Yantai

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

51 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Yantai
XEM BẢN ĐỒ

No. 115 Xingyao Road, Zhifu District
 • Tại khu "Strip"
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522985}} VND {{pricestrTa_522985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522985}}
No. 5 Haiyun Road, Laishan District
 • Gần Thủy cung Cá voi Cá mập Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523318}} VND {{pricestrTa_523318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523318}}
No. 100 Haigang Road, Room 2506, Sunshine Building, Zhifu
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537845}} VND {{pricestrTa_537845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537845}}
No.117-6 Shanhai Road, Laishan District
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547041}} VND {{pricestrTa_547041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547041}}
No.367 Huanghe Road, Development Zone
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554993}} VND {{pricestrTa_554993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554993}}
Room 1601, Unit 2, Tower 7, Shijihuating, Laishan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538562}} VND {{pricestrTa_538562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538562}}
6 Haibin West Road, Penglai
 • Gần Thủy cung Bồng Lai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473783}} VND {{pricestrTa_473783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473783}}
No. 21 Huanghai Road, Laishan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537650}} VND {{pricestrTa_537650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537650}}
Building 18, Phase 2, Xiangcheng, Ningbo Road, Fushan Dictrict
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537633}} VND {{pricestrTa_537633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537633}}
299 Gangcheng East Street
 • Gần Đại học Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145439}} VND {{pricestrTa_145439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145439}}
No. 1 Binhai West Road, Laishan District
 • Gần Thủy cung Cá voi Cá mập Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539854}} VND {{pricestrTa_539854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539854}}
No. 186 South Street, Zhifu District
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537645}} VND {{pricestrTa_537645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537645}}
No. 137 Nanda Street
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538724}} VND {{pricestrTa_538724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538724}}
Powerlong Town, Haibin Zhong Road, Haiyang
 • Ở Hải Dương
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459363}} VND {{pricestrTa_459363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459363}}
No. 1103 Gangcheng East Street, Liashan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539562}} VND {{pricestrTa_539562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539562}}
No. 3-1 Dama Road, Zhi Fu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506262}} VND {{pricestrTa_506262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506262}}
59 Airport Road
 • Ở Thành phố Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204559}} VND {{pricestrTa_204559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204559}}
No. 12 Haibin Road, Economic Development Zone
 • Gần Bãi biển Vàng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448258}} VND {{pricestrTa_448258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448258}}
No. 236 South Street, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539260}} VND {{pricestrTa_539260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539260}}
No. 53 Dama Road
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547252}} VND {{pricestrTa_547252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547252}}
No. 186 South Street, Zhifu District
 • Gần Longkou Ding Old House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537580}} VND {{pricestrTa_537580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537580}}
No. 1 Ningbo Road Yeda
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489371}} VND {{pricestrTa_489371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489371}}
143 Yingchundajie Rd
 • Gần Đại học Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204558}} VND {{pricestrTa_204558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204558}}
No. 161 Changjiang Road, Economy and Technology Development Zone
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510689}} VND {{pricestrTa_510689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510689}}
No.38 Zhichu Rd, Zhifu District
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526353}} VND {{pricestrTa_526353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526353}}
Zhifu Tuen Mun Road And Jianshe Road Int
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461039}} VND {{pricestrTa_461039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461039}}
No. 98 Dahaiyang Road, Room 1201, Zhifu District
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538564}} VND {{pricestrTa_538564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538564}}
No. 1 Yijude, Wolong Middle Road, Zhifu District, Huangwu
 • Ở Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522567}} VND {{pricestrTa_522567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522567}}
No. 1 Haibin Road, Yantai Economic Development Zone
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537624}} VND {{pricestrTa_537624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537624}}
No.162 Jiefang Road, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541750}} VND {{pricestrTa_541750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541750}}
No. 81 Nanda Street, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538257}} VND {{pricestrTa_538257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538257}}
No. 34 Hai'an Street, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508684}} VND {{pricestrTa_508684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508684}}
No. 116 Nanda Street
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536620}} VND {{pricestrTa_536620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536620}}
No. 40 Zhujiang Road, Fushan District
 • Ở Fushan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536623}} VND {{pricestrTa_536623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536623}}
No.219, Shengli Road, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541164}} VND {{pricestrTa_541164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541164}}
No. 1111 Haibin West Road
 • Ở Hải Dương
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508395}} VND {{pricestrTa_508395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508395}}
No.185 South Street
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204561}} VND {{pricestrTa_204561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204561}}
Airport Road 198, Zhifu District
 • Tại khu "Strip"
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520695}} VND {{pricestrTa_520695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520695}}
590, East of Gangcheng Street, Laishan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520968}} VND {{pricestrTa_520968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520968}}
No.128,Dongfeng Road, Haiyang City
 • Ở Hải Dương
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401001}} VND {{pricestrTa_401001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401001}}
88 Haibin RoadYantai Economic Development Area (YEDA)YantaiShandong 264006
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225390}} VND {{pricestrTa_225390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225390}}
No. 199 East Binhai Road, Muping
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538337}} VND {{pricestrTa_538337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538337}}
No. 726 Yinhai Road, Laishan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539891}} VND {{pricestrTa_539891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539891}}
No. 10 Laiyuan Road, Laishan District
 • Ở Laishan
 • Yên Đài
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552678}} VND {{pricestrTa_552678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552678}}
Room 1418, Boulevard A1, Wanda Square, Zhifu District
 • Gần Bãi tắm số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541132}} VND {{pricestrTa_541132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541132}}
51 khách sạn Yantai

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ