Bahamas

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

178 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bahamas
XEM BẢN ĐỒ

West Bay Street13049 NAssau
 • Gần Bãi biển Cable
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12798}} VND {{pricestrTa_12798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12798}}
6307 Casino Drive
 • Gần Thủy cung Atlantis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358696}} VND {{pricestrTa_358696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358696}}
One Casino Drive
 • Gần Thủy cung Atlantis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195306}} VND {{pricestrTa_195306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195306}}
Doubloon Road And Churchill Dr
 • Gần Bãi biển Taino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30815}} VND {{pricestrTa_30815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30815}}
Po Box Li-30105
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29246}} VND {{pricestrTa_29246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29246}}
Tropical Gardens Rd &
 • Ở Gambier
 • Nassau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77549}} VND {{pricestrTa_77549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77549}}
West Bay Street, Cable Beach, New Providence
 • Gần Vườn Bách thảo Nassau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474445}} VND {{pricestrTa_474445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474445}}
One Casino Drive
 • Gần Thủy cung Atlantis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195308}} VND {{pricestrTa_195308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195308}}
Ranfurly Drive, Coral Harbour
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87293}} VND {{pricestrTa_87293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87293}}
1 BAY ST
 • Gần Chợ Straw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19347}} VND {{pricestrTa_19347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19347}}
One Casino Drive
 • Gần Thủy cung Atlantis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195305}} VND {{pricestrTa_195305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195305}}
8 Thru 12 West Hill Street
 • Gần Pháo đài Fincastle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22699}} VND {{pricestrTa_22699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22699}}
Lochabar
 • Gần Bến du thuyền Clarence Town
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_226958}} VND {{pricestrTa_226958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_226958}}
Bay View Drive
 • Gần Thủy cung Atlantis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361363}} VND {{pricestrTa_361363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361363}}
Kings Road, Lucaya
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370395}} VND {{pricestrTa_370395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370395}}
Aegea Zorgos Beach
 • Gần Bãi biển Zorgos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412023}} VND {{pricestrTa_412023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412023}}
Sea Horse Road at Port Lucaya
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26753}} VND {{pricestrTa_26753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26753}}
Paradise Island Drive, P.O. Box SS-5804
 • Gần Bãi biển Cabbage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_200913}} VND {{pricestrTa_200913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_200913}}
Harbour Island
 • Gần Bãi biển Cát Hồng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26890}} VND {{pricestrTa_26890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26890}}
General Delivery
 • Ở Elbow Cay
 • Thị trấn Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411316}} VND {{pricestrTa_411316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411316}}
Batsi
 • Ở Batsi
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492948}} VND {{pricestrTa_492948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492948}}
Rock Sound
 • Gần Bến du thuyền Powel Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149376}} VND {{pricestrTa_149376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149376}}
Agios Petros Beach
 • Ở Gavrio
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416395}} VND {{pricestrTa_416395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416395}}
Hope Town Marina
 • Ở Elbow Cay
 • Thị trấn Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438713}} VND {{pricestrTa_438713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438713}}
Jacaranda Drive, Cigatoo Estates
 • Gần Bãi biển Mũi Hut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429808}} VND {{pricestrTa_429808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429808}}
Jolly Roger Drive
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110455}} VND {{pricestrTa_110455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110455}}
Agios Petros Beach, Gavrio
 • Ở Gavrio
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515522}} VND {{pricestrTa_515522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515522}}
Driggs Hill - South Andros Island
 • Ở Nam Andros
 • Đồi Driggs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383892}} VND {{pricestrTa_383892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383892}}
Lochabar
 • Gần Bến du thuyền Clarence Town
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438893}} VND {{pricestrTa_438893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438893}}
Tropic of Cancer Beach
 • Gần Bãi biển Tropic of Cancer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422476}} VND {{pricestrTa_422476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422476}}
208 Kelly Ct And Knotts Blvd
 • Gần Bãi biển Xanadu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99947}} VND {{pricestrTa_99947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99947}}
Paralia Batsiou
 • Ở Batsi
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488400}} VND {{pricestrTa_488400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488400}}
Queens Highway
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_234555}} VND {{pricestrTa_234555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_234555}}
Queen's Highway North, 1 mile south of Glass Window Bridge
 • Gần Bãi biển Đảo Gaulding
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465680}} VND {{pricestrTa_465680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465680}}
Treasure Cay Road
 • Gần Sân Gôn Đảo Châu báu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384531}} VND {{pricestrTa_384531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384531}}
Kemps Bay
 • Ở Nam Andros
 • Kemps Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227789}} VND {{pricestrTa_227789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227789}}
Batsi
 • Ở Batsi
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397025}} VND {{pricestrTa_397025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397025}}
50 nautical mi. off the coast of S. FL
 • Gần Bến du thuyền Vịnh Bimini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436725}} VND {{pricestrTa_436725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436725}}
Ocean Drive
 • Gần Bãi biển Cabbage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336290}} VND {{pricestrTa_336290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336290}}
One Baha Mar Boulevard
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432795}} VND {{pricestrTa_432795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432795}}
Menites
 • Ở Menites
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445993}} VND {{pricestrTa_445993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445993}}
Batsi
 • Ở Batsi
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488542}} VND {{pricestrTa_488542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488542}}
1 Royal Palm Way
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471042}} VND {{pricestrTa_471042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471042}}
Banks Road
 • Gần Bãi biển Poponi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503588}} VND {{pricestrTa_503588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503588}}
Chora Andros (area Anemomili)
 • Ở Thị trấn Andros
 • Andros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488521}} VND {{pricestrTa_488521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488521}}
178 khách sạn Bahamas
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ