Saint Lucia

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

73 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Saint Lucia
XEM BẢN ĐỒ

Reduit Beach
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_15714}} VND {{pricestrTa_15714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_15714}}
Rodney Bay Village
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66721}} VND {{pricestrTa_66721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66721}}
Marigot Bay
 • Gần Vịnh Marigot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25241}} VND {{pricestrTa_25241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25241}}
1 Choc Bay
 • Gần Bãi biển Choc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221740}} VND {{pricestrTa_221740}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221740}}
Cp6013
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343268}} VND {{pricestrTa_343268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343268}}
Bridge And Frederick Street
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126454}} VND {{pricestrTa_126454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126454}}
Crn of Old Military Rd and Habitat Drv.
 • Ở Marisule
 • Gros Islet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126455}} VND {{pricestrTa_126455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126455}}
La Pansee
 • Gần Chợ trung tâm Castries
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502992}} VND {{pricestrTa_502992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502992}}
Po Box 225
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24414}} VND {{pricestrTa_24414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24414}}
Marigot Bay
 • Gần Vịnh Marigot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383476}} VND {{pricestrTa_383476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383476}}
Reduit Beach
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384614}} VND {{pricestrTa_384614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384614}}
P.O. Box 250, Soufriere
 • Gần Tet Paul Nature Trail
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388622}} VND {{pricestrTa_388622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388622}}
Gros Islet
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190667}} VND {{pricestrTa_190667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190667}}
PO Box GM 669
 • Ở Anse Cochon
 • Anse La Raye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48183}} VND {{pricestrTa_48183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48183}}
Reduit Beach Avenue
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463267}} VND {{pricestrTa_463267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463267}}
Rodney Bay
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109890}} VND {{pricestrTa_109890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109890}}
Reduit Beach Avenue, Rodney Bay Village
 • Gần Trung tâm Thương mại Baywalk
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382047}} VND {{pricestrTa_382047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382047}}
Soufriere 1
 • Gần Bãi biển Anse Chastanet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188878}} VND {{pricestrTa_188878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188878}}
Seagrape Ave
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468794}} VND {{pricestrTa_468794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468794}}
Ravine Clare
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413722}} VND {{pricestrTa_413722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413722}}
La Brelotte Bay
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420260}} VND {{pricestrTa_420260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420260}}
12 Tapion Reef Road
 • Gần Pháo đài La Toc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424222}} VND {{pricestrTa_424222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424222}}
Soufriere
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456253}} VND {{pricestrTa_456253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456253}}
Au Tabor
 • Gần Vịnh Marigot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505090}} VND {{pricestrTa_505090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505090}}
Rodney Bay Marina
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100328}} VND {{pricestrTa_100328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100328}}
Red Sunset Ave.
 • Gần Vịnh Marigot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453146}} VND {{pricestrTa_453146}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453146}}
Beanfield
 • Gần Khu trồng Đước Mankote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528511}} VND {{pricestrTa_528511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528511}}
Trouya, Gros Islet
 • Ở Trouya
 • Gros Islet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546975}} VND {{pricestrTa_546975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546975}}
Fonde St. Jacques
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449599}} VND {{pricestrTa_449599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449599}}
SOUFRIERE
 • Gần Bãi biển Anse Chastanet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23365}} VND {{pricestrTa_23365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23365}}
Cap Estate
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514003}} VND {{pricestrTa_514003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514003}}
P O Box RB2407, Bonaire Estate,
 • Gần Trung tâm Thương mại Baywalk
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394016}} VND {{pricestrTa_394016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394016}}
Rodney Bay
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542656}} VND {{pricestrTa_542656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542656}}
Mamiku Road, Mon Repos
 • Ở Mon Repos
 • Praslin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470628}} VND {{pricestrTa_470628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470628}}
Gros Islet
 • Gần Vườn Quốc gia Đảo Pigeon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488749}} VND {{pricestrTa_488749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488749}}
Val des Pitons
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382181}} VND {{pricestrTa_382181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382181}}
Beausejour
 • Ở Vịnh Rodney
 • Gros Islet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427474}} VND {{pricestrTa_427474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427474}}
Davee Road, Mamiku
 • Ở Mon Repos
 • Praslin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405445}} VND {{pricestrTa_405445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405445}}
177 SEAVIEW AVENUE
 • Gần Vịnh Marigot
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89535}} VND {{pricestrTa_89535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89535}}
Reduit Beach, Rodney Bay
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385616}} VND {{pricestrTa_385616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385616}}
Gros Islet, 0
 • Gần Vườn Quốc gia Đảo Pigeon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542993}} VND {{pricestrTa_542993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542993}}
Choc Bay, P.O. Box 129
 • Gần Bãi biển Vigie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428782}} VND {{pricestrTa_428782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428782}}
Po Box 295, Anse Chastanet Road
 • Gần Bãi biển Anse Chastanet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90699}} VND {{pricestrTa_90699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90699}}
Soufriere
 • Gần Núi lửa Soufriere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456256}} VND {{pricestrTa_456256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456256}}
Trouya Pointe
 • Gần Bãi biển Reduit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422874}} VND {{pricestrTa_422874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422874}}
73 khách sạn Saint Lucia
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Saint Lucia
Tiện ích khách sạn Saint Lucia
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ