Hangzhou

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

362 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hangzhou
XEM BẢN ĐỒ

No 555 Fengqi Road
 • Gần Nhà hát kịch Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_160614}} VND {{pricestrTa_160614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_160614}}
No.198 South Hushu Road, Gongshu District
 • Ở Củng Thự
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410734}} VND {{pricestrTa_410734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410734}}
28 Jiaogong RoadHangzhouZhejiang
 • Gần Thiên địa Tây Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_122778}} VND {{pricestrTa_122778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_122778}}
No.69 Yugu Road, Qingzhiwu, West Lake District
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490259}} VND {{pricestrTa_490259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490259}}
No. 3 Huawu Road, Xihu District, Fuyang
 • Ở Phụ Dương
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497509}} VND {{pricestrTa_497509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497509}}
2 Pinghai Road
 • Gần Hồ Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88015}} VND {{pricestrTa_88015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88015}}
120 Shuguang Road, Xihu Area
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386828}} VND {{pricestrTa_386828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386828}}
124 Shuguang Road
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181606}} VND {{pricestrTa_181606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181606}}
102 Qiutao North Road, Jianggan District
 • Ở Giang Can
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504029}} VND {{pricestrTa_504029}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504029}}
Baileqiao 270, lingyin Road
 • Gần Tây Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504141}} VND {{pricestrTa_504141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504141}}
No. 155 Fengshan Road, Shangcheng District
 • Ở Thượng Thành
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403586}} VND {{pricestrTa_403586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403586}}
No.800 Haiyan North Road, Jiangdong District
 • Ở Ngân Châu
 • Fuming
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522077}} VND {{pricestrTa_522077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522077}}
56 South River Lane, South Hushu Road, Gongshu District
 • Ở Củng Thự
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522798}} VND {{pricestrTa_522798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522798}}
C Building, No.430 Fengtan Road, FengYuan Plaza, Gongshu District
 • Ở Củng Thự
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523544}} VND {{pricestrTa_523544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523544}}
No. 329 Qinchuan Village, Langchuan District, Chunan Town
 • Gần Hồ Tân Điếm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525469}} VND {{pricestrTa_525469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525469}}
Yangjiatang Village,Sandu Town, Songyang County
 • Ở Liên Đô
 • Lật Thủy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525471}} VND {{pricestrTa_525471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525471}}
No. 330-1 Shang'si'an Village, Si'an Town, Changxing County
 • Ở Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525589}} VND {{pricestrTa_525589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525589}}
Dali Village, Anji County
 • Ở Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519221}} VND {{pricestrTa_519221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519221}}
No 539 Dengcai Road
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549242}} VND {{pricestrTa_549242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549242}}
2380 Jinji Road, Xiaoshan District
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560413}} VND {{pricestrTa_560413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560413}}
No. 188-190 Dadou Road, Near Xiangji Temple
 • Ở Củng Thự
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525468}} VND {{pricestrTa_525468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525468}}
Wuzhen East Road, Tongxiang
 • Ở Thị xã Đồng Hương
 • Gia Hưng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541168}} VND {{pricestrTa_541168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541168}}
Siming East Road, Yinzhou District,358
 • Ở Ngân Châu
 • Ninh Ba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482458}} VND {{pricestrTa_482458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482458}}
Baileqiao No. 272, Lingyin Zhilu, Xihu District
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532800}} VND {{pricestrTa_532800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532800}}
A-726, East King Plaza, No.1 Yuewang Rd, Shangcheng District
 • Gần Tây Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406057}} VND {{pricestrTa_406057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406057}}
No.55 Tianyuan Road, Huangyan District
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543256}} VND {{pricestrTa_543256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543256}}
870 North Shi Xin Road, Block C Agricultural Building
 • Ở Tiêu Sơn
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551368}} VND {{pricestrTa_551368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551368}}
48 Qingchun Road
 • Ở Hạ Thành
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550004}} VND {{pricestrTa_550004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550004}}
No.356 Wenhui Road, Xia Cheng District
 • Ở Hạ Thành
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410731}} VND {{pricestrTa_410731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410731}}
No.272 Wangshang Road, Binjiang District
 • Ở Tân Giang
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550647}} VND {{pricestrTa_550647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550647}}
No. 688 Xin'an East Road
 • Ở Kiến Đức
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507734}} VND {{pricestrTa_507734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507734}}
No. 18 Boka Road, Qiaosi Street, Yuhang District
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527681}} VND {{pricestrTa_527681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527681}}
Langjiakeng, Xiantan Village, Moganshan Town Deqing
 • Ở Moganshan
 • Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547324}} VND {{pricestrTa_547324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547324}}
No. 292 Baileqiao Lingyinzhi Road, Xihu District
 • Ở Tây Hồ
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544944}} VND {{pricestrTa_544944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544944}}
No. 1299 Zhijiang Road, Jianggan District
 • Ở Giang Can
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506235}} VND {{pricestrTa_506235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506235}}
No.41 Yadanwu Laoling Village, Moganshan Town, Deqing
 • Ở Moganshan
 • Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546297}} VND {{pricestrTa_546297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546297}}
No. 388 Xinhua Road, Dandong District, Xiangshan
 • Ở Tượng Sơn
 • Ninh Ba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522304}} VND {{pricestrTa_522304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522304}}
No. 82 Lanjiawan Yugu Road, Xihu District
 • Gần Tây Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512150}} VND {{pricestrTa_512150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512150}}
No.1, Meiwan Street West, Nanhu District
 • Gần Chính quyền nhân danh thành phố Gia Hưng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408648}} VND {{pricestrTa_408648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408648}}
Shitali, Xiantan Village, Moganshan Town, Deqing
 • Ở Moganshan
 • Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547311}} VND {{pricestrTa_547311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547311}}
87 Qingchun East Road
 • Ở Giang Can
 • Hàng Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222053}} VND {{pricestrTa_222053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222053}}
Sha Shan Road, Shang Shui Village, Dongqian Lake
 • Ở Hải Thự
 • Ninh Ba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525249}} VND {{pricestrTa_525249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525249}}
39 East Wangjiang Road, Shangcheng District
 • Gần Thiên địa Tây Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429718}} VND {{pricestrTa_429718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429718}}
55 Tianyuan Road Huangyan District
 • Ở Hoàng Nham
 • Thai Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487669}} VND {{pricestrTa_487669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487669}}
Group 2 Dongshen Village, Moganshan Town, Deqing
 • Ở Hồ Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546890}} VND {{pricestrTa_546890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546890}}
362 khách sạn Hangzhou
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Hangzhou
Địa điểm khách sạn Hangzhou
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Hangzhou
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ