Honduras

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

145 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Honduras
XEM BẢN ĐỒ

Calle Principal de Roatan
 • Ở Vịnh Pristine
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426766}} VND {{pricestrTa_426766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426766}}
Cayo Ezequiel French Harbour
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220889}} VND {{pricestrTa_220889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220889}}
Carretera Principal, Sandy Bay
 • Ở Sandy Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462620}} VND {{pricestrTa_462620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462620}}
Kai Linda Way, West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474326}} VND {{pricestrTa_474326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474326}}
Colonia Palmira, Apartado Postal 864 504
 • Gần Trung tâm Văn hóa Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436960}} VND {{pricestrTa_436960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436960}}
Desarrollo Turistico Bahia de Tela, Carretera de acceso a Tornabe
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418330}} VND {{pricestrTa_418330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418330}}
Colonia Universidad 21Calle A entre 9
 • Gần San Pedro Sula University
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221730}} VND {{pricestrTa_221730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221730}}
West End, Bay islands
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497086}} VND {{pricestrTa_497086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497086}}
Avenido Cervantes Number 1515
 • Gần Tòa Tổng giám mục Tegucigalpa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85451}} VND {{pricestrTa_85451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85451}}
West Bay Road
 • Gần Bãi biển Vịnh phía Tây
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_226929}} VND {{pricestrTa_226929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_226929}}
6 Calle 4, Avenida N.O. Barrio Guamilito
 • Gần Chợ Đồ thủ công Guamilito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505697}} VND {{pricestrTa_505697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505697}}
Main Street, 5th building, left side, West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505886}} VND {{pricestrTa_505886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505886}}
Carretera principal Brick Bay
 • Ở Brick Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419969}} VND {{pricestrTa_419969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419969}}
Bo. El Centro, in front of Central Park
 • Gần Công viên Swinford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434896}} VND {{pricestrTa_434896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434896}}
Ave. Circunvalacion, 10 Calle S.O
 • Gần Trung tâm thương mại Multiplaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387342}} VND {{pricestrTa_387342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387342}}
2nd enter towards the Beach
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224724}} VND {{pricestrTa_224724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224724}}
Colonia Palmira, Apartado Post
 • Gần Trung tâm Văn hóa Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436966}} VND {{pricestrTa_436966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436966}}
6th Street, 4th Avenue Barrio Guamilito
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ & Lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402625}} VND {{pricestrTa_402625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402625}}
Cataratas Pulhapanzak
 • Ở San Buenaventura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439835}} VND {{pricestrTa_439835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439835}}
West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423060}} VND {{pricestrTa_423060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423060}}
West End Road, Después del Sueño del Mar
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488833}} VND {{pricestrTa_488833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488833}}
9 Street A 10-11 ave N.O.
 • Gần San Pedro Sula University
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221729}} VND {{pricestrTa_221729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221729}}
1 Pineapple Place, French Harbour
 • Gần Khu bảo tồn Cự đà và Sinh vật biển Arch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406485}} VND {{pricestrTa_406485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406485}}
Colonia Hernandez Y Blvd De Sur
 • Gần Multiplaza Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66727}} VND {{pricestrTa_66727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66727}}
Colonia Lomas Del Mayab, Frente a la Curacao
 • Gần Phủ Tổng thống Honduras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427990}} VND {{pricestrTa_427990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427990}}
Mayoka Road, Sandy Bay
 • Ở Sandy Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409388}} VND {{pricestrTa_409388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409388}}
West End Road
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551769}} VND {{pricestrTa_551769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551769}}
Avenida Juan Lindo, Calle Jeremia Cisneros
 • Gần Bảo tàng Casa Galeano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401799}} VND {{pricestrTa_401799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401799}}
West End, Unit 7B
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544152}} VND {{pricestrTa_544152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544152}}
Sandy Bay
 • Gần Viện Khoa học Hàng hải Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543816}} VND {{pricestrTa_543816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543816}}
West Bay, Bay Islands
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461933}} VND {{pricestrTa_461933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461933}}
Carib Point, Jones Ville
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433051}} VND {{pricestrTa_433051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433051}}
Honduras West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474157}} VND {{pricestrTa_474157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474157}}
Dixon Cove
 • Ở Dixon Cove
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437275}} VND {{pricestrTa_437275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437275}}
AP710La Ceiba CP31101
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75554}} VND {{pricestrTa_75554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75554}}
Col. Palmira Ave. República del Peru No. 2115
 • Gần Trung tâm Văn hóa Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438628}} VND {{pricestrTa_438628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438628}}
Sundancer 7A1
 • Gần Vườn ươm Nhiệt đới Blue Harbor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551791}} VND {{pricestrTa_551791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551791}}
Mar Vista Bay Road, West Bay, Cohoon Ridge
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544176}} VND {{pricestrTa_544176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544176}}
Mar Vista Bay, West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551802}} VND {{pricestrTa_551802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551802}}
West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220892}} VND {{pricestrTa_220892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220892}}
Avenida La Paz, Paseo los Proceres
 • Gần Đại sứ quán Mỹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458900}} VND {{pricestrTa_458900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458900}}
Flowers Bay Rd
 • Ở Gravel Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548279}} VND {{pricestrTa_548279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548279}}
17AVE 2CLL BO RIO DE PIEDRAS
 • Gần Museum of Nature
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86922}} VND {{pricestrTa_86922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86922}}
Prolongation 27 Street, Entry Col. Felipe Zelaya
 • Ở San Pedro Sula
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438191}} VND {{pricestrTa_438191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438191}}
West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462223}} VND {{pricestrTa_462223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462223}}
145 khách sạn Honduras
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Honduras
Tiện ích khách sạn Honduras
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ