Panama

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

347 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Panama
XEM BẢN ĐỒ

49, Student Street (Calle Estudiante), 5th West St and 4th North St
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435482}} VND {{pricestrTa_435482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435482}}
El Gobernador 0183, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524318}} VND {{pricestrTa_524318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524318}}
Av. Balboa con Calle 53, Paitilla
 • Ở Punta Paitilla
 • Panama City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437272}} VND {{pricestrTa_437272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437272}}
Victoria Oriente 0139
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417716}} VND {{pricestrTa_417716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417716}}
Santo Domingo 664 oficina 607-A
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418133}} VND {{pricestrTa_418133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418133}}
Calle Principal
 • Gần Nhà thờ San Juan Bautista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485403}} VND {{pricestrTa_485403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485403}}
Calle 30 con Avenida Peru
 • Gần Nhà thờ Cổ Panama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65916}} VND {{pricestrTa_65916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65916}}
Italy Avenue, Punta Paitilla, Winston Churchill Street
 • Ở Punta Paitilla
 • Panama City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409147}} VND {{pricestrTa_409147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409147}}
Finca 43.668
 • Gần Đảo Farallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419094}} VND {{pricestrTa_419094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419094}}
Avenida Ricardo Lyon 1525, Providencia
 • Ở Providencia
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492678}} VND {{pricestrTa_492678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492678}}
Calle 50, Urb. Marbella
 • Gần Nhà thờ Quốc gia Trái tim Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399927}} VND {{pricestrTa_399927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399927}}
Huerfanos 1400, Of 214 Torre B
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401414}} VND {{pricestrTa_401414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401414}}
Coronel Santiago Bueras 121
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409163}} VND {{pricestrTa_409163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409163}}
Avenida 2da Sur, Obarrio, Bella Vista
 • Gần Via Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432997}} VND {{pricestrTa_432997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432997}}
Via Israel Y Calle 71
 • Gần Trung tâm Thương mại Multiplaza Pacific Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424973}} VND {{pricestrTa_424973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424973}}
VIA ESPANA 33
 • Gần Nhà thờ Cổ Panama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_128500}} VND {{pricestrTa_128500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_128500}}
Via Espaรฑa & Ricardo Arias Street
 • Gần Via Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74139}} VND {{pricestrTa_74139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74139}}
Fernando Manterola 0550, Providencia Island
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412122}} VND {{pricestrTa_412122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412122}}
Europa 1919 - Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424515}} VND {{pricestrTa_424515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424515}}
Maria Luisa Santander 0292, Providencia
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413138}} VND {{pricestrTa_413138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413138}}
Avenida Red Gray
 • Gần Công viên Giải trí Omar Torrijos Herrera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439022}} VND {{pricestrTa_439022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439022}}
Via Argentina, Calle Principal, Despues de la Farmacias Arrocha
 • Ở El Cangrejo
 • Bella Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446609}} VND {{pricestrTa_446609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446609}}
KM 115 Carretera, Farallon
 • Gần Đảo Farallon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384702}} VND {{pricestrTa_384702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384702}}
Avenida Eloy Alfaro y Calle 11, Barrio de San Felipe
 • Gần Nhà thờ lớn Metropolitan ở Panama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461833}} VND {{pricestrTa_461833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461833}}
Panama Internacional zone,Argentina Ave, facing Parque Andres Bello
 • Ở El Cangrejo
 • Bella Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409199}} VND {{pricestrTa_409199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409199}}
Republica Arabe de Egipto 670
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473747}} VND {{pricestrTa_473747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473747}}
El Cangrejo; Calle Eusebio A, Morales
 • Ở El Cangrejo
 • Bella Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386012}} VND {{pricestrTa_386012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386012}}
Los Españoles 2539
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498605}} VND {{pricestrTa_498605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498605}}
Av. Santa María 2828, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521090}} VND {{pricestrTa_521090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521090}}
Av. Presidente Kennedy, 5933
 • Ở Apoquindo
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426759}} VND {{pricestrTa_426759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426759}}
Perez Valenzuela 1650, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485965}} VND {{pricestrTa_485965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485965}}
340 Calle 3ra
 • Gần Bãi biển Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149605}} VND {{pricestrTa_149605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149605}}
Bellavista 234, Recoleta
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478050}} VND {{pricestrTa_478050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478050}}
Omar Torrijos Ave, Panama Canal, Panama City
 • Gần Vườn Bách thào & Vườn thú Summit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395977}} VND {{pricestrTa_395977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395977}}
Portugal 415
 • Ở Downtown Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493980}} VND {{pricestrTa_493980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493980}}
Carmencita 45 Las Condes
 • Gần Trung tâm Costanera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384454}} VND {{pricestrTa_384454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384454}}
Via Espana 111, Ciudad de Panama
 • Gần Via Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21455}} VND {{pricestrTa_21455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21455}}
San Pablo, 1457
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447994}} VND {{pricestrTa_447994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447994}}
Espinar Colon Forner
 • Trên phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41168}} VND {{pricestrTa_41168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41168}}
Ismael Valdes Vergara 312
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414547}} VND {{pricestrTa_414547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414547}}
Av. Ricardo Lyon 207, Providencia
 • Ở Core area of Santiago
 • Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381908}} VND {{pricestrTa_381908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381908}}
Loreto 109 Barrio Bellavista
 • Gần Quảng trường thị trấn Santiago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410630}} VND {{pricestrTa_410630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410630}}
Huerfanos 1400, esquina Amunategui
 • Gần Palacio de la Moneda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420337}} VND {{pricestrTa_420337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420337}}
56 y 57 East Street, Obarrio, Bella Vista
 • Gần Nhà thờ Quốc gia Trái tim Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429787}} VND {{pricestrTa_429787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429787}}
Antonia López de Bello 040, Providencia
 • Gần Đồi San Cristobal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432817}} VND {{pricestrTa_432817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432817}}
347 khách sạn Panama
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Panama
Tiện ích khách sạn Panama
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ