Higashi-Aburayama Jonan-ku
 • Gần Công viên Aburayama Shimin no Mori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459406}} VND {{pricestrTa_459406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459406}}
2-9-11 Daimyo Chuo-ku
 • Gần Công viên Ohori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192226}} VND {{pricestrTa_192226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192226}}
2-10-4 Hakataekiminami, Hakata-ku
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543139}} VND {{pricestrTa_543139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543139}}
3-5-18, Tenjin, Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512001}} VND {{pricestrTa_512001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512001}}
1-23-5 Hakata Ekimae
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192236}} VND {{pricestrTa_192236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192236}}
4-73 Gion-cho Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106030}} VND {{pricestrTa_106030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106030}}
11-34 Hiemachi
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222254}} VND {{pricestrTa_222254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222254}}
1-5-4 Otemon Chuo-ku
 • Gần Công viên Ohori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222261}} VND {{pricestrTa_222261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222261}}
1-16-6, Hakata Ekimae Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518996}} VND {{pricestrTa_518996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518996}}
3-22-15, Hakataekimae, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476104}} VND {{pricestrTa_476104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476104}}
1-14-14 Hakataeki Higashi, Hakata-ku
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527575}} VND {{pricestrTa_527575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527575}}
1-5-6 Maizuru Chuo-ku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192228}} VND {{pricestrTa_192228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192228}}
3-6, Kamikawabata-machi, Hakata Ward
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503127}} VND {{pricestrTa_503127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503127}}
2-16-16 Hakataekimae, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409176}} VND {{pricestrTa_409176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409176}}
2-12-43 Odo, Nishi-ku
 • Gần Bãi biển Momochi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417366}} VND {{pricestrTa_417366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417366}}
4-16 Hakataeki-Chuogai, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534473}} VND {{pricestrTa_534473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534473}}
2-5-33 Hakataekihigashi
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192231}} VND {{pricestrTa_192231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192231}}
3-11 Reisen-machi, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408174}} VND {{pricestrTa_408174}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408174}}
4-23 Hakata-eki Chuo-gai, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395897}} VND {{pricestrTa_395897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395897}}
Belta Minoshima 1-14-6, Hakata-ku
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521558}} VND {{pricestrTa_521558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521558}}
3-7-14 2F Hakataeki-minami
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355595}} VND {{pricestrTa_355595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355595}}
2F, Naraya-machi 10-2, Hakata-ku, Yoshizumi Heights, Kokei
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523685}} VND {{pricestrTa_523685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523685}}
5-1-12 Nakasu Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196879}} VND {{pricestrTa_196879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196879}}
1-8-10 Shirogane Chuoku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_257440}} VND {{pricestrTa_257440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_257440}}
3-9-22 Hakataekihigashi, Hakata-ku
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560131}} VND {{pricestrTa_560131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560131}}
4-10-15, Hakata-ekimae, Hakata-ku
 • Gần Chùa Tochoji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399895}} VND {{pricestrTa_399895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399895}}
Hakataeki-minami 1-12-16, Hakata-ku
 • Ở Hakata
 • Fukuoka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531942}} VND {{pricestrTa_531942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531942}}
165 khách sạn Fukuoka

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ