Hakone

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

97 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hakone
XEM BẢN ĐỒ

1320-298 Gora
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499336}} VND {{pricestrTa_499336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499336}}
1274 Ninotaira Hakonemachi
 • Gần Công viên Giải trí Kowakien Yunessun Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410408}} VND {{pricestrTa_410408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410408}}
1297-5 Ninotaira
 • Gần Công viên Giải trí Kowakien Yunessun Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534026}} VND {{pricestrTa_534026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534026}}
1297 Ninotaira
 • Gần Công viên Giải trí Kowakien Yunessun Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501380}} VND {{pricestrTa_501380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501380}}
191 Yumoto Chaya, Hakone Machi, Ashigara Shimogun
 • Gần Đền Gyokuren
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403937}} VND {{pricestrTa_403937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403937}}
1300-658 Gora
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457075}} VND {{pricestrTa_457075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457075}}
80 Motohakone, Ashigarashimo-gun
 • Gần Hakone Shrine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482309}} VND {{pricestrTa_482309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482309}}
Yumotochaya 193
 • Gần Đền Gyokuren
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486007}} VND {{pricestrTa_486007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486007}}
Yumotochaya 19, Ashigarashimo-gun
 • Gần Thác Tamadare
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491308}} VND {{pricestrTa_491308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491308}}
682 Yumoto, Ashigara-shimogun
 • Gần Thác Tamadare
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410075}} VND {{pricestrTa_410075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410075}}
1320 Gora Hakone-machi
 • Ở Gora
 • Thị trấn Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88439}} VND {{pricestrTa_88439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88439}}
139 Motohakone
 • Ở Hồ Ashi
 • Thị trấn Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222205}} VND {{pricestrTa_222205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222205}}
386 Ohiradai
 • Gần Bảo tàng Ngoài trời Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424338}} VND {{pricestrTa_424338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424338}}
484 Yumoto
 • Gần Bảo tàng Key Hiraga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493598}} VND {{pricestrTa_493598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493598}}
939-29 Sengokuhara
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484258}} VND {{pricestrTa_484258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484258}}
Sengokuhara 817-357
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504021}} VND {{pricestrTa_504021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504021}}
103 Motohakone
 • Gần Khu Tượng Phật Tạc đá ở Motohakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427607}} VND {{pricestrTa_427607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427607}}
Gora 1300-238
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500833}} VND {{pricestrTa_500833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500833}}
493-23 Kowakudani, Hakone-machi, Ashigarashimo-gun,
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Okada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482386}} VND {{pricestrTa_482386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482386}}
Gora 1320-409, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480497}} VND {{pricestrTa_480497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480497}}
1283-97 Sengokuhara
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409874}} VND {{pricestrTa_409874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409874}}
Motohakone 20, Japan
 • Gần Đền Kofukuin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481000}} VND {{pricestrTa_481000}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481000}}
688 Yumoto Hakone-machi
 • Gần Bảo tàng Đồ chơi Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430340}} VND {{pricestrTa_430340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430340}}
425-1 Miyanoshita
 • Ở Suối nước nóng Miyanoshita
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457089}} VND {{pricestrTa_457089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457089}}
Gora 1320-598, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482575}} VND {{pricestrTa_482575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482575}}
1320-241 Gora, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496664}} VND {{pricestrTa_496664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496664}}
Miyagino 116
 • Gần Cáp treo Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518009}} VND {{pricestrTa_518009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518009}}
359 Miyanoshita
 • Ở Gora
 • Thị trấn Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222206}} VND {{pricestrTa_222206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222206}}
159-15 Motohakone, Ashigarashimogun
 • Gần Thuyền cướp biển Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469960}} VND {{pricestrTa_469960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469960}}
1244-2 Sengokuhara Hakone-machi
 • Gần Thung lũng Great Boiling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355590}} VND {{pricestrTa_355590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355590}}
1300-19 Gora, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502188}} VND {{pricestrTa_502188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502188}}
1320-1239 Gora, Hakone-machi
 • Ở Gora
 • Thị trấn Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192243}} VND {{pricestrTa_192243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192243}}
Yunohana KogenHakoneAshigarashimo-GunKanagawa 250-0523
 • Gần Bảo tàng Ngoài trời Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112016}} VND {{pricestrTa_112016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112016}}
885 Sengokuhara, Hakone-machi
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429096}} VND {{pricestrTa_429096}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429096}}
469-1 Miyanoshita
 • Ở Suối nước nóng Miyanoshita
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436818}} VND {{pricestrTa_436818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436818}}
817-460 Sengokuhara
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479269}} VND {{pricestrTa_479269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479269}}
912 Sengokuhara
 • Gần Thung lũng Great Boiling
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337505}} VND {{pricestrTa_337505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337505}}
80 Motohakone
 • Gần Hakone Shrine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535703}} VND {{pricestrTa_535703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535703}}
Yumotochaya 12-1
 • Gần Đền Shogenji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467410}} VND {{pricestrTa_467410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467410}}
837 Sengokuhara, Hakonemachi, Ashigarashimo
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405054}} VND {{pricestrTa_405054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405054}}
1300-126 Gora, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543346}} VND {{pricestrTa_543346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543346}}
702 Yumoto
 • Gần Bảo tàng Đồ chơi Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428107}} VND {{pricestrTa_428107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428107}}
940-2 Shinanoki Sengokuhara
 • Ở Sengokuhara
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432289}} VND {{pricestrTa_432289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432289}}
1320-276 Gora, Ashigarashimo-gun
 • Ở Gora
 • Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409582}} VND {{pricestrTa_409582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409582}}
615 Ohira-dai, Hakone-cho, Ashigara-shimo-gun
 • Gần Bảo tàng Ngoài trời Hakone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449864}} VND {{pricestrTa_449864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449864}}
97 khách sạn Hakone

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ