Gurgaon

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

201 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gurgaon
XEM BẢN ĐỒ

#2, Sector 43, Golf Course Road
 • Gần Trung tâm Thương mại South Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513981}} VND {{pricestrTa_513981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513981}}
Sector - 15, Behind ITI CollegeGurgaon
 • Ở Udyog Vihar
 • Thành phố Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224970}} VND {{pricestrTa_224970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224970}}
NR 40, MG Rd, Next to DLF Corporate Pk, Opp Neelkanth Hospital,DLF Phase 3
 • Gần Trung tâm Thương mại Sahara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397469}} VND {{pricestrTa_397469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397469}}
1094P,Bakhtawar Chowk, Sector-46
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457086}} VND {{pricestrTa_457086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457086}}
M11A/8, Near DLF Square Building, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459845}} VND {{pricestrTa_459845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459845}}
K5A/8, Near Dakshin Marg, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459846}} VND {{pricestrTa_459846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459846}}
House No 23, Near Ardee City Gate No 3, Sector 52
 • Gần Trung tâm Thương mại MGF Metropolitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459838}} VND {{pricestrTa_459838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459838}}
84, Behind Bata Building, Near MDI Sector-17A
 • Gần Công viên CLeisure Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459840}} VND {{pricestrTa_459840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459840}}
F-78, Sushant Lok-II, Near Hong Kong Bazaar, Sector 57
 • Gần Cao ốc DLF Park Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465796}} VND {{pricestrTa_465796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465796}}
Residence Phase 3, Plot No. 15 V Block, Lane 28, Phase 3
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465801}} VND {{pricestrTa_465801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465801}}
188, Near OBC Bank, Sector 45
 • Gần Trung tâm Thương mại MGF Metropolitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465823}} VND {{pricestrTa_465823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465823}}
Q2/22, Near Sikanderpur Metro, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465920}} VND {{pricestrTa_465920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465920}}
Plot No.1298, Sector 46
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512054}} VND {{pricestrTa_512054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512054}}
B-64, B Block, Vipul World
 • Gần Trung tâm Thương mại Omaxe Celebration
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512058}} VND {{pricestrTa_512058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512058}}
899, Sector 43
 • Gần Trung tâm Thương mại South Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512226}} VND {{pricestrTa_512226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512226}}
L1-27, L Block, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512227}} VND {{pricestrTa_512227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512227}}
Plot No. 24/1, S Block, DLF Phase 3
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512341}} VND {{pricestrTa_512341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512341}}
Plot No.3303, DLF Phase 4, Galleria
 • Gần Trung tâm Thương mại Sahara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512352}} VND {{pricestrTa_512352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512352}}
Swasno Palace, J10/7, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512354}} VND {{pricestrTa_512354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512354}}
400-P, Sector 38
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479790}} VND {{pricestrTa_479790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479790}}
19 BVM
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479866}} VND {{pricestrTa_479866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479866}}
G-563, Sector 57, Near Hong Kong Bazaar
 • Gần Cao ốc DLF Park Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480514}} VND {{pricestrTa_480514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480514}}
R 78/79, Opposite DAV Public School, Uppal southend, Sector 49
 • Gần Trung tâm Thương mại Omaxe Celebration
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480525}} VND {{pricestrTa_480525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480525}}
Plot no 49, Akashneem marg, DLF Phase-2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480625}} VND {{pricestrTa_480625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480625}}
H-02, Sushant Lok 3
 • Gần Trung tâm Thương mại MGF Metropolitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481308}} VND {{pricestrTa_481308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481308}}
M 28A, Moulsari Avenue, Near Micromax Moulsari Avenue Metro
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481505}} VND {{pricestrTa_481505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481505}}
C117, South City 2, Sector 49
 • Gần Trung tâm Thương mại Omaxe Celebration
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481510}} VND {{pricestrTa_481510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481510}}
South City-I
 • Gần Cao ốc Công nghệ Unitech Cyber City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429994}} VND {{pricestrTa_429994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429994}}
Sector 41 Part 1, Near Uniworld City, Behind Shaktipeeth Mandir
 • Gần Cao ốc Công nghệ Unitech Cyber City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430559}} VND {{pricestrTa_430559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430559}}
539, Sector 39, Near Medanta Medicity
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437014}} VND {{pricestrTa_437014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437014}}
DLF Phase - 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442658}} VND {{pricestrTa_442658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442658}}
C-111, South City 1
 • Gần Cao ốc Công nghệ Unitech Cyber City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502800}} VND {{pricestrTa_502800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502800}}
V27-16, DLF Phase III
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502808}} VND {{pricestrTa_502808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502808}}
42-43,Kusum MargDLF Phase 1,
 • Ở Thành phố DLF
 • DLF Phase 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502991}} VND {{pricestrTa_502991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502991}}
OPP. DISTRICT COURTS, RAJIV CHOWK
 • Ở Old Gurgaon
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417783}} VND {{pricestrTa_417783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417783}}
Road No U 25, DLF Cyber City, Pink Town House Market, DLF Phase 3
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493615}} VND {{pricestrTa_493615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493615}}
Pachgaon-Taura Road, Tehsil Taura
 • Ở Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431424}} VND {{pricestrTa_431424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431424}}
Lane Number V-39/2, DLF Phase 3, Sector 24
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508997}} VND {{pricestrTa_508997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508997}}
Plot 6303, Near Galleria Market, Opp. Super Mart 1, DLF City Phase IV
 • Gần Cao ốc Công nghệ Unitech Cyber City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407733}} VND {{pricestrTa_407733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407733}}
452/453, Civil Lines, Adjacent to Rajiv Chowk
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389977}} VND {{pricestrTa_389977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389977}}
68, Jacaranda Marg, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461713}} VND {{pricestrTa_461713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461713}}
27, Purvi Marg, DLF Phase 2
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514713}} VND {{pricestrTa_514713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514713}}
S-66, Behind Omaxe Mall, Sohna Road
 • Gần Bệnh viện Medanta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515819}} VND {{pricestrTa_515819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515819}}
T-26/12, DLF Phase 3
 • Ở Thành phố DLF
 • Gurgaon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522104}} VND {{pricestrTa_522104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522104}}
C-53 Greenwood City
 • Gần Trung tâm Thương mại MGF Metropolitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508968}} VND {{pricestrTa_508968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508968}}
201 khách sạn Gurgaon
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Gurgaon
Tiện ích khách sạn Gurgaon
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ