Manali

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

92 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Manali
XEM BẢN ĐỒ

Simsa-Kanyal Road, Kanyal Hills, Rangri
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449931}} VND {{pricestrTa_449931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449931}}
Log Huts Area
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83830}} VND {{pricestrTa_83830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83830}}
Naggar Road, New Manali, Distt. Kullu H.P.
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420285}} VND {{pricestrTa_420285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420285}}
Left Bank Aleo, Kullu-Naggar-Manali Rd, Aleo
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486740}} VND {{pricestrTa_486740}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486740}}
Old Manali, Near Clubhouse and La Plage Restaurant
 • Gần Suối nước nóng Vashist
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487313}} VND {{pricestrTa_487313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487313}}
Jhonger, Village Sarsai Naggar, Manali Highway
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Roerich
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407295}} VND {{pricestrTa_407295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407295}}
Prini, Naggar Highway
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429776}} VND {{pricestrTa_429776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429776}}
Prini Village, Kullu District
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411148}} VND {{pricestrTa_411148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411148}}
Left Bank, Aleo
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408576}} VND {{pricestrTa_408576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408576}}
Naggar Road, Village Shuru, Near Green Tax Barrier
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477055}} VND {{pricestrTa_477055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477055}}
National Highway 21 Rangri
 • Gần Đền Manu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225004}} VND {{pricestrTa_225004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225004}}
Log Hut Area
 • Gần Đền Manu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190795}} VND {{pricestrTa_190795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190795}}
Log Hut Area
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362841}} VND {{pricestrTa_362841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362841}}
Kallu Manali National Hwy
 • Gần Đền Shiva
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_349023}} VND {{pricestrTa_349023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_349023}}
Hadimba Devi Road, Distt. Kullu
 • Ở New Manali
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412096}} VND {{pricestrTa_412096}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412096}}
Naggar- Manali Road, Distt Kullu
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453100}} VND {{pricestrTa_453100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453100}}
Left Bank
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198632}} VND {{pricestrTa_198632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198632}}
Near IBP Petrol Pump, Aleo New Manali
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395965}} VND {{pricestrTa_395965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395965}}
Near Hotel Broadways Inn, Hadimba Temple Road
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548118}} VND {{pricestrTa_548118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548118}}
Naggar Road, Shuru, Near Green Tax Barrier
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556246}} VND {{pricestrTa_556246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556246}}
Rangri, Sajjanu Ville
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465640}} VND {{pricestrTa_465640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465640}}
Shuru, Naggar Road
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480793}} VND {{pricestrTa_480793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480793}}
Near Hotel Broadways Inn, Hadimba Temple Road
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543983}} VND {{pricestrTa_543983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543983}}
Club House Road
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455114}} VND {{pricestrTa_455114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455114}}
V.P.O. Palchan, Manali, Dist. Kulu
 • Gần Khu trượt tuyết Solang Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399675}} VND {{pricestrTa_399675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399675}}
Hadimba Road, Near Hadimba Temple
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544598}} VND {{pricestrTa_544598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544598}}
NH-21, Opposite Span Resorts, 15 Kms Before Manali
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Roerich
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399214}} VND {{pricestrTa_399214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399214}}
Naggar Road, Near Aloe Petrol Pump
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543992}} VND {{pricestrTa_543992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543992}}
Log Huts Area Manali Dist Kullu H P
 • Gần Đền Manu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83812}} VND {{pricestrTa_83812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83812}}
Prini Naggar Hwy, Left Bank Road, Prini, Kullu Dist
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393771}} VND {{pricestrTa_393771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393771}}
Chichoga Village, Aleo
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548120}} VND {{pricestrTa_548120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548120}}
Behind Hotel Drilbu, The Mall
 • Ở New Manali
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544518}} VND {{pricestrTa_544518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544518}}
Hadimba Road, Near Mall Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395938}} VND {{pricestrTa_395938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395938}}
Vashisht Road, Near Jain Cottage
 • Ở Vashist
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543978}} VND {{pricestrTa_543978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543978}}
Hadimba Temple Road, Village Nasogi, Near Enfield Showroom
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550492}} VND {{pricestrTa_550492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550492}}
Village Mahili, Patlikul, Dist Kullu
 • Ở Naggar
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459948}} VND {{pricestrTa_459948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459948}}
Kanyal Road
 • Gần River Beas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468824}} VND {{pricestrTa_468824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468824}}
Gurudwara Road, Mall Manali, Village Siyal, Kullu District
 • Ở New Manali
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543988}} VND {{pricestrTa_543988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543988}}
Hadimba Road, Near Hotel Kanishka
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449854}} VND {{pricestrTa_449854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449854}}
Aleo Left Bank Naggar Road
 • Ở Naggar
 • Manali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480813}} VND {{pricestrTa_480813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480813}}
Left Bank, Aleo
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395939}} VND {{pricestrTa_395939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395939}}
Shnag Rd, 1 Km Himachal Tourism House
 • Gần Đền Manu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530141}} VND {{pricestrTa_530141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530141}}
Ward Number 4, Siyal Model Town
 • Gần Rahala Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543937}} VND {{pricestrTa_543937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543937}}
The Mall Road, N. H. Road, Manali Kullu
 • Gần Tu viện Tây Tạng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402675}} VND {{pricestrTa_402675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402675}}
Hadimba Temple Road, Siyal
 • Gần Đền thờ Hadimba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548119}} VND {{pricestrTa_548119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548119}}
92 khách sạn Manali

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ