Surat Thani

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

1396 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Surat Thani
XEM BẢN ĐỒ

154 Moo 2, Chaweng Beach, Bophut
 • Gần Sân vận động Boxing Thái Phetch Buncha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460175}} VND {{pricestrTa_460175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460175}}
210/8 Moo 4, T. Maret
 • Gần Khu giải trí Escape Break
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389581}} VND {{pricestrTa_389581}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389581}}
154 Moo 2 Chaweng Beach, Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385053}} VND {{pricestrTa_385053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385053}}
67/61 Moo1 Maenam
 • Ở Mae Nam
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438222}} VND {{pricestrTa_438222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438222}}
162/111 Moo 2, Chaweng Beach Road
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524237}} VND {{pricestrTa_524237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524237}}
63/253 Moo 5 Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419546}} VND {{pricestrTa_419546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419546}}
124/5 Moo 3, Lamai Beach, Maret
 • Gần Hin Ta và Hin Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514238}} VND {{pricestrTa_514238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514238}}
210/8 Moo 4, Chaweng Noi, Maret
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517423}} VND {{pricestrTa_517423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517423}}
4/20 Moo. 3 Chaweng Noi Main Road, T.Bophut
 • Gần Khu giải trí Escape Break
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410374}} VND {{pricestrTa_410374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410374}}
147/49-50 Moo 2, Wat Sawang, Chaweng Road, Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408714}} VND {{pricestrTa_408714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408714}}
39 Moo 1, Maenam, Suratthani
 • Gần Samui Go Kart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395381}} VND {{pricestrTa_395381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395381}}
7/64 Moo 5, Bang Por
 • Ở Bang Po
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395722}} VND {{pricestrTa_395722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395722}}
199 Moo 1, Bang Rak Beach
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389544}} VND {{pricestrTa_389544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389544}}
442 Moo 1, Baan Hua Thanon, Tumbol Maret
 • Ở Hua Thanon
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393793}} VND {{pricestrTa_393793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393793}}
12/71 Moo 1, Maenam Beach
 • Ở Mae Nam
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385832}} VND {{pricestrTa_385832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385832}}
155/62 Chaweng Beach Road, Bophut
 • Gần Sân vận động Boxing Thái Phetch Buncha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414713}} VND {{pricestrTa_414713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414713}}
438/76 Moo 1, Maret
 • Gần Hin Ta và Hin Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408526}} VND {{pricestrTa_408526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408526}}
53/19 Moo 4, Bangrak Beach Bophut
 • Gần Tượng Đại Phật
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416475}} VND {{pricestrTa_416475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416475}}
51/4 Moo 4, Bangrak Beach, Bophut
 • Gần Bãi biển Bangrak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395382}} VND {{pricestrTa_395382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395382}}
75/4 Moo 3, Lipa Noi
 • Ở Na Thon
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387683}} VND {{pricestrTa_387683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387683}}
35/8 Moo 1
 • Gần Sairee Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423930}} VND {{pricestrTa_423930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423930}}
96/3 Moo 2, Lipa Noi, Surat Thani
 • Gần Nông trại Paradise Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398390}} VND {{pricestrTa_398390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398390}}
155/58 Moo 2, Bophut
 • Gần Sân vận động Boxing Thái Phetch Buncha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532003}} VND {{pricestrTa_532003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532003}}
24/34 Moo 5, T. Bo Phut
 • Gần Samui Football Golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402621}} VND {{pricestrTa_402621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402621}}
19/1 M. 5 Soi Plai Laem ,T. Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402653}} VND {{pricestrTa_402653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402653}}
7/1 Plailaem Soi 5, Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473731}} VND {{pricestrTa_473731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473731}}
16/4 Moo 2 Sairee Beach
 • Gần Đảo Ko Nang Yuan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475631}} VND {{pricestrTa_475631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475631}}
84 Moo 2, Lipa Noi
 • Gần Nông trại Paradise Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387663}} VND {{pricestrTa_387663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387663}}
95/70 Moo 2, Lipa Noi
 • Gần Nông trại Paradise Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389918}} VND {{pricestrTa_389918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389918}}
58/1 Moo 4, Bangrak Beach
 • Gần Bãi biển Bangrak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393720}} VND {{pricestrTa_393720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393720}}
4/4 Moo.3 Bophut, Chaweng Beach Rd
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415361}} VND {{pricestrTa_415361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415361}}
9 M.2 ,T.Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416529}} VND {{pricestrTa_416529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416529}}
5/1 Moo 4, Bangrak Beach, Bophut
 • Gần Bãi biển Bangrak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487013}} VND {{pricestrTa_487013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487013}}
4/6 Moo 3, Chaweng Beach
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400158}} VND {{pricestrTa_400158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400158}}
178 Moo 1, Bophut Beach
 • Gần Samui Go Kart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389154}} VND {{pricestrTa_389154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389154}}
88/8 Moo 5 Choengmon, Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440172}} VND {{pricestrTa_440172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440172}}
33 Moo 1 Sairee
 • Gần Sairee Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440741}} VND {{pricestrTa_440741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440741}}
216/18 Moo.1, Watpho Rd. Soi. 35
 • Gần Chùa Na Muang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442527}} VND {{pricestrTa_442527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442527}}
12/89 Moo 5, Plai Laem Soi 7, Bophut, Thongson Bay
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437733}} VND {{pricestrTa_437733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437733}}
91/2-3 Moo 3, Chaweng Noi Beach
 • Gần Khu giải trí Escape Break
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384819}} VND {{pricestrTa_384819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384819}}
95-96 Moo 3, Chaweng Noi Beach, Tambol Bophut
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389081}} VND {{pricestrTa_389081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389081}}
14/7 Moo 2, Chaweng Beach
 • Gần Sân vận động Boxing Thái Phetch Buncha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388820}} VND {{pricestrTa_388820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388820}}
5/5 Moo 3, Bo Phud
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388892}} VND {{pricestrTa_388892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388892}}
222 Moo 2, Chaweng Beach, Bophut,
 • Ở Bo Put
 • Koh Samui
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387775}} VND {{pricestrTa_387775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387775}}
81/5 Moo 8, Haad Chao Phao
 • Gần Bãi biển Haad Chao Phao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431528}} VND {{pricestrTa_431528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431528}}
1396 khách sạn Surat Thani
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Surat Thani
Địa điểm khách sạn Surat Thani
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Surat Thani
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ